Giải bài tập Hóa học: Tìm công thức phân tử, CTĐGN của hợp chất hữu cơ có giải chi tiết


Giải bài tập Hóa học: Tìm công thức phân tử, CTĐGN của hợp chất hữu cơ có giải chi tiết

Để xem lời giải chi tiết, bạn bấm vào chữ Hướng dẫn giải phía dưới mỗi đề bàiLiên quan:

Cách giải bài tập tìm CTPT-CTĐGN

Bài 1: Phân tử hợp chất hữu cơ A có 2 nguyên tố. Đốt cháy hoàn toàn 3g chất A thu được 5,4g nước.  Hãy xác định công thức phân tử của A. Biết tỉ khối của A với Hydro là 15.

Hướng dẫn giải

Bài 2: Đốt cháy 3g một chất hữu cơ A thu được 6,6g CO2 và 3,6g H2O. Xác định công thức phân tử của A, biết PTK của A là 60.

Hướng dẫn giải

Bài 3: Khi đốt hoàn toàn 3g một hợp chất hữu cơ A thu được 8,8g CO2 và 5,4g H2O

a)Trong A có chứa những nguyên tố nào?

b)Biết PTK của A nhỏ hơn 40. Xác định CTPT của A?

c)A có làm mất màu dung dịch Brom không?

Hướng dẫn giải

Bài 4: Đốt cháy hoàn toàn m (g) hợp chất hữu cơ A cần dùng 11,2g khí oxi, thu được 8,8g CO2 và 5,4g H2O. Xác định CTPT và CTCT của A biết 25 < MA <35?

Hướng dẫn giải:

Bài 5: Trộn một hidrocacbon X với lượng O2 vừa đủ để đốt cháy hết X được hỗn  hợp A ở 0oC áp suất p1. Đốt cháy hoàn toàn A thu được hỗn hợp sản phẩm B ở 218,4oC có áp suất p2 gấp 2 lần áp suất p1. Công thức của X?

Hướng dẫn giải:

Bài 6: Đốt cháy hoàn toàn 10,4g chất hữu cơ A, rồi cho sản phẩm lần lượt qua bình (1) chứa H2SO4 đậm đặc, bình (2) chứa nước vôi trong dư. Khối lượng bình (1) tăng 3,6g và bình (2) thu được 30g kết tủa. Khi hóa hơi 5,2g A, thu được một thể tích đúng bằng thể tích của 1,6g khí oxi đo cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. Tìm công thức phân tử của A.

Hướng dẫn giải

Bài 7: Đốt cháy hoàn toàn 112 cm3 (đktc) một hiđro cacbon A ở thể khí rồi cho sản phẩm cháy lần lượt qua bình I đựng H2SO4 đặc và bình II đựng KOH dư thấy khối lượng bình I tăng 0,18 gam và khối lượng bình II tăng 0,44 gam. Hãy xác định công thức phân tử hiđro cacbon.

Hướng dẫn giải

Bài 8: Đốt cháy hoàn toàn a(g) một hidrocacbon A mạch hở. Sản phẩm cháy được dẫn qua bình chứa nước vôi trong có , thu được 3g kết tủa, đồng thời bình nặng thêm 1,68g. Tìm CTPT của A biết MA= 40.

Hướng dẫn giải

 


Tìm theo từ khóa: , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan