Điểm chuẩn vào lớp 10 Hưng Yên năm học 2017-2018


Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018 tại Hưng Yên bạn soạn tin như sau:
Soạn: HS mãtrường gửi 8785

 

Mã trường và cách soạn tin cụ thể để lấy điểm chuẩn từng trường được quy ước như sau:

Dữ liệu đang cập nhât. 

Trong khi chờ đợi, bạn có thể tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 tại Hưng Yên
năm 2016 hoặc tham khảo thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 tại Hưng Yên nhiều năm liên tiếp (bấm vào đây để xem)

Điểm chuẩn vào lớp 10 Hưng Yên năm học 2016-2017

Để xem điểm chuẩn lớp 10 Hưng Yên năm 2016-2017, bạn Soạn tin như sau:

Soạn HS dấucách mãtrường gửi 8785
Cụ thể cách xem điểm chuẩn mỗi trường THPT tại Hưng yên, bạn soạn tin như sau

Tên trường Soạn tin
THPT Hưng yên Soạn HS 20095 gửi 8785
THPT Tiên Lữ Soạn HS 20096 gửi 8785
THPT Trần Hưng Đạo Soạn HS 20097 gửi 8785
THPT Hoàng Hoa Thám Soạn HS 20098 gửi 8785
THPT Phù Cừ Soạn HS 20099 gửi 8785
THPT Nam Phù Cừ Soạn HS 20100 gửi 8785
THPT Ân Thi Soạn HS 20101 gửi 8785
THPT Nguyễn Trung Ngạn Soạn HS 20102 gửi 8785
THPT Phạm Ngũ Lão Soạn HS 20103 gửi 8785
THPT Kim Động Soạn HS 20104 gửi 8785
THPT Nghĩa Dân Soạn HS 20105 gửi 8785
THPT Đức Hợp Soạn HS 20106 gửi 8785
THPT Khoái Châu Soạn HS 20107 gửi 8785
THPT Nam Khoái Châu Soạn HS 20108 gửi 8785
THPT Trần Quang Khải Soạn HS 20109 gửi 8785
THPT Nguyễn Siêu Soạn HS 20110 gửi 8785
THPT Yên Mỹ Soạn HS 20111 gửi 8785
THPT Triệu Quang Phục Soạn HS 20112 gửi 8785
THPT Minh Châu Soạn HS 20113 gửi 8785
THPT Mỹ Hào Soạn HS 20114 gửi 8785
THPT Nguyễn Thiện Thuật Soạn HS 20115 gửi 8785
THPT Văn Lâm Soạn HS 20116 gửi 8785
THPT Trưng Vương Soạn HS 20117 gửi 8785
THPT Văn Giang Soạn HS 20118 gửi 8785
THPT Dương Quảng Hàm Soạn HS 20119 gửi 8785
Chuyên Toán Soạn HS 20120 gửi 8785
Chuyên Tin Soạn HS 20121 gửi 8785
Chuyên Lý Soạn HS 20122 gửi 8785
Chuyên Hóa Soạn HS 20123 gửi 8785
Chuyên Sinh Soạn HS 20124 gửi 8785
Chuyên Văn Soạn HS 20125 gửi 8785
Chuyên Sử Soạn HS 20126 gửi 8785
Chuyên Địa Soạn HS 20127 gửi 8785
Chuyên Anh Soạn HS 20128 gửi 8785

  


Tìm theo từ khóa: , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan