Giải bài tập hóa học-Ankan: Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít khí metan. Hãy tính thể tích khí oxi


Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Giải bài tập hóa học-Ankan:

Đề bài. Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít khí metan. Hãy tính thể tích khí oxi cần dùng và thể tích khí cacbonic tạo thành. Biết các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.Hướng dẫn giải


Tìm theo từ khóa: , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan