Giải bài tập Hóa hữu cơ: Tìm CTPT-Trộn một hidrocacbon X với lượng O2 vừa đủ để đốt cháy hết X được hỗn hợp A ở 0oC áp suất p1.


Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Bài 5: Trộn một hidrocacbon X với lượng O2 vừa đủ để đốt cháy hết X được hỗn  hợp A ở 0oC áp suất p1. Đốt cháy hoàn toàn A thu được hỗn hợp sản phẩm B ở 218,4oC có áp suất p2 gấp 2 lần áp suất p1. Công thức của X?Hướng dẫn giải:


Tìm theo từ khóa: , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan