Giải bài tập hydro cacbon – Ankan (Phần II)


Giải bài tập hydro cacbon – Ankan (Phần II)Bài 1.  Để đốt cháy 1mol ankan X cần 5mol oxi. Tìm công thức của ankan .

Hướng dẫn giải


 

 

Bài 2:Đốt cháy m gam hiđrocabon A thu được 2,688 lít CO2 ( đktc) và 4,32g H­2O. Công thức phân tử của A?

Hướng dẫn giải


 

Bài 3. Oxi hóa hoàn toàn hydrocacbon X được 11,2 lít CO2 (đkc) và 10,8 gam H2O. Xác định CTPT và tên của X.

Hướng dẫn giải


 

 

Bài 4. Oxi hóa hoàn toàn hydrocacbon X được 2,24 lít CO2 (đkc) và 2,16 gam H2O. Xác định CTPT và tên của X.

Hướng dẫn giải


 

 

Bài 5. Đốt cháy hoàn toàn một Hidrocacbon A thu được 2,24 lit CO2 (đktc) và 3,6g H2O. xác định CTPT A

Hướng dẫn giải

 

 


Tìm theo từ khóa: , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan