Điểm sàn xét tuyển năm 2017 của các trường Y Dược


Các trường khối Y Dược đã công bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển ĐH năm học 2017-2018. 

Các trường khối Y Dược quy định, ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2017 từ kết quả kỳ thi THPT quốc gia theo từng nhóm ngành cụ thể.Theo đó, mức điểm nhận hồ sơ của 19 trường ĐH khối quân sự sẽ dao động từ 15,5 đến 23 điểm tùy từng trường/ngành, tổ hợp xét tuyển cũng như vùng miền và giới tính của thí sinh.

Xem thêm:

->  Điểm chuẩn Đại học 2017

 

->Điểm nhận hồ sơ các trường ĐH năm2017

 

Để xem điểm sàn xét tuyển vào Các trường khối Y Dược năm 2017, bạn thực hiện như sau:

 

Soạn tin: HS Mãtrường+2017 gửi 8785

Lưu ý: Sau HS là một dấu cách

 

Trong đó:

Mã trường là mã trường ĐH mà bạn muốn xem điểm sàn XT

 

VD: ĐH Y Hà Nội có mã trường là YPB ;
Soạn tin: HS  YPB2017 gửi 8785

 

Cụ thể như sau:

STT Trường/Ngành Mã trường Soạn tin
1 ĐH Y Hà Nội YHB Soạn: HS YHB2017 gửi 8785
2 ĐH Dược Hà Nội DKH Soạn: HS DKH2017 gửi 8785
3 ĐH Y Dược – ĐH Thái Nguyên DTY Soạn: HS DTY2017 gửi 8785
4 HV Quân Y YQH Soạn: HS YQH2017 gửi 8785
  Bác sĩ đa khoa (dân sự) YQH1 Soạn: HS YQH12017 gửi 8785
  Bác sĩ đa khoa (quân sự) YQH2 Soạn: HS YQH22017 gửi 8785
  Dược sĩ đại học (dân sự) YQH3 Soạn: HS YQH32017 gửi 8785
5 ĐH Y khoa Vinh YKV Soạn: HS YKV2017 gửi 8785
  Bác sĩ đa khoa YKV1 Soạn: HS YKV12017 gửi 8785
  Y học dự phòng YKV2 Soạn: HS YKV22017 gửi 8785
  Y tế công cộng YKV3 Soạn: HS YKV32017 gửi 8785
  Cử nhân điều dưỡng YKV4 Soạn: HS YKV42017 gửi 8785
  Cử nhân xét nghiệm YKV5 Soạn: HS YKV52017 gửi 8785
6 ĐH Y Dược Hải Phòng YPB Soạn: HS YPB2017 gửi 8785
  Y đa khoa YPB1 Soạn: HS YPB12017 gửi 8785
  Y dự phòng YPB2 Soạn: HS YPB22017 gửi 8785
  Y học cổ truyền YPB3 Soạn: HS YPB32017 gửi 8785
  Răng hàm mặt YPB4 Soạn: HS YPB42017 gửi 8785
  Dược học A YPB5 Soạn: HS YPB52017 gửi 8785
  Dược học B YPB6 Soạn: HS YPB62017 gửi 8785
  Điều dưỡng YPB7 Soạn: HS YPB72017 gửi 8785
  Xét nghiệm Y học YPB8 Soạn: HS YPB82017 gửi 8785
7 ĐH Y Dược TP.HCM YDS Soạn: HS YDS2017 gửi 8785
  Y đa khoa YDS1 Soạn: HS YDS12017 gửi 8785
  Răng hàm mặt YDS2 Soạn: HS YDS22017 gửi 8785
  Dược học YDS3 Soạn: HS YDS32017 gửi 8785
  Xét nghiệm Y học YDS4 Soạn: HS YDS42017 gửi 8785
  Y học cổ truyền YDS5 Soạn: HS YDS52017 gửi 8785
  Y học dự phòng YDS6 Soạn: HS YDS62017 gửi 8785
  Kỹ thuật hình ảnh Y học YDS7 Soạn: HS YDS72017 gửi 8785
  Điều dưỡng YDS8 Soạn: HS YDS82017 gửi 8785
  Điều dưỡng gây mê YDS9 Soạn: HS YDS92017 gửi 8785
  Phục hồi chức năng YDS10 Soạn: HS YDS102017 gửi 8785
  Phục hình răng YDS11 Soạn: HS YDS112017 gửi 8785
  Y tế công cộng YDS12 Soạn: HS YDS122017 gửi 8785
  Điều dưỡng hộ sinh YDS13 Soạn: HS YDS132017 gửi 8785
8 ĐH Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng YDN Soạn: HS YDN2017 gửi 8785
  Xét nghiệm y học YDN1 Soạn: HS YDN12017 gửi 8785
  Dược học YDN2 Soạn: HS YDN22017 gửi 8785
  Điều dưỡng YDN3 Soạn: HS YDN32017 gửi 8785
  Điều dưỡng gây mê hồi sức YDN4 Soạn: HS YDN42017 gửi 8785
  Phục hồi chức năng YDN5 Soạn: HS YDN52017 gửi 8785
  Kỹ thuật hình ảnh y học YDN6 Soạn: HS YDN62017 gửi 8785
  Y tế công cộng YDN7 Soạn: HS YDN72017 gửi 8785
  Y đa khoa YDN8 Soạn: HS YDN82017 gửi 8785
  Răng hàm mặt YDN9 Soạn: HS YDN92017 gửi 8785
9 ĐH Y tế cộng đồng YTC Soạn: HS YTC2017 gửi 8785
10 ĐH Y Thái Bình YTB Soạn: HS YTB2017 gửi 8785
11 Khoa Y Dược – ĐHQG Hà Nội QHY Soạn: HS QHY2017 gửi 8785
  Dược học QHY1 Soạn: HS QHY12017 gửi 8785
  Y đa khoa QHY2 Soạn: HS QHY22017 gửi 8785
  Răng hàm mặt QHY3 Soạn: HS QHY32017 gửi 8785
12 ĐH Hồng Bàng HBU Soạn: HS HBU2017 gửi 8785
  Dược học HBU1 Soạn: HS HBU12017 gửi 8785
  Răng hàm mặt HBU2 Soạn: HS HBU22017 gửi 8785
13 ĐH Duy Tân DTU Soạn: HS DTU2017 gửi 8785
  Dược sĩ đại học DTU1 Soạn: HS DTU12017 gửi 8785
  Bác sĩ đa khoa DTU2 Soạn: HS DTU22017 gửi 8785
14 ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch TYS Soạn: HS TYS2017 gửi 8785
  Răng hàm mặt TYS1 Soạn: HS TYS12017 gửi 8785
  Y đa khoa TYS2 Soạn: HS TYS22017 gửi 8785
  Y tế cộng đồng TYS3 Soạn: HS TYS32017 gửi 8785
  Điều dưỡng TYS4 Soạn: HS TYS42017 gửi 8785
  Xét nghiệm y học TYS5 Soạn: HS TYS52017 gửi 8785
  Kỹ thuật y học TYS6 Soạn: HS TYS62017 gửi 8785
  Khúc xạ nhãn khoa TYS7 Soạn: HS TYS72017 gửi 8785
  Dược học TYS8 Soạn: HS TYS82017 gửi 8785
15 ĐH Y Dược Cần Thơ YCT Soạn: HS YCT2017 gửi 8785
  Y đa khoa YCT1 Soạn: HS YCT12017 gửi 8785
  Răng hàm mặt YCT2 Soạn: HS YCT22017 gửi 8785
  Dược YCT3 Soạn: HS YCT32017 gửi 8785
  Y học cổ truyền YCT4 Soạn: HS YCT42017 gửi 8785
  Y học dự phòng YCT5 Soạn: HS YCT52017 gửi 8785
  Xét nghiệm YCT6 Soạn: HS YCT62017 gửi 8785
  Điều dưỡng YCT7 Soạn: HS YCT72017 gửi 8785
  Y tế công cộng YCT8 Soạn: HS YCT82017 gửi 8785

 

Xem thêm:

->  Điểm chuẩn Đại học 2017

->Điểm nhận hồ sơ các trường ĐH năm2017


Tìm theo từ khóa:

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan