Điểm chuẩn trúng tuyển thi vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Long năm học 2017-2018


Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Long năm học 2017-2018

 

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018  tỉnh Vĩnh Long bạn soạn tin như sau:

 Soạn: HS mãtrường gửi 8785

 

Mã trường và cách soạn tin cụ thể để lấy điểm chuẩn từng trường được quy ước như sau:

Dữ liệu đang cập nhât. 

Trong khi chờ đợi, bạn có thể tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 tại  tỉnh Vĩnh Long năm 2016 hoặc tham khảo thống kê điểm chuẩn vào lớp 10  tỉnh Vĩnh Long nhiều năm liên tiếp (bấm vào đây để xem)

 

Điểm chuẩn vào lớp 10  tỉnh Vĩnh Long năm học 2016-2017

Để xem điểm chuẩn mỗi trường THPT tại Vĩnh Long, bạn soạn tin như sau

 

Trường THPT Soạn tin
Lưu Văn Liệt Soạn HS 23243 gửi 8785
Nguyễn Thông Soạn HS 23244 gửi 8785
Trưng Vương Soạn HS 23245 gửi 8785
Vĩnh Long Soạn HS 23246 gửi 8785
Năng khiếu TDTT Soạn HS 23247 gửi 8785
Phạm Hùng Soạn HS 23248 gửi 8785
Phú Quới Soạn HS 23249 gửi 8785
Hòa Ninh Soạn HS 23250 gửi 8785
Mang Thít Soạn HS 23251 gửi 8785
Nguyễn Văn Thiệt Soạn HS 23252 gửi 8785
Mỹ Phước Soạn HS 23253 gửi 8785
Võ Văn Kiệt Soạn HS 23254 gửi 8785
Nguyễn Hiếu Tự Soạn HS 23255 gửi 8785
Hiếu Phụng Soạn HS 23256 gửi 8785
Hiếu Nhơn Soạn HS 23257 gửi 8785
Bình Minh Soạn HS 23258 gửi 8785
Hoàng Thái Hiếu Soạn HS 23259 gửi 8785
Tân Quới Soạn HS 23260 gửi 8785
Tân Lược Soạn HS 23261 gửi 8785
Mỹ Thuận Soạn HS 23262 gửi 8785
Trần Đại Nghĩa Soạn HS 23263 gửi 8785
Tam Bình Soạn HS 23264 gửi 8785
Long Phú Soạn HS 23265 gửi 8785
Phú Thịnh Soạn HS 23266 gửi 8785
Phan Văn Hòa Soạn HS 23267 gửi 8785
Trà Ôn Soạn HS 23268 gửi 8785

 

Điểm chuẩn, Điểm chuẩn 2017, Vĩnh Long, Điểm chuẩn vào 10, Điểm chuẩn 2017, 


Tìm theo từ khóa: , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan