Giải bài tập Hóa hữu cơ-AnKan: Oxi hóa hoàn toàn hydrocacbon X được 11,2 lít CO2 (đkc) và 10,8 gam H2O. Xác định CTPT và tên của X.


Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Giải bài tập Hóa hữu cơ-AnKan

Đê bài.  Oxi hóa hoàn toàn hydrocacbon X được 11,2 lít CO2 (đkc) và 10,8 gam H2O. Xác định CTPT và tên của X.Hướng dẫn giải


Tìm theo từ khóa: , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan