Điểm chuẩn Trường Đại học Thương mại TMA năm 2017


Điểm chuẩn Trường Đại học Thương mại TMA năm 2017: Khác với kỳ thi những năm trước đây, năm 2017, lần đầu tiên thí sinh có thể dự thi để lấy kết quả xét tuyển vào đại học, cao đẳng ngay tại các điểm thi được tổ chức ở các trường và liên trường phổ thông của tỉnh.
Năm nay, do điểm thi khá cao nên dự đoán điểm chuẩn xét tuyển vào các trường đại học năm nay có thể tăng so với năm trước.

Chúng tôi phân tích dữ liệu lịch sử điểm chuẩn Trường Đại học Thương mại TMA, tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017 và có nhận định về dự kiến điểm chuẩn của Trường Đại học Thương mại TMA. Để xem dự kiến điểm chuẩn Trường Đại học Thương mại TMA của chúng tôi bạn thự hiện như sau:

Soạn HS TMA+Mã ngành+Tổ hợp gửi 8785

Trong đó

TMA: Là mã trường ĐH Thương mại

Mã ngành: Là mã ngành bạn muốn xem
Tổ hợp: là tổ hợp dự thi

Ví dụ: 

Xem điểm mã ngành 52310101 khối A00 Soạn HS TMA52310101A00 gửi 8785

 

Cụ thể cách xem dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh  như sau:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Soạn tin
1 52310101 Kinh tế (chuyên ngành Quản lý kinh tế) A00 Soạn HS 52310101A00 gửi 8785
2 52310101 Kinh tế (chuyên ngành Quản lý kinh tế) A01 Soạn HS 52310101A01 gửi 8785
3 52340101 Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị kinh doanh) A00 Soạn HS 52340101A00 gửi 8785
4 52340101 Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị kinh doanh) D01 Soạn HS 52340101D01 gửi 8785
5 52340101 Quản trị kinh doanh (chuyên ngànhTiếng Pháp thương mại) A00 Soạn HS 52340101A00 gửi 8785
6 52340101 Quản trị kinh doanh (chuyên ngànhTiếng Pháp thương mại) D03 Soạn HS 52340101D03 gửi 8785
7 52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) D01 Soạn HS 52340103D01 gửi 8785
8 52340107 Quản trị khách sạn (chuyên ngành Quản trị khách sạn) D01 Soạn HS 52340107D01 gửi 8785
9 52340115 Marketing (chuyên ngành Marketing thương mại) A00 Soạn HS 52340115A00 gửi 8785
10 52340115 Marketing (chuyên ngành Marketing thương mại) D01 Soạn HS 52340115D01 gửi 8785
11 52340115 Marketing (chuyên ngành Quản trị thương hiệu) A00 Soạn HS 52340115A00 gửi 8785
12 52340115 Marketing (chuyên ngành Quản trị thương hiệu) D01 Soạn HS 52340115D01 gửi 8785
13 52340120 Kinh doanh quốc tế (chuyên ngành Thương mại quốc tế) D01 Soạn HS 52340120D01 gửi 8785
14 52340199 Thương mại điện tử (chuyên ngành Quản trị thương mại điện tử) A00 Soạn HS 52340199A00 gửi 8785
15 52340199 Thương mại điện tử (chuyên ngành Quản trị thương mại điện tử) A01 Soạn HS 52340199A01 gửi 8785
16 52340201 Tài chính – Ngân hàng (chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng thương mại) A00 Soạn HS 52340201A00 gửi 8785
17 52340201 Tài chính – Ngân hàng (chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng thương mại) D01 Soạn HS 52340201D01 gửi 8785
18 52340301 Kế toán (chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp) A00 Soạn HS 52340301A00 gửi 8785
19 52340301 Kế toán (chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp) A01 Soạn HS 52340301A01 gửi 8785
20 52340404 Quản trị nhân lực (chuyên ngành Quản trị nhân lực doanh nghiệp) A00 Soạn HS 52340404A00 gửi 8785
21 52340404 Quản trị nhân lực (chuyên ngành Quản trị nhân lực doanh nghiệp) A01 Soạn HS 52340404A01 gửi 8785
22 52340405 Hệ thống thông tin quản lý (chuyên ngành Quản trị hệ thống thông tin kinh tế) A00 Soạn HS 52340405A00 gửi 8785
23 52340405 Hệ thống thông tin quản lý (chuyên ngành Quản trị hệ thống thông tin kinh tế) A01 Soạn HS 52340405A01 gửi 8785
24 52380107 Luật kinh tế (chuyên ngành Luật kinh tế) D01 Soạn HS 52380107D01 gửi 8785
25 52220201 Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh thương mại) D01 Soạn HS 52220201D01 gửi 8785

Lưu ýDữ liệu hiện tại là dự kiến của chúng tôi.  Điểm chuẩn chính thức năm 2017 của Trường Đại học Thương mại TMA sẽ được cập nhật sớm nhất khi Trường Đại học Thương mại TMA công bố. Khi có điểm chuẩn, bạn vẫn nhắn tin với cú pháp như trên

Điểm chuẩn Đại học 2017, Ngành Kinh tế

 

Chú ý: Để tránh soạn tin lỗi dẫn tới không nhận được điểm, bạn có thể xem bài viết này. (Bấm vào đây để xem) 

Xem trường khác, bấm vào đây

Trường Đại học Thương mại

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017
*******

 

* Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

* Ký hiệu: TMA

* Địa chỉ: 79 Đường Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội;

* Điện thoại: (04) 38 348 406; (04) 37.643 219; Fax: (04) 37 643 228

* Website: www.tmu.edu.vn
1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc trung cấp theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
3. Phương thức tuyển sinh:a). Xét tuyển thẳng những thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và các đối tượng xét tuyển thẳng khác theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
b). Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 theo từng tổ hợp bài thi/môn thi, xét tuyển theo tổng điểm từ cao đến thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu tuyển sinh.
4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

Ngành (chuyên ngành đào tạo) Mã ngành Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu
 Kinh tế (Quản lý kinh tế) 52310101 A00, A01, D01 300
 Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) 52340301 A00, A01, D01 350
 Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) 52340404 A00, A01, D01 250
 Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử) 52340199 A00, A01, D01 200
 Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin kinh tế) 52340405 A00, A01, D01 150
 Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) 52340101 A00, A01, D01 350
 Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) 52340101 A00, A01, D03 100
 Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại) 52340101 A00, A01, D04 100
 Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) 52340107 A00, A01, D01 200
 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) 52340103 A00, A01, D01 200
 Marketing (Marketing thương mại) 52340115 A00, A01, D01 250
 Marketing (Quản trị thương hiệu) 52340115 A00, A01, D01 200
 Luật kinh tế (Luật kinh tế) 52380107 A00, A01, D01 200
 Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) 52340201 A00, A01, D01 350
 Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) 52340120 A00, A01, D01 200
 Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) 52310106 A00, A01, D01 150
 Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh Thương mại)
* Tiếng Anh nhân hệ số 2
52220201 D01 250

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:Thí sinh thỏa mãn các điều kiện sau đây được đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Thương mại:
a). Tính đến thời điểm xét tuyển đã tốt nghiệp THPT hoặc trung cấp theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
b). Tham dự kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia (THPTQG) năm 2017 có tổng điểm 3 bài thi/môn thi thuộc 1 trong các tổ hợp xét tuyển, gồm cả điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng cao hơn tối thiểu 2,0 điểm so với ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định và không có bài thi/môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 (một) điểm trở xuống.
Trường không sử dụng kết quả miễn thi bài thi ngoại ngữ và điểm thi các môn thi được bảo lưu theo Quy chế thi THPT quốc gia trong việc xét tuyển vào đại học chính quy năm 2017.
c). Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.
6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

- Mã trường: TMA; Địa chỉ: 79 Đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội; Điện thoại: 04.38348406
- Thí sinh trúng tuyển là những thí sinh đạt mức điểm theo quy định của Trường theo từng tổ hợp môn xét tuyển và theo từng ngành/chuyên ngành đào tạo.
- Nguyên tắc chung để xét tuyển: Trường xét tuyển theo quy định tại Khoản 1, Điều 13 của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy, ban hành theo Thông tư số 05/2017/TT- BGD ĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Đối với từng ngành/chuyên ngành đào tạo: Trường xét tuyển theo nguyên tắc từ điểm cao đến thấp cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu. Trong trường hợp tại mức điểm xét tuyển nhất định, số lượng thí sinh trúng tuyển nhiều hơn chỉ tiêu được tuyển Trường sử dụng các tiêu chí phụ theo thứ tự để xét tuyển dựa trên kết quả bài thi/môn thi (theo từng tiêu chí) từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu được tuyển như sau:
Tiêu chí phụ 1  

Ngành đào tạo/chuyên ngành Tiêu chí phụ 1
 Ngôn ngữ Anh  Điểm bài thi Tiếng Anh
 Chuyên ngành Tiếng Pháp thương mại (D03)  Điểm bài thi Tiếng Pháp
 Chuyên ngành Tiếng Trung thương mại (D04)  Điểm bài thi Tiếng Trung
 Các ngành còn lại  Điểm bài thi Toán

Tiêu chí phụ 2Sau khi sử dụng tiêu chí phụ 1, nếu số thí sinh trúng tuyển vẫn còn cao hơn so với chỉ tiêu quá 5%, Trường sử dụng tiêu chí phụ 2.

Ngành đào tạo Tiêu chí phụ 2
 1. Ngôn ngữ Anh  Điểm bài thi Toán
 2. Các ngành còn lại  
 2.1 – Xét theo tổ hợp D03, D04  Điểm bài thi Toán
 2.2- Xét theo tổ hợp A01, D01  Điểm bài thi Tiếng Anh
 2.3. Xét theo tổ hợp A00  Điểm môn thi Vật lý

7. Tổ chức tuyển sinh:Thời gian, hình thức nhận ĐKXT theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
8. Chính sách ưu tiên:Trường thực hiện chính sách ưu tiên khu vực, đối tượng tuyển sinh theo Quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể:
- Mức điểm ưu tiên được tính theo thang điểm 10 và tổng điểm tối đa của 3 bài thi/môn thi trong tổ hợp xét tuyển là 30; Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một) điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa) điểm.
- Những ngành có điểm bài thi/môn thi nhân hệ số 2, điểm ưu tiên được quy đổi về thang điểm tương ứng với tổng điểm tối đa của 03 bài thi/môn thi trong tổ hợp xét tuyển là 40 theo công thức: Điểm ưu tiên quy đổi = Điểm ưu tiên x 4/3.
- Điểm xét tuyển = Tổng điểm tổ hợp các bài thi/môn thi + Điểm ưu tiên theo khu vực + Điểm ưu tiên theo đối tượng.
9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: Theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo.
10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:Năm học 2017 -2018, học phí đối với đại học chính quy là 14.300.000đ/1 năm.
11. Các nội dung khác.a). Chính sách ưu đãi trong tuyển sinh:
- Trường dành 4.000.000.000 đồng (bốn tỷ đồng) để cấp học bổng cho các thí sinh trúng tuyển năm 2017. Các thí sinh có tổng số điểm 3 bài thi/môn thi từ 23,00 trở lên (không tính điểm ưu tiên) được xét cấp học bổng theo các mức100%, 75%, 50% so với học phí năm thứ nhất theo nguyên tắc từ cao đến thấp đến hết quỹ học bổng dành cho sinh viên năm thứ nhất.
- Ngoài ra, sinh viên của Trường Đại học Thương mại có kết quả học tập tốt sẽ được ưu tiên tuyển chọn đi học các chương trình du học nước ngoài theo học bổng của chính phủ Việt Nam, các chương trình đào tạo chất lượng cao và các chương trình liên kết với nước ngoài để có thể nhận 2 bằng tốt nghiệp đại học (01 do trường Đại học Thương mại cấp và 01 do trường đại học nước ngoài cấp).
b). Chính sách miễn, giảm học phí: Nhà trường thực hiện chính sách miễn, giảm học phí cho các sinh viên thuộc diện chính sách theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Nhà nước;
c). Chính sách học bổng khuyến khích học tập:
Hàng năm, Nhà trường hình thành “ Quỹ học bổng khuyến khích học tập” trị giá từ 15 – 20 tỷ đồng để cấp học bổng cho các sinh viên có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện (dựa trên kết quả học tập và rèn luyện hàng năm). Có 3 mức học bổng khuyến khích học tập: 100%, 75% và 50% học phí theo từng năm học.


Tìm theo từ khóa: ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan