điểm chuẩn trúng tuyển vào 10 Bình Định năm học 2017-2018


Xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Bình Định  năm học 2017-2018
Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018 Tỉnh Bình Định  bạn soạn tin như sau:
Soạn: HS mãtrường gửi 8785

 

Mã trường và cách soạn tin cụ thể để lấy điểm chuẩn từng trường được quy ước như sau:Dữ liệu đang cập nhât. 

Trong khi chờ đợi, bạn có thể tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Bình Định năm 2016 hoặc tham khảo thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Bình Định  nhiều năm liên tiếp (bấm vào đây để xem)

 

Điểm chuẩn vào lớp 10 Bình Định năm học 2016-2017

 

Điểm chuẩn chuyên Bình Định năm học 2016-2017

 

Để xem điểm chuẩn mỗi lớp chuyên, bạn soạn tin như sau

 

Tên trường Soạn tin
Chuyên Lê Quý Đôn
chuyên Toán Soạn HS 20070  gửi 8785
chuyên Toán – Tin Soạn HS 20071  gửi 8785
chuyên Vật lý Soạn HS 20072  gửi 8785
chuyên Hóa Soạn HS 20073  gửi 8785
chuyên Sinh Soạn HS 20074  gửi 8785
chuyên Ngữ văn Soạn HS 20075  gửi 8785
chuyên tiếng Anh Soạn HS 20076  gửi 8785
lớp không chuyên Soạn HS 20077  gửi 8785

Điểm chuẩn các trường THPT tại tỉnh Bình Định năm học 2016-2017

STT Tên trường Soạn tin
1 An Lương Soạn HS 23706  gửi 8785
2 Hòa Bình Soạn HS 23707  gửi 8785
3 Hoài Ân Soạn HS 23708  gửi 8785
4 Hùng Vương Soạn HS 23709  gửi 8785
5 Lý Tự Trọng Soạn HS 23710  gửi 8785
6 Mỹ Thọ Soạn HS 23711  gửi 8785
7 Ngô Lê Tân Soạn HS 23712  gửi 8785
8 Nguyễn Bỉnh Khiêm Soạn HS 23713  gửi 8785
9 Nguyễn Diêu Soạn HS 23714  gửi 8785
10 Nguyễn Du Soạn HS 23715  gửi 8785
11 Nguyễn Hồng Đạo Soạn HS 23716  gửi 8785
12 Nguyễn Hữu Quang Soạn HS 23717  gửi 8785
13 Nguyễn Trân Soạn HS 23718  gửi 8785
14 Quang Trung Soạn HS 23719  gửi 8785
15 Quốc học Soạn HS 23720  gửi 8785
16 số 1 An Nhơn Soạn HS 23721  gửi 8785
17 số 1 Phù Cát Soạn HS 23722  gửi 8785
18 số 1 Phù Mỹ Soạn HS 23723  gửi 8785
19 số 1 Tuy Phước Soạn HS 23724  gửi 8785
20 số 2 An Nhơn Soạn HS 23725  gửi 8785
21 số 2 Phù Cát Soạn HS 23726  gửi 8785
22 số 2 Phù Mỹ Soạn HS 23727  gửi 8785
23 số 2 Tuy Phước Soạn HS 23728  gửi 8785
24 số 3 An Nhơn Soạn HS 23729  gửi 8785
25 số 3 Phù Cát Soạn HS 23730  gửi 8785
26 số 3 Tuy Phước Soạn HS 23731  gửi 8785
27 Tăng Bạt Hổ Soạn HS 23732  gửi 8785
28 Tây Sơn Soạn HS 23733  gửi 8785
29 Trần Quang Diệu Soạn HS 23734  gửi 8785
30 Trưng Vương Soạn HS 23735  gửi 8785
31 Võ Giữ Soạn HS 23736  gửi 8785
32 Võ Lai Soạn HS 23737  gửi 8785

Tìm theo từ khóa: , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan