Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Đà Nẵng năm học 2017-2018


Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Đà Nẵng năm học 2017-2018Soạn: HS dấu cách Mã trường gửi 8785

 

STT Trường THPT Soạn tin
1 Cẩm Lệ 30865 Soạn: HS 30865 gửi 8785
2 Hòa Vang 30866 Soạn: HS 30866 gửi 8785
3 Hoàng Hoa Thám 30867 Soạn: HS 30867 gửi 8785
4 Liên Chiểu 30868 Soạn: HS 30868 gửi 8785
5 Ngô Quyền 30869 Soạn: HS 30869 gửi 8785
6 Ngũ Hành Sơn 30870 Soạn: HS 30870 gửi 8785
7 Nguyễn Hiền 30871 Soạn: HS 30871 gửi 8785
8 Nguyễn Thượng Hiền 30872 Soạn: HS 30872 gửi 8785
9 Nguyễn Trãi 30873 Soạn: HS 30873 gửi 8785
10 Ông Ích Khiêm 30874 Soạn: HS 30874 gửi 8785
11 Phạm Phú Thứ 30875 Soạn: HS 30875 gửi 8785
12 Phan Châu Trinh 30876 Soạn: HS 30876 gửi 8785
13 Phan Thành Tài 30877 Soạn: HS 30877 gửi 8785
14 Thái Phiên 30878 Soạn: HS 30878 gửi 8785
15 Thanh Khê 30879 Soạn: HS 30879 gửi 8785
16 Tôn Thất Tùng 30880 Soạn: HS 30880 gửi 8785
17 Trần Phú 30881 Soạn: HS 30881 gửi 8785
18 Võ Chí Công 30882 Soạn: HS 30882 gửi 8785
19 Nguyễn Khuyến 33731 Soạn: HS 33731 gửi 8785

 

 

STT Chuyên Lê Quý Đôn Soạn tin
1 Chuyên Toán 30883 Soạn: HS 30883 gửi 8785
2 Chuyên Vật lý 30884 Soạn: HS 30884 gửi 8785
3 Chuyên Hóa học 30885 Soạn: HS 30885 gửi 8785
4 Chuyên Sinh học 30886 Soạn: HS 30886 gửi 8785
5 Chuyên Ngữ văn 30887 Soạn: HS 30887 gửi 8785
6 Chuyên Lịch sử 30888 Soạn: HS 30888 gửi 8785
7 Chuyên Địa lý 30889 Soạn: HS 30889 gửi 8785
8 Chuyên Tiếng Anh 30890 Soạn: HS 30890 gửi 8785
9 Chuyên Tin học 30891 Soạn: HS 30891 gửi 8785
10 Chuyên Tiếng Pháp 30892 Soạn: HS 30892 gửi 8785
11 Chuyên Tiếng Nhật 30893 Soạn: HS 30893 gửi 8785

 

Bạn có thể tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 tại Đà Nẵng năm 2016 hoặc tham khảo thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 tại Đà Nẵng nhiều năm liên tiếp (bấm vào đây để xem) Để xem điểm chuẩn mỗi trường THPT Tại Đà Nẵng năm 2016, bạn soạn tin như sau

STT Trường THPT Soạn tin
1 Hoàng Hoa Thám Soạn: HS 23771 gửi 8785
2 Ngô Quyền            Soạn: HS 23772 gửi 8785
3 Tôn Thất Tùng        Soạn: HS 23773 gửi 8785
4 Ngũ Hành Sơn         Soạn: HS 23774 gửi 8785
5 Hoà Vang             Soạn: HS 23775 gửi 8785
6 Phan Thành Tài       Soạn: HS 23776 gửi 8785
7 Nguyễn Hiền          Soạn: HS 23777 gửi 8785
8 Thái Phiên           Soạn: HS 23778 gửi 8785
9 Thanh Khê            Soạn: HS 23779 gửi 8785
10 Nguyễn Thượng Hiền   Soạn: HS 23780 gửi 8785
11 Nguyễn Trãi          Soạn: HS 23781 gửi 8785
12 Ông Ich Khiêm        Soạn: HS 23782 gửi 8785
13 Trần Phú             Soạn: HS 23783 gửi 8785
14 Phan Châu Trinh      Soạn: HS 23784 gửi 8785
15 Cẩm Lệ               Soạn: HS 23785 gửi 8785
16 Liên Chiểu           Soạn: HS 23786 gửi 8785
17 Phạm Phú Thứ         Soạn: HS 23787 gửi 8785
18 Võ Chí Công Soạn: HS 23788 gửi 8785

Tìm theo từ khóa: , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan