Dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh vào Học viện Bưu chính viễn thông cả hai cơ sở BVS và BVH năm 2016


Dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh vào Học viện Bưu chính viễn thông cả hai cơ sở BVS và BVH năm  2016

Căn cứ vào: Lịch sử điểm chuẩn (DC), chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016, tỉ lệ chọi, đề thi 2016, chúng tôi phân tích, dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh vào các ngành thuộc Học viện Bưu chính viễn thông năm 2016Các bạn học sinh có thể tham khảo điểm chuẩn dự kiến, thứ tự điểm chuẩn (cao nhất xếp thứ 1, tiếp theo là DC thấp hơn) tuyển sinh năm 2016 vào Học viện Bưu chính viễn thông bằng cách soạn tin:

Soạn :HS dấu cách Mã ngành gửi 8785

 

Cách soạn tin xem điểm chuẩn dự kiến vào Học viện Bưu chính viễn thông như sau:

Cơ sở 1 – BVH

Ngành Soạn tin
Kỹ thuật điện tử truyền thông Soạn: HS 207BVH gửi 8785
Công nghệ kỹ thuật điện. điện tử Soạn: HS 301BVH gửi 8785
Công nghệ thông tin Soạn: HS 201BVH gửi 8785
An toàn thông tin Soạn: HS 299BVH gửi 8785
Công nghệ đa phương tiện Soạn: HS 203BVH gửi 8785
Truyền thông đa phương tiện Soạn: HS 104BVH gửi 8785
Quản trị kinh doanh Soạn: HS 101BVH gửi 8785
Marketting Soạn: HS 115BVH gửi 8785
Kế toán Soạn: HS 302BVH gửi 8785

 

Cơ sở 2- BVS

Kỹ thuật điện tử truyền thông Soạn: HS 207BVS gửi 8785
Công nghệ kỹ thuật điện. điện tử Soạn: HS 301BVS gửi 8785
Công nghệ thông tin Soạn: HS 201BVS gửi 8785
An toàn thông tin Soạn: HS 299BVS gửi 8785
Công nghệ đa phương tiện Soạn: HS 203BVS gửi 8785
Quản trị kinh doanh Soạn: HS 101BVS gửi 8785
Marketting Soạn: HS 115BVS gửi 8785
Kế toán Soạn: HS 302BVS gửi 8785

 


Tìm theo từ khóa: , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan