Điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển ĐH năm 2017 Đại học Quốc gia Hà Nội


Các trường Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển ĐH năm học 2017-2018. 

Các trường Đại học Quốc gia Hà Nội quy định, ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2017 từ kết quả kỳ thi THPT quốc gia theo từng nhóm ngành cụ thể.Theo đó, mức điểm nhận hồ sơ của 9 trường ĐH thành viên dao động từ 15,5 đến 21 điểm tùy từng trường, tổ hợp xét tuyển cũng như vùng miền và giới tính của thí sinh.

Xem thêm:

->  Điểm chuẩn Đại học 2017

->Điểm nhận hồ sơ các trường ĐH năm2017

Để xem điểm sàn xét tuyển vào Các trường Đại học thành vien – ĐH Quốc gia Hà Nội  năm 2017, bạn thực hiện như sau:

 

Soạn tin: HS Mãtrường+2017 gửi 8785

Trong đó:

Mã trường là mã trường ĐH mà bạn muốn xem điểm sàn XT

 

VD: ĐH CÔNG NGHỆ, ĐHQGHN có mã trường là QHI ;

Soạn tin: HS  QHI2017 gửi 8785

 

Cụ thể như sau:

STT Trường/Ngành Mã trường Soạn tin
I ĐH CÔNG NGHỆ, ĐHQGHN QHI Soạn: HS QHI2017 gửi 8785
1 Nhóm ngành CNTT và CN kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông QHI1 Soạn: HS QHI12017 gửi 8785
  Khoa học Máy tính QHI2 Soạn: HS QHI22017 gửi 8785
  Công nghệ Thông tin QHI3 Soạn: HS QHI32017 gửi 8785
  Công nghệ Thông tin định hướng thị trường Nhật Bản QHI4 Soạn: HS QHI42017 gửi 8785
  Hệ thống Thông tin QHI5 Soạn: HS QHI52017 gửi 8785
  Truyền thông và Mạng máy tính QHI6 Soạn: HS QHI62017 gửi 8785
  Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông QHI7 Soạn: HS QHI72017 gửi 8785
  Kỹ thuật máy tính QHI8 Soạn: HS QHI82017 gửi 8785
2 Nhóm ngành Vật lí kĩ thuật QHI9 Soạn: HS QHI92017 gửi 8785
  Kỹ thuật năng lượng QHI10 Soạn: HS QHI102017 gửi 8785
  Vật lí kỹ thuật QHI11 Soạn: HS QHI112017 gửi 8785
3 Nhóm ngành Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử và Cơ kĩ thuật QHI12 Soạn: HS QHI122017 gửi 8785
  Cơ kỹ thuật QHI13 Soạn: HS QHI132017 gửi 8785
  Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử QHI14 Soạn: HS QHI142017 gửi 8785
  Công nghệ kỹ thuật Xây dựng-Giao thông QHI15 Soạn: HS QHI152017 gửi 8785
4 Các CTĐT chất lượng cao QHI16 Soạn: HS QHI162017 gửi 8785
  Khoa học Máy tính QHI17 Soạn: HS QHI172017 gửi 8785
  Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông QHI18 Soạn: HS QHI182017 gửi 8785
II ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQGHN QHT Soạn: HS QHT2017 gửi 8785
  Toán học QHT1 Soạn: HS QHT12017 gửi 8785
  Toán – Tin ứng dụng QHT2 Soạn: HS QHT22017 gửi 8785
  Toán cơ QHT3 Soạn: HS QHT32017 gửi 8785
  Máy tính và khoa học thông tin QHT4 Soạn: HS QHT42017 gửi 8785
  Vật lí học QHT5 Soạn: HS QHT52017 gửi 8785
  Khoa học vật liệu QHT6 Soạn: HS QHT62017 gửi 8785
  Công nghệ hạt nhân QHT7 Soạn: HS QHT72017 gửi 8785
  Khí tượng học QHT8 Soạn: HS QHT82017 gửi 8785
  Thủy văn QHT9 Soạn: HS QHT92017 gửi 8785
  Hải dương học QHT10 Soạn: HS QHT102017 gửi 8785
  Hoá học QHT11 Soạn: HS QHT112017 gửi 8785
  Công nghệ kỹ thuật hoá học QHT12 Soạn: HS QHT122017 gửi 8785
  Hoá dược QHT13 Soạn: HS QHT132017 gửi 8785
  Công nghệ kỹ thuật hoá học (CTĐT CLC) QHT14 Soạn: HS QHT142017 gửi 8785
  Địa lí tự nhiên QHT15 Soạn: HS QHT152017 gửi 8785
  Quản lý đất đai QHT16 Soạn: HS QHT162017 gửi 8785
  Địa chất học QHT17 Soạn: HS QHT172017 gửi 8785
  Kỹ thuật địa chất QHT18 Soạn: HS QHT182017 gửi 8785
  Quản lý tài nguyên và môi trường QHT19 Soạn: HS QHT192017 gửi 8785
  Sinh học QHT20 Soạn: HS QHT202017 gửi 8785
  Công nghệ sinh học QHT21 Soạn: HS QHT212017 gửi 8785
  Công nghệ sinh học  (CTĐT CLC) QHT22 Soạn: HS QHT222017 gửi 8785
  Khoa học môi trường QHT23 Soạn: HS QHT232017 gửi 8785
  Khoa học đất QHT24 Soạn: HS QHT242017 gửi 8785
  Công nghệ kỹ thuật môi trường QHT25 Soạn: HS QHT252017 gửi 8785
III ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, ĐHQGHN QHX Soạn: HS QHX2017 gửi 8785
  Báo chí QHX1 Soạn: HS QHX12017 gửi 8785
  Chính trị học QHX2 Soạn: HS QHX22017 gửi 8785
  Công tác xã hội QHX3 Soạn: HS QHX32017 gửi 8785
  Đông phương học QHX4 Soạn: HS QHX42017 gửi 8785
  Hán Nôm QHX5 Soạn: HS QHX52017 gửi 8785
  Khoa học quản lí QHX6 Soạn: HS QHX62017 gửi 8785
  Khoa học thư viện QHX7 Soạn: HS QHX72017 gửi 8785
  Lịch sử QHX8 Soạn: HS QHX82017 gửi 8785
  Lưu trữ học QHX9 Soạn: HS QHX92017 gửi 8785
  Ngôn ngữ học QHX10 Soạn: HS QHX102017 gửi 8785
  Nhân học QHX11 Soạn: HS QHX112017 gửi 8785
  Quan hệ công chúng QHX12 Soạn: HS QHX122017 gửi 8785
  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành QHX13 Soạn: HS QHX132017 gửi 8785
  Quản trị khách sạn QHX14 Soạn: HS QHX142017 gửi 8785
  Quản trị văn phòng QHX15 Soạn: HS QHX152017 gửi 8785
  Quốc tế học QHX16 Soạn: HS QHX162017 gửi 8785
  Tâm lí học QHX17 Soạn: HS QHX172017 gửi 8785
  Thông tin học QHX18 Soạn: HS QHX182017 gửi 8785
  Tôn giáo học QHX19 Soạn: HS QHX192017 gửi 8785
  Triết học QHX20 Soạn: HS QHX202017 gửi 8785
  Văn học QHX21 Soạn: HS QHX212017 gửi 8785
  Việt Nam học QHX22 Soạn: HS QHX222017 gửi 8785
  Xã hội học QHX23 Soạn: HS QHX232017 gửi 8785
IV ĐH NGOẠI NGỮ, ĐHQGHN QHF Soạn: HS QHF2017 gửi 8785
  Ngôn ngữ Anh QHF1 Soạn: HS QHF12017 gửi 8785
  Sư phạm tiếng Anh QHF2 Soạn: HS QHF22017 gửi 8785
  Ngôn ngữ  Nga QHF3 Soạn: HS QHF32017 gửi 8785
  Sư phạm tiếng Nga QHF4 Soạn: HS QHF42017 gửi 8785
  Ngôn ngữ Pháp QHF5 Soạn: HS QHF52017 gửi 8785
  Sư phạm tiếng Pháp QHF6 Soạn: HS QHF62017 gửi 8785
  Ngôn ngữ Trung QHF7 Soạn: HS QHF72017 gửi 8785
  Sư phạm tiếng Trung QHF8 Soạn: HS QHF82017 gửi 8785
  Ngôn ngữ Đức QHF9 Soạn: HS QHF92017 gửi 8785
  Ngôn ngữ Nhật QHF10 Soạn: HS QHF102017 gửi 8785
  Sư phạm tiếng Nhật QHF11 Soạn: HS QHF112017 gửi 8785
  Ngôn ngữ  Hàn Quốc QHF12 Soạn: HS QHF122017 gửi 8785
  Sư phạm tiếng Hàn Quốc QHF13 Soạn: HS QHF132017 gửi 8785
  Ngôn ngữ  Ả Rập QHF14 Soạn: HS QHF142017 gửi 8785
V ĐH KINH TẾ, ĐHQGHN QHE Soạn: HS QHE2017 gửi 8785
  Kinh tế QHE1 Soạn: HS QHE12017 gửi 8785
  Kinh tế phát triển QHE2 Soạn: HS QHE22017 gửi 8785
  Kinh tế quốc tế QHE3 Soạn: HS QHE32017 gửi 8785
  Quản trị kinh doanh QHE4 Soạn: HS QHE42017 gửi 8785
  Tài chính – Ngân hàng QHE5 Soạn: HS QHE52017 gửi 8785
  Kế toán QHE6 Soạn: HS QHE62017 gửi 8785
  Kinh tế quốc tế (CLC) QHE7 Soạn: HS QHE72017 gửi 8785
  Quản trị kinh doanh (CLC) QHE8 Soạn: HS QHE82017 gửi 8785
  Tài chính – Ngân hàng (CLC) QHE9 Soạn: HS QHE92017 gửi 8785
VI ĐH GIÁO DỤC, ĐHQGHN QHS Soạn: HS QHS2017 gửi 8785
  Sư phạm Toán QHS1 Soạn: HS QHS12017 gửi 8785
  Sư phạm Vật lý QHS2 Soạn: HS QHS22017 gửi 8785
  Sư phạm Hóa học QHS3 Soạn: HS QHS32017 gửi 8785
  Sư phạm Sinh học QHS4 Soạn: HS QHS42017 gửi 8785
  Sư phạm Ngữ văn QHS5 Soạn: HS QHS52017 gửi 8785
  Sư phạm Lịch sử QHS6 Soạn: HS QHS62017 gửi 8785
VII KHOA LUẬT, ĐHQGHN QHL Soạn: HS QHL2017 gửi 8785
  Luật học QHL1 Soạn: HS QHL12017 gửi 8785
  Luật Kinh doanh QHL2 Soạn: HS QHL22017 gửi 8785
VIII KHOA Y DƯỢC, ĐHQGHN QHY Soạn: HS QHY2017 gửi 8785
  Y đa khoa QHY1 Soạn: HS QHY12017 gửi 8785
  Dược học QHY Soạn: HS QHY2017 gửi 8785
  Răng hàm mặt QHY2 Soạn: HS QHY22017 gửi 8785
IX KHOA QUỐC TẾ, ĐHQGHN QHQ Soạn: HS QHQ2017 gửi 8785
  Kinh doanh quốc tế (đào tạo bằng tiếng Anh) QHQ1 Soạn: HS QHQ12017 gửi 8785
  Kế toán, Phân tích và Kiểm toán (đào tạo bằng tiếng Anh) QHQ2 Soạn: HS QHQ22017 gửi 8785
  Hệ thống thông tin quản lí (đào tạo bằng tiếng Anh) QHQ3 Soạn: HS QHQ32017 gửi 8785

 

Xem thêm:

->  Điểm chuẩn Đại học 2017

->Điểm nhận hồ sơ các trường ĐH năm2017


Tìm theo từ khóa:

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan