Điểm chuẩn Đại học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải năm 2015 (Xem nhanh điểm thi đại học năm 2015)


Điểm chuẩn Đại học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải năm 2015 (Xem nhanh điểm chuẩn đại học năm 2015)
Hướng dẫn cách xem nhanh điểm thi đại học(Thi trường Đại học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải)

 Ngay sau khi thi xong đại học, hãy vui chơi để chuẩn bị chuyển tiếp vào quãng đời sinh viên. Bạn không cần lo lắng về việc xem điểm chuẩn ở đâu, bao giờ, như thế nào. Chúng tôi sẽ cung cấp điểm thi của bạn sớm nhất.

Đơn giản, để xem nhanh điểm thi trường Đại học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải, bạn chỉ cần soạn một tin nhắn như sau:

Mã ngành Tên nhóm Soạn tin
D510104 Công nghệ kỹ thuật giao thông Soạn: HS  14071 gửi 8785
D510102 Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng Soạn: HS  14072 gửi 8785
D510205 Công nghệ kỹ thuật Ô tô Soạn: HS  14073 gửi 8785
D510201 Công nghệ kỹ thuật Cơ khí Soạn: HS  14074 gửi 8785
D510203 Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử Soạn: HS  14075 gửi 8785
D340301 Kế toán Soạn: HS  14076 gửi 8785
D340101 Quản trị kinh doanh Soạn: HS  14077 gửi 8785
D580301 Kinh tế xây dựng Soạn: HS  14078 gửi 8785
D840101 Khai thác vận tải Soạn: HS  14079 gửi 8785
D340201 Tài chính – Ngân hàng Soạn: HS  14080 gửi 8785
D480104 Hệ thống thông tin Soạn: HS  14081 gửi 8785
D510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông Soạn: HS  14082 gửi 8785
D480102 Truyền thông và mạng máy tính Soạn: HS  14083 gửi 8785
D510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường Soạn: HS  14084 gửi 8785
  Soạn: HS  14085 gửi 8785
  Soạn: HS  14086 gửi 8785
  Soạn: HS  14087 gửi 8785

 

Bạn sẽ biết điểm thi của bạn sớm nhất.

Số báo danh: Là số báo danh của bạn. SBD gồm Mã trường + Khốithi + Số

Ví dụ: Bạn xem điểm thi của trường ĐHSP Thái Nguyên, bạn thi khối A, số báo danh 123456

Soạn tin HDDH GTA A1 123456 gửi 8785

Ngay bây giờ, soạn tin nhắn để đăng ký  nhận điểm thi của bạn tại trường Đại học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải, điểm thi Đại học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải sẽ được gửi tới điện thoại của bạn sớm nhất.

 

 

Chúc bạn đạt kết quả thi cao nhất!

 

Trích QUY CHẾ Thi trung học phổ thông quốc gia

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT

ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Điều 2. Mục đích, yêu cầu

1. Thi THPT quốc gia nhằm mục đích:

a) Lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp THPT; cung cấp thông tin để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông;

b) Cung cấp dữ liệu làm căn cứ để tuyển sinh ĐH, CĐ.

2. Thi THPT quốc gia đảm bảo các yêu cầu: nghiêm túc, khách quan, công bằng.

 

 

Xem điểm chuẩn, điểm chuẩn đại học, Xem điểm chuẩn đại hoc, Xem điểm thi đại hoc, điểm thi đại học, Xem điểm chuẩn đại hoc, năm 2015 Xem điểm chuẩn đại học năm 2015, Xem điểm chuẩn trường Đại học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải

Các bài liên quan