Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 tỉnh Quảng Ngãi năm học 2017-2018


Đã có điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 tỉnh Quảng Ngãi năm học 2017-2018

- Các trường THPT vừa công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT không chuyên trên địa bàn tỉnh năm học 2017-2018. Năm nay, hầu hết các trường có điểm chuẩn cao hơn năm trước. Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018  tỉnh Quảng Ngãi bạn soạn tin như sau:

 

Xem điểm thi bấm vào đây 


Cách 1/. Soạn tin theo tên trường

Soạn HS QNG+Têntrường gửi 8785

Tên trường Soạn tin
Ba Gia Soạn HS QNGBAGIA gửi 8785
Bình Sơn Soạn HS QNGBINHSON gửi 8785
Chu Văn An Soạn HS QNGCHUVANAN gửi 8785
Huỳnh Thúc Kháng Soạn HS QNGHUYNHTHUCKHANG gửi 8785
Lê Quý Đôn Soạn HS QNGLEQUYDON gửi 8785
Lê Trung Đình Soạn HS QNGLETRUNGDINH gửi 8785
Lương Thế Vinh Soạn HS QNGLUONGTHEVINH gửi 8785
Nguyễn Công Phương Soạn HS QNGNGUYENCONGPHUONG gửi 8785
Nguyễn Công Trứ Soạn HS QNGNGUYENCONGTRU gửi 8785
Phạm Văn Đồng Soạn HS QNGPHAMVANDONG gửi 8785
Số 1 Đức Phổ Soạn HS QNGSO1DUCPHO gửi 8785
số 1 Nghĩa Hành Soạn HS QNGSO1NGHIAHANH gửi 8785
số 1 Tư Nghĩa Soạn HS QNGSO1TUNGHIA gửi 8785
số 2 Đức Phổ Soạn HS QNGSO2DUCPHO gửi 8785
số 2 Mộ Đức Soạn HS QNGSO2MODUC gửi 8785
số 2 Nghĩa Hành Soạn HS QNGSO2NGHIAHANH gửi 8785
số 2 Tư Nghĩa Soạn HS QNGSO2TUNGHIA gửi 8785
Sơn Mỹ Soạn HS QNGSONMY gửi 8785
Thu Xà Soạn HS QNGTHUXA gửi 8785
Trần Kỳ Phong Soạn HS QNGTRANKYPHONG gửi 8785
Trần Quang Diệu Soạn HS QNGTRANQUANGDIEU gửi 8785
Trần Quốc Tuấn Soạn HS QNGTRANQUOCTUAN gửi 8785
Vạn Tường Soạn HS QNGVANTUONG gửi 8785
Võ Nguyên Giáp Soạn HS QNGVONGUYENGIAP gửi 8785

Trong đó

- QNG: Ký hiệu của Quảng Ngãi
- Tên trường: Viết liền, không dấu

Ví dụ: Xem điểm chuẩn trường Huỳnh Thúc Kháng – Quảng Ngãi

Soạn HS QNGHUYNHTHUCKHANG gửi 8785

Tin nhắn trả về gồm: Điểm chuẩn nguyện vọng 1, điểm chuẩn nguyện vọng 2, Xếp thứ tự điểm chuẩn, Số trường cùng điểm chuẩn

Cách2. Soạn tin theo mã trường 

Soạn HS Mã trường gửi 8785

Tên trường Soạn tin
Ba Gia 31939 Soạn HS 31939  gửi 8785
Bình Sơn 31940 Soạn HS 31940  gửi 8785
Chu Văn An 31941 Soạn HS 31941  gửi 8785
Huỳnh Thúc Kháng 31942 Soạn HS 31942  gửi 8785
Lê Quý Đôn 31943 Soạn HS 31943  gửi 8785
Lê Trung Đình 31944 Soạn HS 31944  gửi 8785
Lương Thế Vinh 31945 Soạn HS 31945  gửi 8785
Nguyễn Công Phương 31946 Soạn HS 31946  gửi 8785
Nguyễn Công Trứ 31947 Soạn HS 31947  gửi 8785
Phạm Văn Đồng 31948 Soạn HS 31948  gửi 8785
Số 1 Đức Phổ 31949 Soạn HS 31949  gửi 8785
số 1 Nghĩa Hành 31950 Soạn HS 31950  gửi 8785
số 1 Tư Nghĩa 31951 Soạn HS 31951  gửi 8785
số 2 Đức Phổ 31952 Soạn HS 31952  gửi 8785
số 2 Mộ Đức 31953 Soạn HS 31953  gửi 8785
số 2 Nghĩa Hành 31954 Soạn HS 31954  gửi 8785
số 2 Tư Nghĩa 31955 Soạn HS 31955  gửi 8785
Sơn Mỹ 31956 Soạn HS 31956  gửi 8785
Thu Xà 31957 Soạn HS 31957  gửi 8785
Trần Kỳ Phong 31958 Soạn HS 31958  gửi 8785
Trần Quang Diệu 31959 Soạn HS 31959  gửi 8785
Trần Quốc Tuấn 31960 Soạn HS 31960  gửi 8785
Vạn Tường 31961 Soạn HS 31961  gửi 8785
Võ Nguyên Giáp 31962 Soạn HS 31962  gửi 8785

Xem điểm thi bấm vào đây

Chuyên Lê Khiết Soạn tin
Chuyên Anh 31963 Soạn HS 31963 gửi 8785
Chuyên Toán 31964 Soạn HS 31964 gửi 8785
Chuyên Hóa 31965 Soạn HS 31965 gửi 8785
Chuyên Văn 31966 Soạn HS 31966 gửi 8785
Chuyên  Lý 31967 Soạn HS 31967 gửi 8785
Chuyên Sinh 31968 Soạn HS 31968 gửi 8785
Chuyên Tin 31969 Soạn HS 31969 gửi 8785
Chuyên Lịch sử 31970 Soạn HS 31970 gửi 8785
Lớp không chuyên 31971 Soạn HS 31971 gửi 8785
Chuyên Địa lý 31972 Soạn HS 31972 gửi 8785

Tìm theo từ khóa: , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan