Điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Thái Bình năm học 2017 – 2018


Điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017 – 2018 Tỉnh Thái Bình

Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Thái Bình năm học 2017 – 2018Đang cập nhật

Căn cứ vào:

- Lịch sử điểm chuẩn (LSDC) trúng tuyển vào lớp 10 THPT tại Thái Bình

- Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018 Công lập Thái Bình

- Tỉ lệ chọi vào lớp 10 năm học 2017-2018 Công lập Thái Bình

- Đề thi và đáp án các môn thi  - .

Chúng tôi đã phân tích, dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm học 2017-2018 (viết tắt là DkDC2017) Công lập Thái Bình, đồng thời xếp thứ tự điểm chuẩn dự kiến để các bạn học sinh và các bậc PHHS dễ dàng so sánh mức độ cao thấp về điểm chuần giữa các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Để tham khảo DkDC2017, thứ tự DkDC2017 (cao nhất xếp thứ 1, thấp nhất thứ 106) vào lớp 10 năm học 2017-2018 Thái Bình  soạn tin:

Soạn HS dấu cách Mã trường gửi 8785

Lưu ý: dấu cách là khoảng trống

 

Cách soạn tin xem điểm chuẩn dự kiến vào lớp 10 năm học 2017-2018 THPT Công lập TP Thái Bình như sau:

Tên trường Soạn tin
Hưng Nhân 32026 Soạn HS 32026 gửi 8785
Bắc Duyên Hà 32027 Soạn HS 32027 gửi 8785
Nam Duyên Hà 32028 Soạn HS 32028 gửi 8785
Đông Hưng Hà 32029 Soạn HS 32029 gửi 8785
Quỳnh Côi 32030 Soạn HS 32030 gửi 8785
Quỳnh Thọ 32031 Soạn HS 32031 gửi 8785
Phụ Dực 32032 Soạn HS 32032 gửi 8785
Tiên Hưng 32033 Soạn HS 32033 gửi 8785
Bắc Đông Quan 32034 Soạn HS 32034 gửi 8785
Nam Đông Quan 32035 Soạn HS 32035 gửi 8785
Mê Linh 32036 Soạn HS 32036 gửi 8785
Đông Thụy Anh 32037 Soạn HS 32037 gửi 8785
Tây Thụy Anh 32038 Soạn HS 32038 gửi 8785
Thái Ninh 32039 Soạn HS 32039 gửi 8785
Thái Phúc 32040 Soạn HS 32040 gửi 8785
Lê Quý Đôn 32041 Soạn HS 32041 gửi 8785
Nguyễn Đức Cảnh 32042 Soạn HS 32042 gửi 8785
Nguyễn Trãi 32043 Soạn HS 32043 gửi 8785
Vũ Tiên 32044 Soạn HS 32044 gửi 8785
Lý Bôn 32045 Soạn HS 32045 gửi 8785
Phạm Quang Thẩm 32046 Soạn HS 32046 gửi 8785
Nguyễn Du 32047 Soạn HS 32047 gửi 8785
Bắc Kiến Xương 32048 Soạn HS 32048 gửi 8785
Chu Văn An 32049 Soạn HS 32049 gửi 8785
Bình Thanh 32050 Soạn HS 32050 gửi 8785
Tây Tiền Hải 32051 Soạn HS 32051 gửi 8785
Nam Tiền Hải 32052 Soạn HS 32052 gửi 8785
Đông Tiền Hải 32053 Soạn HS 32053 gửi 8785

 

 Trong khi chờ đợi, bạn có thể xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 – 2017 Tỉnh Thái Bình

Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Thái Bình năm học 2016 – 2017

Soạn HS dấu cách Mã trường gửi 8785

Tên trường THPT Soạn tin
Bắc Đông Quan Soạn: HS 23580 gửi 8785
Bắc Duyên Hà Soạn: HS 23581 gửi 8785
Bắc Kiến Xương Soạn: HS 23582 gửi 8785
Bình Thanh Soạn: HS 23583 gửi 8785
Chu Văn An Soạn: HS 23584 gửi 8785
Đông Hưng Hà Soạn: HS 23585 gửi 8785
Đông Thụy Anh Soạn: HS 23586 gửi 8785
Đông Tiền Hải Soạn: HS 23587 gửi 8785
Hưng Nhân Soạn: HS 23588 gửi 8785
Lê Quý Đôn Soạn: HS 23589 gửi 8785
Lý Bôn Soạn: HS 23590 gửi 8785
Mê Linh Soạn: HS 23591 gửi 8785
Nam Đông Quan Soạn: HS 23592 gửi 8785
Nam Duyên Hà Soạn: HS 23593 gửi 8785
Nam Tiền Hải Soạn: HS 23594 gửi 8785
Nguyễn Du Soạn: HS 23595 gửi 8785
Nguyễn Đức Cảnh Soạn: HS 23596 gửi 8785
Nguyễn Trãi Soạn: HS 23597 gửi 8785
Phạm Quang Thẩm Soạn: HS 23598 gửi 8785
Phụ Dực Soạn: HS 23599 gửi 8785
Quỳnh Côi Soạn: HS 23600 gửi 8785
Quỳnh Thọ Soạn: HS 23601 gửi 8785
Tây Thụy Anh Soạn: HS 23602 gửi 8785
Tây Tiền Hải Soạn: HS 23603 gửi 8785
Thái Ninh Soạn: HS 23604 gửi 8785
Thái Phúc Soạn: HS 23605 gửi 8785
Tiên Hưng Soạn: HS 23606 gửi 8785
Vũ Tiên Soạn: HS 23607 gửi 8785

Tìm theo từ khóa: , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan