Giải bài tập Hóa hữu cơ xác định CTPT: Đốt cháy hoàn toàn a(g) một hidrocacbon A mạch hở


Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Giải bài tập Hóa hữu cơ xác định CTPT

Đề bài : Đốt cháy hoàn toàn a(g) một hidrocacbon A mạch hở. Sản phẩm cháy được dẫn qua bình chứa nước vôi trong có , thu được 3g kết tủa, đồng thời bình nặng thêm 1,68g. Tìm CTPT của A biết MA= 40.Hướng dẫn giải


Tìm theo từ khóa: , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan