Điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017 – 2018 Tỉnh Thái Nguyên


Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017 – 2018 Tỉnh Thái Nguyên

Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Thái Nguyên năm học 2017 – 2018
Đang cập nhật Trong khi chờ đợi, bạn có thể xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 – 2017 Tỉnh Thái Nguyên
Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Thái Nguyên năm học 2016 – 2017

Để xem điểm chuẩn mỗi trường, bạn soạn tin như sau

Soạn HS daucach Mãtrường gửi 8785
Cụ thể như sau (Trường Chuyên Thái Nguyên)

Trường THPT chuyên Thái Nguyên Soạn tin
Ngữ văn Soạn HS 23339 gửi 8785
Toán Soạn HS 23340 gửi 8785
Tiếng Anh Soạn HS 23341 gửi 8785
Vật lí Soạn HS 23342 gửi 8785
Hoá học Soạn HS 23343 gửi 8785
Sinh học Soạn HS 23344 gửi 8785
Tin học Soạn HS 23345 gửi 8785
Lịch sử Soạn HS 23346 gửi 8785
Địa lí Soạn HS 23347 gửi 8785
Tiếng Nga Soạn HS 23348 gửi 8785
Tiếng Pháp Soạn HS 23349 gửi 8785
Tiếng Trung Soạn HS 23350 gửi 8785

Tìm theo từ khóa: , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan