Giải bài tập Hóa hữu cơ: Đốt cháy 3g một chất hữu cơ A thu được 6,6g CO2 và 3,6g H2O. Xác định công thức phân tử của A, biết PTK của A là 60.


Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Giải bài tập Hóa hữu cơ: Đốt cháy 3g một chất hữu cơ A thu được 6,6g CO2 và 3,6g H2O. Xác định công thức phân tử của A, biết PTK của A là 60.Hướng dẫn giải:

mC = 12. = 1,8g; mH = 2. = 0,4 g; mC + mH = 1,8 + 0,4 = 2,2g < mA


Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan