Dowload

Dowload đề cương, chuyên đề, tài liệu học tập, giảng dạy, giáo án, tải tài liệu, tải giáo án, tải bài tập,tải chuyên đề

Tuyển tập các tham luận chuyên môn trường học (Phần 2)

Tuyển tập các tham luận chuyên môn trường học (Phần 2)

Dưới đây là tham luận trong công tác chuyên môn, tham luận trong công tác bồi dưỡng HSG, quản lý lớp, quản lý trường … Các tham luận  định dạng word, do giáo viên viết để đọc báo cáo tham luận tại các hội nghị, hội thảo giáo dục

Đề cương chuyên đề Toán ôn thi THPT Quốc gia

Bộ đề cương ôn tập môn toán lớp 12 theo từng chuyên đề. 

Nội dung mỗi chuyên đề gồm:

1. Tóm tắt lý thuyết; 

2. Bài tập minh họa, có bài giải chi tiết và đáp án.

3. Bài tập luyện tập, có giải chi tiết và đáp án.

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKHSPUD MÔN NGỮ VĂN 7 THCS – PHẦN 1

DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKHSPUD  MÔN NGỮ VĂN 7 THCS – PHẦN 1

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn  Ngữ Văn THCS  tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Ngữ Văn.