Điểm chuẩn Trường Đại học Quốc gia Hà Nội 2017


Năm nay, do điểm thi khá cao với những cơn mưa điểm 10 (Xem tại đây) và phổ điểm chi tiết từng khối thi (xem tại đây) nên dự đoán điểm chuẩn xét tuyển vào các trường đại học năm nay có thể tăng so với năm trước. Chúng tôi phân tích dữ liệu lịch sử Điểm chuẩn Trường Đại học Quốc gia Hà Nội 2017, tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017 và có nhận định về dự kiến điểm chuẩn của Trường Đại học Quốc gia Hà Nội 2017. Để xem dự kiến điểm chuẩn Điễm chuẩn  Trường Đại học Quốc gia Hà Nội 2017 của chúng tôi bạn thự hiện như sau:

Soạn HS Mã trường+ Mã ngành + Thứ tự ngành gửi 8785

Trong đó

Mã trường: Là mã ĐH trong ĐHQG HN ví dụ: QHI, QHS, QHQ …

Mã ngành:Là mã ngành bạn muốn xét tuyển

Thứ tự ngành: Xem bảng dưới đây

Ví dụ:  Xem điểm  ngành 52480101 ĐH Công nghệ QHI – ĐHQG Hà Nội

Soạn HS  QHI524801011 gửi 8785

 

Cụ thể cách xem dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh  như sau:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ, ĐHQGHN-QHI

STT Mã ngành TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ, ĐHQGHN Soạn tin
1 Nhóm ngành CNTTvà CNKT điện, điện tử và viễn thông
1 52480101 Khoa học Máy tính Soạn: HS QHI524801011 gửi 8785
2 52480201 Công nghệ Thông tin Soạn: HS QHI524802012 gửi 8785
3 52480201NB Công nghệ Thông tin định hướng thị trường Nhật Bản Soạn: HS QHI52480201NB3 gửi 8785
4 52480104 Hệ thống Thông tin Soạn: HS QHI524801044 gửi 8785
5 52480102 Truyền thông và Mạng máy tính Soạn: HS QHI524801025 gửi 8785
6 52510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông Soạn: HS QHI525103026 gửi 8785
7 52520214 Kỹ thuật máy tính Soạn: HS QHI525202147 gửi 8785
2 Nhóm ngành Vật lí kĩ thuật
8 52TĐ1 Kỹ thuật năng lượng Soạn: HS QHI52TĐ18 gửi 8785
9 52520401 Vật lí kỹ thuật Soạn: HS QHI525204019 gửi 8785
3 Nhóm ngành Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử và Cơ kĩ thuật
10 52520101 Cơ kỹ thuật Soạn: HS QHI5252010110 gửi 8785
11 52510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử Soạn: HS QHI5251020311 gửi 8785
12 52TĐ2 Công nghệ kỹ thuật Xây dựng-Giao thông Soạn: HS QHI52TĐ212 gửi 8785
4 Các CTĐT chất lượng cao
13 52480101CLC Khoa học Máy tính Soạn: HS QHI52480101CLC13 gửi 8785
14 52510302CLC Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông Soạn: HS QHI52510302CLC14 gửi 8785

ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQGHN – QHT

STT Mã ngành ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQGHN Soạn tin
1 52460101 Toán học Soạn: HS QHT524601011 gửi 8785
2 52460105 Toán – Tin ứng dụng Soạn: HS QHT524601052 gửi 8785
3 52460115 Toán cơ Soạn: HS QHT524601153 gửi 8785
4 52480105 Máy tính và khoa học thông tin Soạn: HS QHT524801054 gửi 8785
5 52440102 Vật lí học Soạn: HS QHT524401025 gửi 8785
6 52430122 Khoa học vật liệu Soạn: HS QHT524301226 gửi 8785
7 52520403 Công nghệ hạt nhân Soạn: HS QHT525204037 gửi 8785
8 52440221 Khí tượng học Soạn: HS QHT524402218 gửi 8785
9 52440224 Thủy văn Soạn: HS QHT524402249 gửi 8785
10 52440228 Hải dương học Soạn: HS QHT5244022810 gửi 8785
11 52440112 Hoá học Soạn: HS QHT5244011211 gửi 8785
12 52510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học Soạn: HS QHT5251040112 gửi 8785
13 52720403 Hoá dược Soạn: HS QHT5272040313 gửi 8785
14 52510401CLC Công nghệ kỹ thuật hoá học (CTĐT CLC) Soạn: HS QHT52510401CLC14 gửi 8785
15 52440217 Địa lí tự nhiên Soạn: HS QHT5244021715 gửi 8785
16 52850103 Quản lý đất đai Soạn: HS QHT5285010316 gửi 8785
17 52440201 Địa chất học Soạn: HS QHT5244020117 gửi 8785
18 52520501 Kỹ thuật địa chất Soạn: HS QHT5252050118 gửi 8785
19 52850101 Quản lý tài nguyên và môi trường Soạn: HS QHT5285010119 gửi 8785
20 52420101 Sinh học Soạn: HS QHT5242010120 gửi 8785
21 52420201 Công nghệ sinh học Soạn: HS QHT5242020121 gửi 8785
22 52420201CLC Công nghệ sinh học (CTĐT CLC) Soạn: HS QHT52420201CLC22 gửi 8785
23 52440301 Khoa học môi trường Soạn: HS QHT5244030123 gửi 8785
24 52440306 Khoa học đất Soạn: HS QHT5244030624 gửi 8785
25 52510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường Soạn: HS QHT5251040625 gửi 8785

ĐẠI HỌC KHXH VÀ NHÂN VĂN, ĐHQGHN-QHX

STT Mã ngành ĐẠI HỌC KHXH VÀ NHÂN VĂN, ĐHQGHN Soạn tin
1 52320101 Báo chí Soạn: HS QHX523201011 gửi 8785
2 52310201 Chính trị học Soạn: HS QHX523102012 gửi 8785
3 52760101 Công tác xã hội Soạn: HS QHX527601013 gửi 8785
4 52220213 Đông phương học Soạn: HS QHX522202134 gửi 8785
5 52220104 Hán Nôm Soạn: HS QHX522201045 gửi 8785
6 52340401 Khoa học quản lí Soạn: HS QHX523404016 gửi 8785
7 52320202 Khoa học thư viện Soạn: HS QHX523202027 gửi 8785
8 52220310 Lịch sử Soạn: HS QHX522203108 gửi 8785
9 52320303 Lưu trữ học Soạn: HS QHX523203039 gửi 8785
10 52220320 Ngôn ngữ học Soạn: HS QHX5222032010 gửi 8785
11 52310302 Nhân học Soạn: HS QHX5231030211 gửi 8785
12 52360708 Quan hệ công chúng Soạn: HS QHX5236070812 gửi 8785
13 52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Soạn: HS QHX5234010313 gửi 8785
14 52340107 Quản trị khách sạn Soạn: HS QHX5234010714 gửi 8785
15 52340406 Quản trị văn phòng Soạn: HS QHX5234040615 gửi 8785
16 52220212 Quốc tế học Soạn: HS QHX5222021216 gửi 8785
17 52310401 Tâm lí học Soạn: HS QHX5231040117 gửi 8785
18 52320201 Thông tin học Soạn: HS QHX5232020118 gửi 8785
19 52220309 Tôn giáo học Soạn: HS QHX5222030919 gửi 8785
20 52220301 Triết học Soạn: HS QHX5222030120 gửi 8785
21 52220330 Văn học Soạn: HS QHX5222033021 gửi 8785
22 52220113 Việt Nam học Soạn: HS QHX5222011322 gửi 8785
23 52310301 Xã hội học Soạn: HS QHX5231030123 gửi 8785

ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐHQGHN-QHF

STT Mã ngành ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐHQGHN Soạn tin
1 52220201 Ngôn ngữ Anh Soạn: HS QHF522202011 gửi 8785
2 52140231 Sư phạm tiếng Anh Soạn: HS QHF521402312 gửi 8785
3 52220202 Ngôn ngữNga Soạn: HS QHF522202023 gửi 8785
4 52140232 Sư phạm tiếng Nga Soạn: HS QHF521402324 gửi 8785
5 52220203 Ngôn ngữ Pháp Soạn: HS QHF522202035 gửi 8785
6 52140233 Sư phạm tiếng Pháp Soạn: HS QHF521402336 gửi 8785
7 52220204 Ngôn ngữ Trung Soạn: HS QHF522202047 gửi 8785
8 52140234 Sư phạm tiếng Trung Soạn: HS QHF521402348 gửi 8785
9 52220205 Ngôn ngữ Đức Soạn: HS QHF522202059 gửi 8785
10 52220209 Ngôn ngữ Nhật Soạn: HS QHF5222020910 gửi 8785
11 52140236 Sư phạm tiếng Nhật Soạn: HS QHF5214023611 gửi 8785
12 52220210 Ngôn ngữHàn Quốc Soạn: HS QHF5222021012 gửi 8785
13 52140237 Sư phạm tiếng Hàn Quốc Soạn: HS QHF5214023713 gửi 8785
14 52220211 Ngôn ngữẢ Rập Soạn: HS QHF5222021114 gửi 8785

ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHQGHN-QHE

STT Mã ngành ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHQGHN Soạn tin
1 52310101 Kinh tế Soạn: HS QHE523101011 gửi 8785
2 52310104 Kinh tế phát triển Soạn: HS QHE523101042 gửi 8785
3 52310106 Kinh tế quốc tế Soạn: HS QHE523101063 gửi 8785
4 52340101 Quản trị kinh doanh Soạn: HS QHE523401014 gửi 8785
5 52340201 Tài chính – Ngân hàng Soạn: HS QHE523402015 gửi 8785
6 52340301 Kế toán Soạn: HS QHE523403016 gửi 8785
7 52310106CLC Kinh tế quốc tế (CLC) Soạn: HS QHE52310106CLC7 gửi 8785
8 52340101CLC Quản trị kinh doanh (CLC) Soạn: HS QHE52340101CLC8 gửi 8785
9 52340201CLC Tài chính – Ngân hàng (CLC) Soạn: HS QHE52340201CLC9 gửi 8785

ĐẠI HỌC GIÁO DỤC, ĐHQGHN-QHS

STT Mã ngành ĐẠI HỌC GIÁO DỤC, ĐHQGHN Soạn tin
1 52140209 Sư phạm Toán Soạn: HS QHS521402091 gửi 8785
2 52140211 Sư phạm Vật lý Soạn: HS QHS521402112 gửi 8785
3 52140212 Sư phạm Hóa học Soạn: HS QHS521402123 gửi 8785
4 52140213 Sư phạm Sinh học Soạn: HS QHS521402134 gửi 8785
5 52140217 Sư phạm Ngữ văn Soạn: HS QHS521402175 gửi 8785
6 52140218 Sư phạm Lịch sử Soạn: HS QHS521402186 gửi 8785


STT Mã ngành KHOA LUẬT, ĐHQGHN Soạn tin
1 52380101 Luật học Soạn: HS QHL152380101 gửi 8785
2 52380109 Luật Kinh doanh Soạn: HS QHL252380109 gửi 8785


STT Mã ngành KHOA Y DƯỢC, ĐHQGHN Soạn tin
1 52720101 Y đa khoa Soạn: HS QHY527201011 gửi 8785
2 52720401 Dược học Soạn: HS QHY527204012 gửi 8785
3 52720601CLC Răng hàm mặt Soạn: HS QHY52720601CLC3 gửi 8785


STT Mã ngành KHOA QUỐC TẾ, ĐHQGHN Soạn tin
1 52340120 Kinh doanh quốc tế (đào tạo bằng tiếng Anh) Soạn: HS QHQ523401201 gửi 8785
2 52340399 Kế toán, Phân tích và Kiểm toán (đào tạo bằng tiếng Anh) Soạn: HS QHQ523403992 gửi 8785
3 52340405 Hệ thống thông tin quản lí (đào tạo bằng tiếng Anh) Soạn: HS QHQ523404053 gửi 8785


Lưu ýDữ liệu hiện tại là dự kiến của chúng tôi. Điểm chuẩn chính thức năm 2017 của  Trường Trường Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ được cập nhật sớm nhất khi  Trường Trường Đại học Quốc gia Hà Nội công bố. Khi có điểm chuẩn, bạn vẫn nhắn tin với cú pháp như trên


Tìm theo từ khóa: , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan