Đã có điểm chuẩn trúng tuyển thi vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Long năm học 2017-2018


Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Long năm học 2017-2018

 

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018  tỉnh Vĩnh Long bạn soạn tin như sau:

 Soạn: HS mãtrường gửi 8785

 

Soạn HS dấu cách Mã trường gửi 8785

 

STT Trường THPT Soạn tin
1 Lưu Văn Liệt 32145 Soạn HS 32145 gửi 8785
2 Nguyễn Thông 32146 Soạn HS 32146 gửi 8785
3 Trưng Vương 32147 Soạn HS 32147 gửi 8785
4 Vĩnh Long 32148 Soạn HS 32148 gửi 8785
5 Năng khiếu TDTT 32149 Soạn HS 32149 gửi 8785
6 Phạm Hùng 32150 Soạn HS 32150 gửi 8785
7 Phú Quới 32151 Soạn HS 32151 gửi 8785
8 Hòa Ninh 32152 Soạn HS 32152 gửi 8785
9 Mang Thít 32153 Soạn HS 32153 gửi 8785
10 Nguyễn Văn Thiệt 32154 Soạn HS 32154 gửi 8785
11 Mỹ Phước 32155 Soạn HS 32155 gửi 8785
12 Võ Văn Kiệt 32156 Soạn HS 32156 gửi 8785
13 Nguyễn Hiếu Tự 32157 Soạn HS 32157 gửi 8785
14 Hiếu Phụng 32158 Soạn HS 32158 gửi 8785
15 Hiếu Nhơn 32159 Soạn HS 32159 gửi 8785
16 Bình Minh 32160 Soạn HS 32160 gửi 8785
17 Hoàng Thái Hiếu 32161 Soạn HS 32161 gửi 8785
18 Tân Quới 32162 Soạn HS 32162 gửi 8785
19 Tân Lược 32163 Soạn HS 32163 gửi 8785
20 Mỹ Thuận 32164 Soạn HS 32164 gửi 8785
21 Trần Đại Nghĩa 32165 Soạn HS 32165 gửi 8785
22 Tam Bình 32166 Soạn HS 32166 gửi 8785
23 Long Phú 32167 Soạn HS 32167 gửi 8785
24 Phú Thịnh 32168 Soạn HS 32168 gửi 8785
25 Phan Văn Hòa 32169 Soạn HS 32169 gửi 8785
26 Trà Ôn 32170 Soạn HS 32170 gửi 8785
27 Lê Thanh Mừng 32171 Soạn HS 32171 gửi 8785
28 Hựu Thành 32172 Soạn HS 32172 gửi 8785
29 Vĩnh Xuân 32173 Soạn HS 32173 gửi 8785
30 Hòa Bình 32174 Soạn HS 32174 gửi 8785

 

 

Trong khi chờ đợi, bạn có thể tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 tại  tỉnh Vĩnh Long năm 2016 hoặc tham khảo thống kê điểm chuẩn vào lớp 10  tỉnh Vĩnh Long nhiều năm liên tiếp (bấm vào đây để xem)

 

Điểm chuẩn vào lớp 10  tỉnh Vĩnh Long năm học 2016-2017

Để xem điểm chuẩn mỗi trường THPT tại Vĩnh Long, bạn soạn tin như sau

 

Trường THPT Soạn tin
Lưu Văn Liệt Soạn HS 23243 gửi 8785
Nguyễn Thông Soạn HS 23244 gửi 8785
Trưng Vương Soạn HS 23245 gửi 8785
Vĩnh Long Soạn HS 23246 gửi 8785
Năng khiếu TDTT Soạn HS 23247 gửi 8785
Phạm Hùng Soạn HS 23248 gửi 8785
Phú Quới Soạn HS 23249 gửi 8785
Hòa Ninh Soạn HS 23250 gửi 8785
Mang Thít Soạn HS 23251 gửi 8785
Nguyễn Văn Thiệt Soạn HS 23252 gửi 8785
Mỹ Phước Soạn HS 23253 gửi 8785
Võ Văn Kiệt Soạn HS 23254 gửi 8785
Nguyễn Hiếu Tự Soạn HS 23255 gửi 8785
Hiếu Phụng Soạn HS 23256 gửi 8785
Hiếu Nhơn Soạn HS 23257 gửi 8785
Bình Minh Soạn HS 23258 gửi 8785
Hoàng Thái Hiếu Soạn HS 23259 gửi 8785
Tân Quới Soạn HS 23260 gửi 8785
Tân Lược Soạn HS 23261 gửi 8785
Mỹ Thuận Soạn HS 23262 gửi 8785
Trần Đại Nghĩa Soạn HS 23263 gửi 8785
Tam Bình Soạn HS 23264 gửi 8785
Long Phú Soạn HS 23265 gửi 8785
Phú Thịnh Soạn HS 23266 gửi 8785
Phan Văn Hòa Soạn HS 23267 gửi 8785
Trà Ôn Soạn HS 23268 gửi 8785

 

Điểm chuẩn, Điểm chuẩn 2017, Vĩnh Long, Điểm chuẩn vào 10, Điểm chuẩn 2017, 


Tìm theo từ khóa: , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan