Điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017 – 2018 Tỉnh Nghệ An


Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017 – 2018 Tỉnh Nghệ An
Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Nghệ An năm học 2017 – 2018

Đang cập nhật

 Trong khi chờ đợi, bạn có thể xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 – 2017 Tỉnh  Nghệ An

Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh  Nghệ An năm học 2016 – 2017
Để xem điểm chuẩn mỗi trường, bạn soạn tin như sau

Soạn HS daucach Mãtrường gửi 8785

Cụ thể như sau

Tên trường THPT Soạn tin
Anh Sơn 1 Soạn HS  24202 gửi 8785
Diễn Châu 2 Soạn HS  24203 gửi 8785
Diễn Châu 3 Soạn HS  24204 gửi 8785
Diễn Châu 4 Soạn HS  24205 gửi 8785
Diễn Châu 5 Soạn HS  24206 gửi 8785
Đô Lương 1 Soạn HS  24207 gửi 8785
Đô Lương 2 Soạn HS  24208 gửi 8785
Đô Lương 3 Soạn HS  24209 gửi 8785
Đô Lương 4 Soạn HS  24210 gửi 8785
Đông Hiếu Soạn HS  24211 gửi 8785
Huỳnh Thúc Kháng Soạn HS  24212 gửi 8785
Kim Liên Soạn HS  24213 gửi 8785
Nam Đàn 1 Soạn HS  24214 gửi 8785
Nguyễn Đức Mậu Soạn HS  24215 gửi 8785
Nguyễn Xuân Ôn (Diễn Châu) Soạn HS  24216 gửi 8785
Phạm Hồng Thái Soạn HS  24217 gửi 8785
Phan Đăng Lưu Soạn HS  24218 gửi 8785
Quỳ Hợp Soạn HS  24219 gửi 8785
Quỳnh Lưu 1 Soạn HS  24220 gửi 8785
Quỳnh Lưu 2 Soạn HS  24221 gửi 8785
Quỳnh Lưu 3 Soạn HS  24222 gửi 8785
Quỳnh Lưu 4 Soạn HS  24223 gửi 8785
Tân Kỳ 3 Soạn HS  24224 gửi 8785
Tây Hiếu Soạn HS  24225 gửi 8785
Yên Thành 2 Soạn HS  24226 gửi 8785

Tìm theo từ khóa: , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan