Đã có điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Bắc Ninh năm học 2017 – 2018


Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017 – 2018 Tỉnh  Bắc Ninh

Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Bắc Ninh năm học 2017 – 2018 Soạn: HS dấu cách Mã trường gửi 8785

Lưu ý: dấu cách là khoảng trống

Cách soạn tin xem điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2017-2018 THPT công lập tỉnh Bắc Ninh như sau:

Tên trường THPT Mã trường Soạn tin
Gia Bình 1 30528 Soạn: HS 30528 gửi 8785
Hàm long 30529 Soạn: HS 30529 gửi 8785
Hàn Thuyên 30530 Soạn: HS 30530 gửi 8785
Hoàng Quốc Việt 30531 Soạn: HS 30531 gửi 8785
Lê Văn Thịnh 30532 Soạn: HS 30532 gửi 8785
Lương Tài 1 30533 Soạn: HS 30533 gửi 8785
Lương Tài 2 30534 Soạn: HS 30534 gửi 8785
Lý Nhân Tông 30535 Soạn: HS 30535 gửi 8785
Lý Thái Tổ 30536 Soạn: HS 30536 gửi 8785
Lý Thường Kiệt 30537 Soạn: HS 30537 gửi 8785
Ngô Gia Tự 30538 Soạn: HS 30538 gửi 8785
Nguyễn Đăng Đạo 30539 Soạn: HS 30539 gửi 8785
Nguyễn Văn Cừ 30540 Soạn: HS 30540 gửi 8785
Quế Võ 1 30541 Soạn: HS 30541 gửi 8785
Quế Võ 2 30542 Soạn: HS 30542 gửi 8785
Quế Võ 3 30543 Soạn: HS 30543 gửi 8785
Thuận Thành 1 30544 Soạn: HS 30544 gửi 8785
Thuận Thành 2 30545 Soạn: HS 30545 gửi 8785
Thuận Thành 3 30546 Soạn: HS 30546 gửi 8785
Tiên Du 1 30547 Soạn: HS 30547 gửi 8785
Yên Phong 1 30548 Soạn: HS 30548 gửi 8785
Yên Phong 2 30549 Soạn: HS 30549 gửi 8785

 

Điểm chuẩn các lớp Chuyên và cận chuyên của trường THPT Chuyên Hùng Vương Bắc Ninh

Chuyên Hùng Vương Soạn tin
Toán chuyên 30550 Soạn: HS 30550 gửi 8785
Vật lý chuyên 30551 Soạn: HS 30551 gửi 8785
Hóa học chuyên 30552 Soạn: HS 30552 gửi 8785
Sinh học chuyên 30553 Soạn: HS 30553 gửi 8785
Ngữ văn chuyên 30554 Soạn: HS 30554 gửi 8785
Sử chuyên 30555 Soạn: HS 30555 gửi 8785
Tiếng Anh chuyên 30556 Soạn: HS 30556 gửi 8785
Tin chuyen 30557 Soạn: HS 30557 gửi 8785
Địa chuyên 30558 Soạn: HS 30558 gửi 8785
Cận chuyên TN 30559 Soạn: HS 30559 gửi 8785
Cận chuyên XH 30560 Soạn: HS 30560 gửi 8785

Tìm theo từ khóa: , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan