Giải bài tập Hóa hữu cơ: AnKan (Phần I)


Giải bài tập Hóa hữu cơ: AnKan (Phần I)Bài tập 1.Đốt cháy hoàn toàn 3,36 lit hỗn hợp khí A gồm metan và etan thu được 4,48 lit khí cacbonic. Các thể tích khí đo ở đktc.Tính thành phần phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp A?

Hướng dẫn giải

Bài tập 2. Lập CTPT, viết CTCT và gọi tên một ankan có tỉ khối hơi so với không khí là 3,448?

Hướng dẫn giải:

Bài tập 3. Lập CTPT, viết CTCT của một ankan có 83,72% cacbon?

Hướng dẫn giải:

Bài tập 4. Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít khí metan. Hãy tính thể tích khí oxi cần dùng và thể tích khí cacbonic tạo thành. Biết các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

Hướng dẫn giải

 


Tìm theo từ khóa: , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan