Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế TP.HCM – KSA năm 2017


Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế TP.HCM – KSA năm 2017

Khác với kỳ thi những năm trước đây, năm 2017, lần đầu tiên thí sinh có thể dự thi để lấy kết quả xét tuyển vào đại học, cao đẳng ngay tại các điểm thi được tổ chức ở các trường và liên trường phổ thông của tỉnh.
Năm nay, do điểm thi khá cao nên dự đoán điểm chuẩn xét tuyển vào các trường đại học năm nay có thể tăng so với năm trước.

Chúng tôi phân tích dữ liệu lịch sử điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế TP.HCM – KSA, tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017 và có nhận định về dự kiến điểm chuẩn của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM – KSA. Để xem dự kiến điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế TP.HCM – KSA của chúng tôi bạn thự hiện như sau:

Soạn HS KSA+Mã ngành gửi 8785

Trong đó

KSA: Là mã trường ĐH Kinh tế TP. HCM

Mã ngành: Là mã ngành bạn muốn xem

Ví dụ: 

Xem điểm mã ngành 52340301 Soạn HS KSA52340301 gửi 8785

Cụ thể cách xem dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh  như sau:

STT Mã ngành Tên ngành Soạn tin
1 D310101 Kinh tế Soạn KSAD310101 gửi 8785
2 D340101 Quản trị kinh doanh Soạn KSAD340101 gửi 8785
3 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Soạn KSAD340103 gửi 8785
4 D340115 Marketing Soạn KSAD340115 gửi 8785
5 D340121 Kinh doanh thương mại Soạn KSAD340121 gửi 8785
6 D340120 Kinh doanh quốc tế Soạn KSAD340120 gửi 8785
7 D340201 Tài chính – Ngân hàng Soạn KSAD340201 gửi 8785
8 D340301 Kế toán Soạn KSAD340301 gửi 8785
9 D340405 Hệ thống thông tin quản lí Soạn KSAD340405 gửi 8785
10 D380101 Luật Soạn KSAD380101 gửi 8785
11 D220201 Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh thương mại Soạn KSAD220201 gửi 8785

Lưu ýDữ liệu hiện tại là dự kiến của chúng tôi.  Điểm chuẩn chính thức năm 2017 của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM – KSA sẽ được cập nhật sớm nhất khi Trường Đại học Kinh tế TP.HCM – KSA công bố. Khi có điểm chuẩn, bạn vẫn nhắn tin với cú pháp như trên

Điểm chuẩn Đại học 2017, Ngành Kinh tế

Chú ý: Để tránh soạn tin lỗi dẫn tới không nhận được điểm, bạn có thể xem bài viết này. (Bấm vào đây để xem) 

Xem trường khác, bấm vào đây

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM – KSA-THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

*******

Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

Mã trường: KSA

Địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38 295 299

Fax: (08) 38 250 359

Website: www.ueh.edu.vn

Cổng thông tin tuyển sinh: www.tuyensinh.ueh.edu.vn

 

Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT); tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, trong đó có kết quả các bài thi/môn thi theo tổ hợp xét tuyển của UEH.

Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

Phương thức tuyển sinh:

UEH sử dụng kết quả bài thi/môn thi trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 để xét tuyển.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện đăng ký xét tuyển:

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Trường sẽ thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với từng nhóm ngành xét tuyển sau khi có kết quả thi THPT quốc gia 2017.

- Các điều kiện đăng ký xét tuyển: theo quy định chung của Bộ GDĐT và của Trường, thông báo cụ thể trên Cổng thông tin tuyển sinh: www.tuyensinh.ueh.edu.vn (theo lịch chung của Bộ GDĐT)

Chỉ tiêu tuyển sinh, Tổ hợp môn xét tuyển

- Tổng chỉ tiêu: 5000

- Thông tin ngành, chuyên ngành xét tuyển, tổ hợp bài thi/môn thi xét tuyển:

Nhóm / Ngành Mã ngành Chỉ tiêu Tổ hợp bài thi/môn thi xét tuyển
Nhóm 1  
- Ngành Kinh tế gồm các chuyên ngành: Kinh tế kế hoạch và đầu tư, Quản lý nguồn nhân lực, Thẩm định giá, Bất động sản  

Ghi mã ngành chung:

52NHOM1

4.400  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A00, A01, D01, D90

* Điểm trúng tuyển chung cho các ngành/chuyên ngành này

- Ngành Quản trị kinh doanh gồm các chuyên ngành: Quản trị, Quản trị chất lượng, Quản trị khởi nghiệp
- Ngành Marketing
- Ngành Kinh doanh quốc tế gồm các chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế, Ngoại thương
- Ngành Kinh doanh thương mại
- Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm các chuyên ngành: Quản trị lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị du thuyền
- Ngành Tài chính – Ngân hàng gồm các chuyên ngành: Tài chính công,  Thuế, Tài chính, Tài chính quốc tế, Quản trị rủi ro tài chính và Bảo hiểm, Đầu tư tài chính,  Ngân hàng, Thị trường chứng khoán
- Ngành Kế toán gồm các chuyên ngành: Kế toán công, Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán
Nhóm 2  
- Ngành Ngôn ngữ Anh: Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại 52220201 100 D01, D96

* Môn tiếng Anh hệ số 2

* Điểm chuẩn trúng tuyển riêng cho chuyên ngành

Nhóm 3  
- Ngành Luật: Chuyên ngành Luật kinh doanh 52380101 100 A00, A01, D01, D96

* Điểm chuẩn trúng tuyển riêng cho chuyên ngành

Nhóm 4  
- Ngành Kinh tế gồm các chuyên ngành:     A00, A01, D01, D96

* Điểm chuẩn trúng tuyển riêng cho từng chuyên ngành

* Học phí chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế chính trị mức thu bằng 50% mức học phí chung

+ Kinh tế học ứng dụng 52310101_01 50
+ Kinh tế nông nghiệp 52310101_02 50
+ Kinh tế chính trị

 

52310101_03 50
Nhóm 5  
- Ngành Quản trị kinh doanh:  Chuyên ngành Quản trị bệnh viện 52340101_01 50 A00, A01, D01, D90

* Điểm chuẩn trúng tuyển riêng cho chuyên ngành

Nhóm 6  
- Ngành Hệ thống thông tin quản lý gồm các chuyên ngành:     - A00, A01, D01, D90

* Môn Toán hệ số 2

* Điểm chuẩn trúng tuyển riêng cho từng chuyên ngành

* Học phí chuyên ngành Toán tài chính, Thống kê kinh doanh mức thu bằng 50% mức học phí chung

+ Toán tài chính 52340405_01 50
+ Thống kê kinh doanh 52340405_02 50
+ Hệ thống thông tin kinh doanh 52340405_03 50
+ Thương mại điện tử

 

52340405_04 50

- Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học.

- Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh.

- Tổ hợp D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

- Tổ hợp D90: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh.

- Tổ hợp D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh.

Nguyên tắc xét tuyển:

- Điểm chuẩn trúng tuyển của từng ngành, chuyên ngành trong nhóm xét tuyển bằng nhau đối với các tổ hợp bài thi/môn thi xét tuyển.

- Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến 0,25; cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (quy đổi trong trường hợp tổ hợp xét tuyển có bài thi/môn thi tính hệ số);

- Đối với từng ngành, chuyên ngành thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký;

- Nếu thí sinh đã trúng tuyển 1 nguyện vọng, sẽ không xét nguyện vọng tiếp theo;

- Đối với tổ hợp xét tuyển có môn tiếng Anh, UEH chỉ sử dụng kết quả điểm thi trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, không sử dụng kết quả miễn thi môn Ngoại ngữ (tiếng Anh) theo quy định tại Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Tiêu chí phụ trong xét tuyển: Trong trường hợp nhiều thí sinh có cùng điểm xét tuyển ở cuối danh sách và vượt chỉ tiêu tuyển sinh, UEH sẽ ưu tiên xét tuyển thí sinh có điểm môn Toán cao hơn cho đến đủ chỉ tiêu; nếu số này vẫn còn thừa so với chỉ tiêu, UEH tiếp tục ưu tiên xét tuyển các thí sinh có điểm môn tiếng Anh từ điểm cao xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu. Nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn.

- Xếp chuyên ngành:

Năm 2017, Trường tuyển sinh theo 6 nhóm, việc xếp ngành, chuyên ngành được thực hiện như sau:

+ Đối với thí sinh trúng tuyển nhóm 1: Cuối học kỳ thứ 2 của khoá học, căn cứ vào nguyện vọng, kết quả học tập và chỉ tiêu từng ngành/chuyên ngành, Trường sẽ tổ chức xét ngành/chuyên ngành.

+ Đối với thí sinh trúng tuyển các nhóm từ 02 đến 06: thí sinh học đúng ngành/chuyên ngành trúng tuyển.

- Chương trình chất lượng cao:

Đối tượng là thí sinh trúng tuyển nhóm 1, thí sinh có nhu cầu học chương trình chất lượng cao đăng ký sau khi trúng tuyển và làm thủ tục nhập học tại Trường. Trường sẽ tuyển chọn và thông báo danh sách đủ điều kiện học.

Năm 2017, chương trình chất lượng cao gồm có 8 ngành, chuyên ngành: Quản trị, Kinh doanh quốc tế, Tài chính, Kinh doanh thương mại, Marketing, Ngân hàng, Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán.

 

Tổ chức tuyển sinh:

- Thí sinh nộp phiếu đăng ký xét tuyển cùng với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia theo quy định của sở Giáo dục và Đào tạo.

- Sau khi có kết quả thi THPT quốc gia 2017, UEH sẽ thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với từng nhóm ngành xét tuyển.

- Thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển một lần trong thời gian quy định theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp tại nơi đăng ký dự thi.

- Sau khi UEH công bố kết quả trúng tuyển, thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học bằng cách gửi bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2017 về UEH bằng thư chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp tại UEH.

- Các mốc thời gian, địa điểm cụ thể được công bố trên Cổng thông tin tuyển sinh của UEH: www.tuyensinh.ueh.edu.vn

 

Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh:

* Chính sách ưu tiên về đối tượng, ưu tiên khu vực: Chính sách ưu tiên đối tượng, ưu tiên khu vực được quy định trong Quy chế tuyển sinh Đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017 (sau đây gọi là Quy chế tuyển sinh).

*  Tuyển thẳng, xét tuyển thẳng:

a) Đối tượng tuyển thẳng:

Các thí sinh thuộc một trong các đối tượng sau đây được ưu tiên tuyển thẳng:

- Ưu tiên 1: Theo quy định tại các điểm a, b, g, h Khoản 2 Điều 7 tại Quy chế tuyển sinh 2017.

- Ưu tiên 2: Thí sinh là thành viên của đội tuyển quốc gia tham dự Olympic quốc tế các môn Toán, Lý, Hoá; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia một trong các môn Toán, Lý, Hoá, Ngữ văn, tiếng Anh. Các thí sinh này phải tốt nghiệp THPT và có kết quả thi đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

- Riêng đối với chuyên ngành Tiếng Anh thương mại thuộc ngành Ngôn ngữ Anh: Tuyển thẳng các thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh và đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT).

b) Đối tượng xét tuyển thẳng:

Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ. Điều kiện nộp đơn xét tuyển thẳng vào trường:

- Kết quả học lực 3 năm THPT (lớp 10, 11, 12) đạt từ loại giỏi trở lên.

- Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 01 (một) năm học trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng quy định.

c) Đối tượng xét tuyển thẳng theo Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (Ưu tiên 3):

Học sinh các trường THPT chuyên, năng khiếu thuộc trường đại học, tỉnh thành trên toàn quốc được liệt kê tại Phụ lục 1 kèm theo.

- Tốt nghiệp THPT năm 2017;

- Có hạnh kiểm tốt 03 năm THPT (lớp 10, 11, 12);

- Kết quả học lực 03 năm THPT (lớp 10, 11, 12) đạt từ loại giỏi trở lên.

Học sinh xem hướng dẫn và thời gian xét tuyển thẳng tại Cổng thông tin tuyển sinh của UEH (đường dẫn: www.tuyensinh.ueh.edu.vn).

* Số lượng tuyển thẳng, xét tuyển thẳng:

Thí sinh chỉ đăng ký xét tuyển thẳng vào một ngành, chuyên ngành. Chỉ tiêu tối đa tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển cụ thể như sau:

- Ngành ngôn ngữ Anh: 10;

- Các chuyên ngành Toán tài chính, Thống kê kinh doanh, Hệ thống thông tin kinh doanh, Thương mại điện tử: 05/chuyên ngành;

- Chuyên ngành Quản trị bệnh viện: 05;

- Chuyên ngành Luật kinh doanh: 10;

- Các chuyên ngành Kinh tế học ứng dụng, Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế chính trị: 05/chuyên ngành;

Các ngành, chuyên ngành còn lại: Tổng số tuyển thẳng, xét tuyển thẳng  không vượt quá 10% chỉ tiêu trên từng nhóm ngành.

- Trường hợp số lượng thí sinh đăng ký vượt chỉ tiêu, UEH xét theo thứ tự ưu tiên 1, 2, 3 (quy định tại Mục 3.2) và tổ hợp bài thi/môn thi theo nhóm.

 

Các thông tin khác

* Thời gian đào tạo: 4 năm (08 học kỳ)

* Lịch học:

- Theo thời khóa biểu chung: buổi sáng và chiều

- Ngoài ra, sinh viên có thể đăng ký các lớp kỹ năng mềm như: Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng quản lý thời gian, Kỹ năng xin việc, Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng trình bày trước công chúng….theo lịch riêng. Cuối khóa được cấp chứng chỉ để hỗ trợ công việc sinh viên sau khi ra trường.

* Mức học phí

Theo phương án của trường năm học 2017: Học phí 17.500.000đ / 1 sinh viên / 1 năm.

* Hỗ trợ tài chính

Sinh viên được cấp học bổng khuyến khích học tập theo quy định của nhà nước. Ngoài ra, sinh viên còn được cấp học bổng theo chính sách UEH; Trường tạo điều kiện cấp các giấy chứng nhận theo yêu cầu để sinh viên có thể làm thủ tục vay vốn tại các ngân hàng chính sách địa phương.

* Văn bằng được cấp sau tốt nghiệp

Cử nhân, hệ chính quy

* Cơ hội học tập cao hơn

 

Người học có thể theo các bậc học: hệ văn bằng hai đại học chính quy; hoặc học bậc cao hơn: Thạc sĩ và Tiến sĩ


Tìm theo từ khóa: ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan