Điểm xét tuyển Đại học Ngoại thương HCM – NTS 2017


Điểm xét tuyển Đại học Ngoại thương HCM – NTS 2017: Trường Đại học Ngoại thương HCM – NTS đã công bố điểm xét tuyển năm 2017 tất cả các ngành của trường
Để xem điểm xét tuyển trường Đại học Ngoại thương HCM – NTS  bạn soạn tin

Soạn HS NTS2017 + Mã ngành gửi 8785

Trong đó:
- NTS: Là mã trường ĐH Ngoại thương TP HCM
-2017: Là điểm năm2017
- Mã ngành là ngành bạn muốn xem
Cụ thể như sau:

 

–>Xem các trường khác bấm đây–> Xem điểm chuẩn bấm đây

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Soạn tin
1 52310101 Kinh tế A00 Soạn: HS NTS201752310101 gửi 8785
2 52310101 Kinh tế A01 Soạn: HS NTS201752310101gửi8785
3 52310101 Kinh tế D01 Soạn: HS NTS201752310101gửi8785
4 52310101 Kinh tế D06 Soạn: HS NTS201752310101gửi8785
5 52340201 Tài chính – Ngân hàng A00 Soạn: HS NTS201752340201gửi8785
6 52340201 Tài chính – Ngân hàng A01 Soạn: HS NTS201752340201gửi8785
7 52340201 Tài chính – Ngân hàng D01 Soạn: HS NTS201752340201gửi8785
8 52340301 Kế Toan A00 Soạn: HS NTS201752340301gửi8785
9 52340301 Kế Toan A01 Soạn: HS NTS201752340301gửi8785
10 52340301 Kế Toan D01 Soạn: HS NTS201752340301gửi8785
11 52340101 Quản trị kinh doanh A00 Soạn: HS NTS201752340101gửi8785
12 52340101 Quản trị kinh doanh A01 Soạn: HS NTS201752340101gửi8785
13 52340101 Quản trị kinh doanh D01 Soạn: HS NTS201752340101gửi8785

 

–>Xem các trường khác bấm đây

–> Xem điểm chuẩn bấm đây


Tìm theo từ khóa: ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan