Điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Thái Bình năm học 2017 – 2018


Sở Giáo dục và Đào tạo vừa công bố điểm chuẩn vào các trường THPT năm nay dựa trên kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT vừa qua. Theo đó, năm học tới, toàn tỉnh sẽ có 15.257 học sinh lớp bước vào lớp 10 công lập.

Năm nay, điểm chuẩn vào các trường có sự thay đổi theo chiều hướng tăng nhẹ so với năm trước. Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh và Trường THPT Nguyễn Trãi có điểm chuẩn đầu vào cao nhất. Tiếp theo là các trường: THPT Quỳnh Côi, THPT Bắc Đông Quan , THPT Đông Thụy Anh.

Năm nay, nhiều học sinh có điểm số cao lại không đỗ vào trường đã chọn nên Sở Giáo dục và Đào tạo dự định sẽ điều chuyển những học sinh này sang những trường có điểm số thấp hơn.Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Thái Bình năm học 2017 – 2018

Cách 1. Soạn tin theo tên trường

Soạn HS TBTêntrường gửi 8785

Trong đó
TB là viết tắt của Thái Bình
Tên trường là trường bạn xem điểm. Tên trường viết liền, không dấu
Ví dụ. Xem điểm chuẩn trường Hưng Nhân

Soạn HS TBHUNGNHAN gửi 8785

Tên trường Soạn tin
Hưng Nhân Soạn HS TBHUNGNHAN gửi 8785
Bắc Duyên Hà Soạn HS TBBACDUYENHA gửi 8785
Nam Duyên Hà Soạn HS TBNAMDUYENHA gửi 8785
Đông Hưng Hà Soạn HS TBDONGHUNGHA gửi 8785
Quỳnh Côi Soạn HS TBQUYNHCOI gửi 8785
Quỳnh Thọ Soạn HS TBQUYNHTHO gửi 8785
Phụ Dực Soạn HS TBPHUDUC gửi 8785
Tiên Hưng Soạn HS TBTIENHUNG gửi 8785
Bắc Đông Quan Soạn HS TBBACDONGQUAN gửi 8785
Nam Đông Quan Soạn HS TBNAMDONGQUAN gửi 8785
Mê Linh Soạn HS TBMELINH gửi 8785
Đông Thụy Anh Soạn HS TBDONGTHUYANH gửi 8785
Tây Thụy Anh Soạn HS TBTAYTHUYANH gửi 8785
Thái Ninh Soạn HS TBTHAININH gửi 8785
Thái Phúc Soạn HS TBTHAIPHUC gửi 8785
Lê Quý Đôn Soạn HS TBLEQUYDON gửi 8785
Nguyễn Đức Cảnh Soạn HS TBNGUYENDUCCANH gửi 8785
Nguyễn Trãi Soạn HS TBNGUYENTRAI gửi 8785
Vũ Tiên Soạn HS TBVUTIEN gửi 8785
Lý Bôn Soạn HS TBLYBON gửi 8785
Phạm Quang Thẩm Soạn HS TBPHAMQUANGTHAM gửi 8785
Nguyễn Du Soạn HS TBNGUYENDU gửi 8785
Bắc Kiến Xương Soạn HS TBBACKIENXUONG gửi 8785
Chu Văn An Soạn HS TBCHUVANAN gửi 8785
Bình Thanh Soạn HS TBBINHTHANH gửi 8785
Tây Tiền Hải Soạn HS TBTAYTIENHAI gửi 8785
Nam Tiền Hải Soạn HS TBNAMTIENHAI gửi 8785
Đông Tiền Hải Soạn HS TBDONGTIENHAI gửi 8785

Cách 2. Soạn theo Mã trường

Soạn HS Mã trường gửi 8785

Tên trường Soạn tin
Hưng Nhân 32026 Soạn HS 32026 gửi 8785
Bắc Duyên Hà 32027 Soạn HS 32027 gửi 8785
Nam Duyên Hà 32028 Soạn HS 32028 gửi 8785
Đông Hưng Hà 32029 Soạn HS 32029 gửi 8785
Quỳnh Côi 32030 Soạn HS 32030 gửi 8785
Quỳnh Thọ 32031 Soạn HS 32031 gửi 8785
Phụ Dực 32032 Soạn HS 32032 gửi 8785
Tiên Hưng 32033 Soạn HS 32033 gửi 8785
Bắc Đông Quan 32034 Soạn HS 32034 gửi 8785
Nam Đông Quan 32035 Soạn HS 32035 gửi 8785
Mê Linh 32036 Soạn HS 32036 gửi 8785
Đông Thụy Anh 32037 Soạn HS 32037 gửi 8785
Tây Thụy Anh 32038 Soạn HS 32038 gửi 8785
Thái Ninh 32039 Soạn HS 32039 gửi 8785
Thái Phúc 32040 Soạn HS 32040 gửi 8785
Lê Quý Đôn 32041 Soạn HS 32041 gửi 8785
Nguyễn Đức Cảnh 32042 Soạn HS 32042 gửi 8785
Nguyễn Trãi 32043 Soạn HS 32043 gửi 8785
Vũ Tiên 32044 Soạn HS 32044 gửi 8785
Lý Bôn 32045 Soạn HS 32045 gửi 8785
Phạm Quang Thẩm 32046 Soạn HS 32046 gửi 8785
Nguyễn Du 32047 Soạn HS 32047 gửi 8785
Bắc Kiến Xương 32048 Soạn HS 32048 gửi 8785
Chu Văn An 32049 Soạn HS 32049 gửi 8785
Bình Thanh 32050 Soạn HS 32050 gửi 8785
Tây Tiền Hải 32051 Soạn HS 32051 gửi 8785
Nam Tiền Hải 32052 Soạn HS 32052 gửi 8785
Đông Tiền Hải 32053 Soạn HS 32053 gửi 8785

Lưu ý:  Dữ liệu hiện tại còn 1 số trường chưa cập nhật; Nam Duyên Hà, Quỳnh Thọ .


Tìm theo từ khóa: , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan