Điểm chuẩn trúng tuyển thi vào lớp 10 tỉnh Tiền Giang năm học 2017-2018


Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 tỉnh Tiền Giang năm học 2017-2018

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018  tỉnh Tiền Giang bạn soạn tin như sau: 

Soạn: HS mãtrường gửi 8785

 Mã trường và cách soạn tin cụ thể để lấy điểm chuẩn từng trường được quy ước như sau:

Dữ liệu đang cập nhât. 

Căn cứ vào:

- Lịch sử điểm chuẩn (LSDC) trúng tuyển vào lớp 10 THPT tỉnh Tiền Giang các năm 2014, 2015, 2016; tỉ lệ chọi vào 10 năm 2016;

- Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018 tỉnh Tiền Giang

- Tỉ lệ chọi vào lớp 10 năm học 2017-2018 tỉnh Tiền Giang

- Đề thi và đáp án các môn thi.

Chúng tôi đã phân tích, dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm học 2017-2018 (viết tắt là DkDC2017) TP tỉnh Tiền Giang , đồng thời xếp thứ tự điểm chuẩn dự kiến để các bạn học sinh và các bậc PHHS dễ dàng so sánh mức độ cao thấp về điểm chuần giữa các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Để tham khảo DkDC2017, thứ tự DkDC2017  tỉnh Tiền Giang  soạn tin:

Soạn HS dấu cách Mã trường gửi 8785

Lưu ý: dấu cách là 1 khoảng trống

Cách soạn tin xem điểm chuẩn dự kiến trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2017-2018 THPT công lập tỉnh Tiền Giang  như sau:

STT Trường THPT Soạn tin
1 Bình Đông 33254 Soạn HS 33254 gửi 8785
2 Bình Phục Nhứt 33255 Soạn HS 33255 gửi 8785
3 Cái Bè 33256 Soạn HS 33256 gửi 8785
4 Chợ Gạo 33257 Soạn HS 33257 gửi 8785
5 Đốc Binh Kiều 33258 Soạn HS 33258 gửi 8785
6 Dưỡng Điềm 33259 Soạn HS 33259 gửi 8785
7 Gò Công 33260 Soạn HS 33260 gửi 8785
8 Gò Công Đông 33261 Soạn HS 33261 gửi 8785
9 Huỳnh Văn Sâm 33262 Soạn HS 33262 gửi 8785
10 Lê Thanh Hiền 33263 Soạn HS 33263 gửi 8785
11 Lê Văn Phẩm 33264 Soạn HS 33264 gửi 8785
12 Long Bình 33265 Soạn HS 33265 gửi 8785
13 Lưu Tấn Phát 33266 Soạn HS 33266 gửi 8785
14 Nam Kỳ Khởi Nghĩa 33267 Soạn HS 33267 gửi 8785
15 Ngô Văn Nhạc 33268 Soạn HS 33268 gửi 8785
16 Nguyễn Đình Chiểu 33269 Soạn HS 33269 gửi 8785
17 Nguyễn Văn Côn 33270 Soạn HS 33270 gửi 8785
18 Nguyễn Văn Thìn 33271 Soạn HS 33271 gửi 8785
19 Nguyễn Văn Tiếp 33272 Soạn HS 33272 gửi 8785
20 Phạm Thành Trung 33273 Soạn HS 33273 gửi 8785
21 Phan Việt Thống 33274 Soạn HS 33274 gửi 8785
22 Phú Thạnh 33275 Soạn HS 33275 gửi 8785
23 Phước Thạnh 33276 Soạn HS 33276 gửi 8785
24 Rạch Gầm – Xoài Mút 33277 Soạn HS 33277 gửi 8785
25 Tân Hiệp 33278 Soạn HS 33278 gửi 8785
26 Tân Phước 33279 Soạn HS 33279 gửi 8785
27 Tân Thới 33280 Soạn HS 33280 gửi 8785
28 Thiên Hộ Dương 33281 Soạn HS 33281 gửi 8785
29 Thủ Khoa Huân 33282 Soạn HS 33282 gửi 8785
30 Trần Hưng Đạo 33283 Soạn HS 33283 gửi 8785
31 Trần Văn Hoài 33284 Soạn HS 33284 gửi 8785
32 Trương Định 33285 Soạn HS 33285 gửi 8785
33 Tứ Kiệt 33286 Soạn HS 33286 gửi 8785
34 Vĩnh Bình 33287 Soạn HS 33287 gửi 8785
35 Vĩnh Kim  33288 Soạn HS 33288 gửi 8785

 

 Trường Chuyên Tiền Giang

 

Chuyên Tiền Giang Soạn tin
Chuyên Ngữ văn 33289 Soạn HS 33289 gửi 8785
Chuyên Toán 33290 Soạn HS 33290 gửi 8785
Chuyên Tiếng Anh 33291 Soạn HS 33291 gửi 8785
Chuyên Địa 33292 Soạn HS 33292 gửi 8785
Chuyên Lý 33293 Soạn HS 33293 gửi 8785
Chuyên Tin học 33294 Soạn HS 33294 gửi 8785
Chuyên Hóa 33295 Soạn HS 33295 gửi 8785
Chuyên Sinh 33296 Soạn HS 33296 gửi 8785
Hệ Không chuyên 33297 Soạn HS 33297 gửi 8785

 

Trong khi chờ đợi, bạn có thể tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 tại  tỉnh Tiền Giang  năm 2016 hoặc tham khảo thống kê điểm chuẩn vào lớp 10  tỉnh Tiền Giang nhiều năm liên tiếp (bấm vào đây để xem)

 

Điểm chuẩn vào lớp 10  tỉnh Tiền Giang năm học 2016-2017

Để xem điểm chuẩn lớp 10  tỉnh Tiền Giang năm 2016-2017, bạn Soạn tin như sau:

 

STT Trường THPT Soạn tin
1 Bình Đông Soạn HS 23351 gửi 8785
2 Bình Phục Nhứt Soạn HS 23352 gửi 8785
3 Cái Bè Soạn HS 23353 gửi 8785
4 Chợ Gạo Soạn HS 23354 gửi 8785
5 Đốc Binh Kiều Soạn HS 23355 gửi 8785
6 Dưỡng Điềm Soạn HS 23356 gửi 8785
7 Gò Công Soạn HS 23357 gửi 8785
8 Gò Công Đông Soạn HS 23358 gửi 8785
9 Huỳnh Văn Sâm Soạn HS 23359 gửi 8785
10 Lê Thanh Hiền Soạn HS 23360 gửi 8785
11 Lê Văn Phẩm Soạn HS 23361 gửi 8785
12 Long Bình Soạn HS 23362 gửi 8785
13 Lưu Tấn Phát Soạn HS 23363 gửi 8785
14 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Soạn HS 23364 gửi 8785
15 Ngô Văn Nhạc Soạn HS 23365 gửi 8785
16 Nguyễn Đình Chiểu Soạn HS 23366 gửi 8785
17 Nguyễn Văn Côn Soạn HS 23367 gửi 8785
18 Nguyễn Văn Thìn Soạn HS 23368 gửi 8785
19 Nguyễn Văn Tiếp Soạn HS 23369 gửi 8785
20 Phạm Thành Trung Soạn HS 23370 gửi 8785
21 Phan Việt Thống Soạn HS 23371 gửi 8785
22 Phú Thạnh Soạn HS 23372 gửi 8785
23 Phước Thạnh Soạn HS 23373 gửi 8785
24 Rạch Gầm – Xoài Mút Soạn HS 23374 gửi 8785
25 Tân Hiệp Soạn HS 23375 gửi 8785
26 Tân Phước Soạn HS 23376 gửi 8785
27 Tân Thới Soạn HS 23377 gửi 8785
28 Thiên Hộ Dương Soạn HS 23378 gửi 8785
29 Thủ Khoa Huân Soạn HS 23379 gửi 8785
30 Trần Hưng Đạo Soạn HS 23380 gửi 8785
31 Trần Văn Hoài Soạn HS 23381 gửi 8785
32 Trương Định Soạn HS 23382 gửi 8785
33 Tứ Kiệt Soạn HS 23383 gửi 8785
34 Vĩnh Bình Soạn HS 23384 gửi 8785
35 Vĩnh Kim  Soạn HS 23385 gửi 8785
36 Chuyên Tiền Giang Soạn HS 23386 gửi 8785
37 Chuyên Ngữ văn Soạn HS 23387 gửi 8785
38 Chuyên Toán Soạn HS 23388 gửi 8785
39 Chuyên Tiếng Anh Soạn HS 23389 gửi 8785
40 Chuyên Địa Soạn HS 23390 gửi 8785
41 Chuyên Lý Soạn HS 23391 gửi 8785
42 Chuyên Tin học Soạn HS 23392 gửi 8785
43 Chuyên Hóa Soạn HS 23393 gửi 8785
44 Chuyên Sinh Soạn HS 23394 gửi 8785
45 Hệ Không chuyên Soạn HS 23395 gửi 8785

Tìm theo từ khóa: , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan