Đã có điểm chuẩn trúng tuyển vào 10 Bình Định năm học 2017-2018


Sở GD&ĐT công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2017-2018 của tất cả các trường THPT và hai trường chuyên trong tỉnh. Chúng tôi đã cập nhật đầy đủ. Mời các bạn đón xemXem  điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2017-2018 THPT công lập tỉnh Bình Định

Cách 1. Soạn tin nhắn theo tên trường


Soạn HS BDI Tên trường gửi 8785

Trong đó

BDI: Là ký hiệu tỉnh Bình Định

Tên trường viết không dấu, liền nhau.

Ví dụ: Bạn xem điểm chuẩn trường THPT An Lương

Soạn HS BDIANLUONG gửi 8785

Tên trường Soạn tin
An Lương Soạn HS BDIANLUONG  gửi 8785
Hòa Bình Soạn HS BDIHOABINH  gửi 8785
Hoài Ân Soạn HS BDIHOAIAN  gửi 8785
Hùng Vương Soạn HS BDIHUNGVUONG  gửi 8785
Lý Tự Trọng Soạn HS BDILYTUTRONG  gửi 8785
Mỹ Thọ Soạn HS BDIMYTHO  gửi 8785
Ngô Lê Tân Soạn HS BDINGOLETAN  gửi 8785
Nguyễn Bỉnh Khiêm Soạn HS BDINGUYENBINHKHIEM  gửi 8785
Nguyễn Diêu Soạn HS BDINGUYENDIEU  gửi 8785
Nguyễn Du Soạn HS BDINGUYENDU  gửi 8785
Nguyễn Hồng Đạo Soạn HS BDINGUYENHONGDAO  gửi 8785
Nguyễn Hữu Quang Soạn HS BDINGUYENHUUQUANG  gửi 8785
Nguyễn Trân Soạn HS BDINGUYENTRAN  gửi 8785
Quang Trung Soạn HS BDIQUANGTRUNG  gửi 8785
Quốc học Quy Nhơn Soạn HS BDIQUOCHOCQUYNHON  gửi 8785
Số 1 An Nhơn Soạn HS BDISO1ANNHON  gửi 8785
Số 1 Phù Cát Soạn HS BDISO1PHUCAT  gửi 8785
Số 1 Phù Mỹ Soạn HS BDISO1PHUMY  gửi 8785
Số 1 Tuy Phước Soạn HS BDISO1TUYPHUOC  gửi 8785
Số 2 An Nhơn Soạn HS BDISO2ANNHON  gửi 8785
Số 2 Phù Cát Soạn HS BDISO2PHUCAT  gửi 8785
Số 2 Phù Mỹ Soạn HS BDISO2PHUMY  gửi 8785
Số 2 Tuy Phước Soạn HS BDISO2TUYPHUOC  gửi 8785
Số 3 An Nhơn Soạn HS BDISO3ANNHON  gửi 8785
Số 3 Phù Cát Soạn HS BDISO3PHUCAT  gửi 8785
Số 3 Tuy Phước Soạn HS BDISO3TUYPHUOC  gửi 8785
Tăng Bạt Hổ Soạn HS BDITANGBATHO  gửi 8785
Tây Sơn Soạn HS BDITAYSON  gửi 8785
Trần Quang Diệu Soạn HS BDITRANQUANGDIEU  gửi 8785
Trưng Vương Soạn HS BDITRUNGVUONG  gửi 8785
Võ Giữ Soạn HS BDIVOGIU  gửi 8785
Võ Lai Soạn HS BDIVOLAI  gửi 8785

Cách 2. Soạn tin theo mã trường

Soạn: HS dấu cách Mã trường gửi 8785

Lưu ý: dấu cách là khoảng trống

Tên trường Soạn tin
An Lương 30444 Soạn HS 30444  gửi 8785
Hòa Bình 30445 Soạn HS 30445  gửi 8785
Hoài Ân 30446 Soạn HS 30446  gửi 8785
Hùng Vương 30447 Soạn HS 30447  gửi 8785
Lý Tự Trọng 30448 Soạn HS 30448  gửi 8785
Mỹ Thọ 30449 Soạn HS 30449  gửi 8785
Ngô Lê Tân 30450 Soạn HS 30450  gửi 8785
Nguyễn Bỉnh Khiêm 30451 Soạn HS 30451  gửi 8785
Nguyễn Diêu 30452 Soạn HS 30452  gửi 8785
Nguyễn Du 30453 Soạn HS 30453  gửi 8785
Nguyễn Hồng Đạo 30454 Soạn HS 30454  gửi 8785
Nguyễn Hữu Quang 30455 Soạn HS 30455  gửi 8785
Nguyễn Trân 30456 Soạn HS 30456  gửi 8785
Quang Trung 30457 Soạn HS 30457  gửi 8785
Quốc học 30458 Soạn HS 30458  gửi 8785
số 1 An Nhơn  30459 Soạn HS 30459  gửi 8785
số 1 Phù Cát  30460 Soạn HS 30460  gửi 8785
số 1 Phù Mỹ  30461 Soạn HS 30461  gửi 8785
số 1 Tuy Phước 30462 Soạn HS 30462  gửi 8785
số 2 An Nhơn 30463 Soạn HS 30463  gửi 8785
số 2 Phù Cát 30464 Soạn HS 30464  gửi 8785
số 2 Phù Mỹ 30465 Soạn HS 30465  gửi 8785
số 2 Tuy Phước 30466 Soạn HS 30466  gửi 8785
số 3 An Nhơn 30467 Soạn HS 30467  gửi 8785
số 3 Phù Cát 30468 Soạn HS 30468  gửi 8785
số 3 Tuy Phước 30469 Soạn HS 30469  gửi 8785
Tăng Bạt Hổ 30470 Soạn HS 30470  gửi 8785
Tây Sơn 30471 Soạn HS 30471  gửi 8785
Trần Quang Diệu 30472 Soạn HS 30472  gửi 8785
Trưng Vương 30473 Soạn HS 30473  gửi 8785
Võ Giữ 30474 Soạn HS 30474  gửi 8785
Võ Lai 30475 Soạn HS 30475  gửi 8785

Để xem điểm chuẩn trúng tuyển mỗi lớp chuyên, bạn soạn tin như sau

Soạn HS dấu cách mãchuyên gửi 8785

Cụ thể như sau:

STT Chuyên Lê Quý Đôn  Soạn tin
1 chuyên Toán 31994 Soạn HS 31994  gửi 8785
2 chuyên Toán – Tin 31995 Soạn HS 31995  gửi 8785
3 chuyên Vật lý 31996 Soạn HS 31996  gửi 8785
4 chuyên Hóa 31997 Soạn HS 31997  gửi 8785
5 chuyên Sinh 31998 Soạn HS 31998  gửi 8785
6 chuyên Ngữ văn 31999 Soạn HS 31999  gửi 8785
7 chuyên tiếng Anh 32000 Soạn HS 32000  gửi 8785
8 lớp không chuyên 32001 Soạn HS 32001  gửi 8785
STT Chuyên Chu Văn An  Soạn tin
11 chuyên Toán 32002 Soạn HS 32002  gửi 8785
12 chuyên Toán – Tin 32003 Soạn HS 32003  gửi 8785
13 chuyên Vật lý 32004 Soạn HS 32004  gửi 8785
14 chuyên Hóa 32005 Soạn HS 32005  gửi 8785
15 chuyên Sinh 32006 Soạn HS 32006  gửi 8785
16 chuyên Ngữ văn 32007 Soạn HS 32007  gửi 8785
17 chuyên tiếng Anh 32008 Soạn HS 32008  gửi 8785
18 lớp không chuyên 32009 Soạn HS 32009  gửi 8785

 Chú ý: Để tránh soạn tin lỗi dẫn tới không nhận được điểm, bạn có thể xem bài viết này. (Bấm vào đây để xem) 

Bạn có thể tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Bình Định năm 2016 hoặc tham khảo thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Bình Định  nhiều năm liên tiếp (bấm vào đây để xem)


Tìm theo từ khóa: , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan