Giải bài tập tìm công thức hợp chất hữu cơ: hân tử hợp chất hữu cơ A có 2 nguyên tố. Đốt cháy hoàn toàn 3g chất A thu được 5,4g nước. Hãy xác định công thức phân tử của A.


Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Giải bài tập tìm công thức hợp chất hữu cơ:

Đề bài: Phân tử hợp chất hữu cơ A có 2 nguyên tố. Đốt cháy hoàn toàn 3g chất A thu được 5,4g nước.  Hãy xác định công thức phân tử của A. Biết tỉ khối của A với Hydro là 15.Hướng dẫn giải:

B1. Biện luận:

Hợp chất hữu có A có 2 nguyên tố, khi đốt cháy thu được nước =>A chứa C và H.


Tìm theo từ khóa: , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan