Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Ninh Thuận năm học 2017-2018


Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Ninh Thuận  năm học 2017-2018

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018 tại Ninh Thuận bạn soạn tin như sau:

 Soạn: HS mãtrường gửi 8785

 Mã trường và cách soạn tin cụ thể để lấy điểm chuẩn từng trường được quy ước như sau:STT Trường THPT Soạn tin
1 An Phước 31916 Soạn: HS 31916 gửi 8785
2 Bác Ái 31917 Soạn: HS 31917 gửi 8785
3 Chu Văn An 31918 Soạn: HS 31918 gửi 8785
4 Lê Duẩn 31919 Soạn: HS 31919 gửi 8785
5 Nguyễn Du 31920 Soạn: HS 31920 gửi 8785
6 Nguyễn Huệ 31921 Soạn: HS 31921 gửi 8785
7 Nguyễn Trãi 31922 Soạn: HS 31922 gửi 8785
8 Nguyễn Văn Linh 31923 Soạn: HS 31923 gửi 8785
9 Ninh Hải 31924 Soạn: HS 31924 gửi 8785
10 Phạm Văn Đồng 31925 Soạn: HS 31925 gửi 8785
11 Phan Bội Châu 31926 Soạn: HS 31926 gửi 8785
12 Phan Chu Trinh 31927 Soạn: HS 31927 gửi 8785
13 Tháp Chàm 31928 Soạn: HS 31928 gửi 8785
14 Tôn Đức Thắng 31929 Soạn: HS 31929 gửi 8785
15 Trường Chinh 31930 Soạn: HS 31930 gửi 8785

 

STT Chuyên Lê Quý Đôn Soạn tin
1 Ngữ văn chuyên 31931 Soạn: HS 31931 gửi 8785
2 Toán chuyên 31932 Soạn: HS 31932 gửi 8785
3 Tin học chuyên 31933 Soạn: HS 31933 gửi 8785
4 Tiếng Anh chuyên 31934 Soạn: HS 31934 gửi 8785
5 Vật lý chuyên 31935 Soạn: HS 31935 gửi 8785
6 Hóa học chuyên 31936 Soạn: HS 31936 gửi 8785
7 Sinh học chuyên 31937 Soạn: HS 31937 gửi 8785
8 Không chuyên 31938 Soạn: HS 31938 gửi 8785

Bạn có thể tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 tại Ninh Thuận năm 2016 hoặc tham khảo thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 tại Ninh Thuận nhiều năm liên tiếp (bấm vào đây để xem)

 

Điểm chuẩn vào lớp 10 Ninh Thuận năm học 2016-2017

Để xem điểm chuẩn lớp 10 Ninh Thuận năm 2016-2017, bạn Soạn tin như sau:

 

Để biết điểm chuẩn trường chuyên Lê Quý Đôn -Ninh Thuận, bạn soạn tin như sau

 

Chuyên Lê Quý Đôn Soạn tin
Ngữ văn chuyên Soạn: HS 200088 gửi 8785
Toán chuyên Soạn: HS 200089 gửi 8785
Tin học chuyên Soạn: HS 200090 gửi 8785
Tiếng Anh chuyên Soạn: HS 200091 gửi 8785
Vật lý chuyên Soạn: HS 200092 gửi 8785
Hóa học chuyên Soạn: HS 200093 gửi 8785
Sinh học chuyên Soạn: HS 200094 gửi 8785
Không chuyên Soạn: HS 200095 gửi 8785

 

Trường THPT Soạn tin
An Phước Soạn: HS 29867 gửi 8785
Bác Ái Soạn: HS 29868 gửi 8785
Chu Văn An Soạn: HS 29869 gửi 8785
Lê Duẩn Soạn: HS 29870 gửi 8785
Nguyễn Du Soạn: HS 29871 gửi 8785
Nguyễn Huệ Soạn: HS 29872 gửi 8785
Nguyễn Trãi Soạn: HS 29873 gửi 8785
Nguyễn Văn Linh Soạn: HS 29874 gửi 8785
Ninh Hải Soạn: HS 29875 gửi 8785
Phạm Văn Đồng Soạn: HS 29876 gửi 8785
Phan Bội Châu Soạn: HS 29877 gửi 8785
Phan Chu Trinh Soạn: HS 29878 gửi 8785
Tháp Chàm Soạn: HS 29879 gửi 8785
Tôn Đức Thắng Soạn: HS 29880 gửi 8785
Trường Chinh Soạn: HS 29881 gửi 8785

điểm chuẩn, Điểm chuẩn 2017, Ninh Thuận, Tỉnh Ninh Thuận, Điểm chuẩn vào 10, Điểm chuẩn 2017, 


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan