Điểm chuẩn vào lớp 10 Bắc Giang năm học 2017-2018


Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 tỉnh Bắc Giang năm học 2017-2018

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018 tại Bắc Giang bạn soạn tin như sau:Soạn: HS mãtrường gửi 8785

 

Mã trường và cách soạn tin cụ thể để lấy điểm chuẩn từng trường được quy ước như sau:

Dữ liệu đang cập nhât. 

Trong khi chờ đợi, bạn có thể tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 tại Bắc Giang năm 2016 hoặc tham khảo thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 tại Bắc Giang nhiều năm liên tiếp (bấm vào đây để xem)

Để biết điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016-2017 của các trường THPT Tại Bắc Giang, bạn soạn tin như sau:


I. Điểm chuẩn trường chuyên Tỉnh Bắc Giang năm học 2016-2017


Trường Chuyên Bắc Giang Soạn tin
Toán chuyên Soạn HS 23269 gửi 8785
Tin học chuyên Soạn HS 23270 gửi 8785
Vật lý chuyên Soạn HS 23271 gửi 8785
Hóa học chuyên Soạn HS 23272 gửi 8785
Sinh học chuyên Soạn HS 23273 gửi 8785
Ngữ văn chuyên Soạn HS 23274 gửi 8785
Sử chuyên Soạn HS 23275 gửi 8785
Địa chuyên Soạn HS 23276 gửi 8785
Tiếng Anh chuyên Soạn HS 23277 gửi 8785
Tiếng Pháp chuyên Soạn HS 23278 gửi 8785
Tiếng Pháp chuyên Soạn HS 23279 gửi 8785


II. Điểm chuẩn các trường THPT Không chuyên tại Bắc Giang

 

STT Trường THPT Soạn tin
1 Bố Hạ Soạn HS 23738 gửi 8785
2 Cẩm Lý Soạn HS 23739 gửi 8785
3 Hiệp Hoà số 1 Soạn HS 23740 gửi 8785
4 Hiệp Hoà số 2 Soạn HS 23741 gửi 8785
5 Hiệp Hoà số 3 Soạn HS 23742 gửi 8785
6 Hiệp Hòa số 4 Soạn HS 23743 gửi 8785
7 Lạng Giang số 1 Soạn HS 23744 gửi 8785
8 Lạng Giang số 2 Soạn HS 23745 gửi 8785
9 Lạng Giang số 3 Soạn HS 23746 gửi 8785
10 Lục Nam Soạn HS 23747 gửi 8785
11 Lục Ngạn số 1 Soạn HS 23748 gửi 8785
12 Lục Ngạn số 2 Soạn HS 23749 gửi 8785
13 Lục ngạn số 3 Soạn HS 23750 gửi 8785
14 Lục Ngạn số 4 Soạn HS 23751 gửi 8785
15 Lý Thường Kiệt Soạn HS 23752 gửi 8785
16 Mỏ Trạng Soạn HS 23753 gửi 8785
17 Ngô Sỹ Liên Soạn HS 23754 gửi 8785
18 Nhã Nam Soạn HS 23755 gửi 8785
19 Phương Sơn Soạn HS 23756 gửi 8785
20 Sơn Động số 1 Soạn HS 23757 gửi 8785
21 Sơn Động số 2 Soạn HS 23758 gửi 8785
22 Sơn Động số 3 Soạn HS 23759 gửi 8785
23 Tân Yên số 1 Soạn HS 23760 gửi 8785
24 Tân Yên số 2 Soạn HS 23761 gửi 8785
25 Thái Thuận Soạn HS 23762 gửi 8785
26 Tứ Sơn Soạn HS 23763 gửi 8785
27 Việt Yên số 1 Soạn HS 23764 gửi 8785
28 Việt Yên số 2 Soạn HS 23765 gửi 8785
29 Yên Dũng số 1 Soạn HS 23766 gửi 8785
30 Yên Dũng số 2 Soạn HS 23767 gửi 8785
31 Yên Dũng số 3 Soạn HS 23768 gửi 8785
32 Yên Thế Soạn HS 23769 gửi 8785
33 Giáp Hải Soạn HS 23770 gửi 8785

Tìm theo từ khóa: , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan