Điểm chuẩn trúng tuyển thi vào lớp 10 tỉnh Tiền Giang năm học 2017-2018


Đã có điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 tỉnh Tiền Giang năm học 2017-2018

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018  tỉnh Tiền Giang bạn soạn tin như sau:Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018  tỉnh Tiền Giang bạn soạn tin như sau:

Cách 1. Soạn tin theo tên trường

Soạn HS TGTêntrường gửi 8785

Trong đó
- TG: là ký hiệu tỉnh Tiền Giang
- Tên trường: Viết liền, không dấu
- TG và tên trường viết liền nhau
Ví dụ:
- Xem điểm chuẩn trường THPT Bình Đồng – Tiền Giang

Soạn HS TGBINHDONG gửi 8785

Trường THPT Soạn tin
Bình Đông Soạn HS TGBINHDONG gửi 8785
Bình Phục Nhứt Soạn HS TGBINHPHUCNHUT gửi 8785
Cái Bè Soạn HS TGCAIBE gửi 8785
Chợ Gạo Soạn HS TGCHOGAO gửi 8785
Đốc Binh Kiều Soạn HS TGDOCBINHKIEU gửi 8785
Dưỡng Điềm Soạn HS TGDUONGDIEM gửi 8785
Gò Công Soạn HS TGGOCONG gửi 8785
Gò Công Đông Soạn HS TGGOCONGDONG gửi 8785
Huỳnh Văn Sâm Soạn HS TGHUYNHVANSAM gửi 8785
Lê Thanh Hiền Soạn HS TGLETHANHHIEN gửi 8785
Lê Văn Phẩm Soạn HS TGLEVANPHAM gửi 8785
Long Bình Soạn HS TGLONGBINH gửi 8785
Lưu Tấn Phát Soạn HS TGLUUTANPHAT gửi 8785
Nam Kỳ Khởi Nghĩa Soạn HS TGNAMKYKHOINGHIA gửi 8785
Ngô Văn Nhạc Soạn HS TGNGOVANNHAC gửi 8785
Nguyễn Đình Chiểu Soạn HS TGNGUYENDINHCHIEU gửi 8785
Nguyễn Văn Côn Soạn HS TGNGUYENVANCON gửi 8785
Nguyễn Văn Thìn Soạn HS TGNGUYENVANTHIN gửi 8785
Nguyễn Văn Tiếp Soạn HS TGNGUYENVANTIEP gửi 8785
Phạm Thành Trung Soạn HS TGPHAMTHANHTRUNG gửi 8785
Phan Việt Thống Soạn HS TGPHANVIETTHONG gửi 8785
Phú Thạnh Soạn HS TGPHUTHANH gửi 8785
Phước Thạnh Soạn HS TGPHUOCTHANH gửi 8785
Rạch Gầm – Xoài Mút Soạn HS TGRACHGAM-XOAIMUT gửi 8785
Tân Hiệp Soạn HS TGTANHIEP gửi 8785
Tân Phước Soạn HS TGTANPHUOC gửi 8785
Tân Thới Soạn HS TGTANTHOI gửi 8785
Thiên Hộ Dương Soạn HS TGTHIENHODUONG gửi 8785
Thủ Khoa Huân Soạn HS TGTHUKHOAHUAN gửi 8785
Trần Hưng Đạo Soạn HS TGTRANHUNGDAO gửi 8785
Trần Văn Hoài Soạn HS TGTRANVANHOAI gửi 8785
Trương Định Soạn HS TGTRUONGDINH gửi 8785
Tứ Kiệt Soạn HS TGTUKIET gửi 8785
Vĩnh Bình Soạn HS TGVINHBINH gửi 8785
Vĩnh Kim Soạn HS TGVINHKIM  gửi 8785

Cách 2. Soạn: HS mãtrường gửi 8785

Mã trường và cách soạn tin cụ thể để lấy điểm chuẩn từng trường được quy ước như sau:

STT Trường THPT Soạn tin
1 Bình Đông 33254 Soạn HS 33254 gửi 8785
2 Bình Phục Nhứt 33255 Soạn HS 33255 gửi 8785
3 Cái Bè 33256 Soạn HS 33256 gửi 8785
4 Chợ Gạo 33257 Soạn HS 33257 gửi 8785
5 Đốc Binh Kiều 33258 Soạn HS 33258 gửi 8785
6 Dưỡng Điềm 33259 Soạn HS 33259 gửi 8785
7 Gò Công 33260 Soạn HS 33260 gửi 8785
8 Gò Công Đông 33261 Soạn HS 33261 gửi 8785
9 Huỳnh Văn Sâm 33262 Soạn HS 33262 gửi 8785
10 Lê Thanh Hiền 33263 Soạn HS 33263 gửi 8785
11 Lê Văn Phẩm 33264 Soạn HS 33264 gửi 8785
12 Long Bình 33265 Soạn HS 33265 gửi 8785
13 Lưu Tấn Phát 33266 Soạn HS 33266 gửi 8785
14 Nam Kỳ Khởi Nghĩa 33267 Soạn HS 33267 gửi 8785
15 Ngô Văn Nhạc 33268 Soạn HS 33268 gửi 8785
16 Nguyễn Đình Chiểu 33269 Soạn HS 33269 gửi 8785
17 Nguyễn Văn Côn 33270 Soạn HS 33270 gửi 8785
18 Nguyễn Văn Thìn 33271 Soạn HS 33271 gửi 8785
19 Nguyễn Văn Tiếp 33272 Soạn HS 33272 gửi 8785
20 Phạm Thành Trung 33273 Soạn HS 33273 gửi 8785
21 Phan Việt Thống 33274 Soạn HS 33274 gửi 8785
22 Phú Thạnh 33275 Soạn HS 33275 gửi 8785
23 Phước Thạnh 33276 Soạn HS 33276 gửi 8785
24 Rạch Gầm – Xoài Mút 33277 Soạn HS 33277 gửi 8785
25 Tân Hiệp 33278 Soạn HS 33278 gửi 8785
26 Tân Phước 33279 Soạn HS 33279 gửi 8785
27 Tân Thới 33280 Soạn HS 33280 gửi 8785
28 Thiên Hộ Dương 33281 Soạn HS 33281 gửi 8785
29 Thủ Khoa Huân 33282 Soạn HS 33282 gửi 8785
30 Trần Hưng Đạo 33283 Soạn HS 33283 gửi 8785
31 Trần Văn Hoài 33284 Soạn HS 33284 gửi 8785
32 Trương Định 33285 Soạn HS 33285 gửi 8785
33 Tứ Kiệt 33286 Soạn HS 33286 gửi 8785
34 Vĩnh Bình 33287 Soạn HS 33287 gửi 8785
35 Vĩnh Kim 33288 Soạn HS 33288 gửi 8785

 

 

Chuyên Tiền Giang Soạn tin
Chuyên Ngữ văn 33289 Soạn HS 33289 gửi 8785
Chuyên Toán 33290 Soạn HS 33290 gửi 8785
Chuyên Tiếng Anh 33291 Soạn HS 33291 gửi 8785
Chuyên Địa 33292 Soạn HS 33292 gửi 8785
Chuyên Lý 33293 Soạn HS 33293 gửi 8785
Chuyên Tin học 33294 Soạn HS 33294 gửi 8785
Chuyên Hóa 33295 Soạn HS 33295 gửi 8785
Chuyên Sinh 33296 Soạn HS 33296 gửi 8785
Hệ Không chuyên 33297 Soạn HS 33297 gửi 8785
Chuyên Tiền Giang Soạn tin
Chuyên Ngữ văn Soạn HS TGCHUYENNGUVAN gửi 8785
Chuyên Toán Soạn HS TGCHUYENTOAN gửi 8785
Chuyên Tiếng Anh Soạn HS TGCHUYENTIENGANH gửi 8785
Chuyên Địa Soạn HS TGCHUYENDIA gửi 8785
Chuyên Lý Soạn HS TGCHUYENLY gửi 8785
Chuyên Tin học Soạn HS TGCHUYENTINHOC gửi 8785
Chuyên Hóa Soạn HS TGCHUYENHOA gửi 8785
Chuyên Sinh Soạn HS TGCHUYENSINH gửi 8785
Hệ Không chuyên Soạn HS TGHEKHONGCHUYEN gửi 8785

 

 

bạn có thể tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 tại  tỉnh Tiền Giang  năm 2016 hoặc tham khảo thống kê điểm chuẩn vào lớp 10  tỉnh Tiền Giang nhiều năm liên tiếp (bấm vào đây để xem)

 

Điểm chuẩn vào lớp 10  tỉnh Tiền Giang năm học 2016-2017

Để xem điểm chuẩn lớp 10  tỉnh Tiền Giang năm 2016-2017, bạn Soạn tin như sau:

 

STT Trường THPT Soạn tin
1 Bình Đông Soạn HS 23351 gửi 8785
2 Bình Phục Nhứt Soạn HS 23352 gửi 8785
3 Cái Bè Soạn HS 23353 gửi 8785
4 Chợ Gạo Soạn HS 23354 gửi 8785
5 Đốc Binh Kiều Soạn HS 23355 gửi 8785
6 Dưỡng Điềm Soạn HS 23356 gửi 8785
7 Gò Công Soạn HS 23357 gửi 8785
8 Gò Công Đông Soạn HS 23358 gửi 8785
9 Huỳnh Văn Sâm Soạn HS 23359 gửi 8785
10 Lê Thanh Hiền Soạn HS 23360 gửi 8785
11 Lê Văn Phẩm Soạn HS 23361 gửi 8785
12 Long Bình Soạn HS 23362 gửi 8785
13 Lưu Tấn Phát Soạn HS 23363 gửi 8785
14 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Soạn HS 23364 gửi 8785
15 Ngô Văn Nhạc Soạn HS 23365 gửi 8785
16 Nguyễn Đình Chiểu Soạn HS 23366 gửi 8785
17 Nguyễn Văn Côn Soạn HS 23367 gửi 8785
18 Nguyễn Văn Thìn Soạn HS 23368 gửi 8785
19 Nguyễn Văn Tiếp Soạn HS 23369 gửi 8785
20 Phạm Thành Trung Soạn HS 23370 gửi 8785
21 Phan Việt Thống Soạn HS 23371 gửi 8785
22 Phú Thạnh Soạn HS 23372 gửi 8785
23 Phước Thạnh Soạn HS 23373 gửi 8785
24 Rạch Gầm – Xoài Mút Soạn HS 23374 gửi 8785
25 Tân Hiệp Soạn HS 23375 gửi 8785
26 Tân Phước Soạn HS 23376 gửi 8785
27 Tân Thới Soạn HS 23377 gửi 8785
28 Thiên Hộ Dương Soạn HS 23378 gửi 8785
29 Thủ Khoa Huân Soạn HS 23379 gửi 8785
30 Trần Hưng Đạo Soạn HS 23380 gửi 8785
31 Trần Văn Hoài Soạn HS 23381 gửi 8785
32 Trương Định Soạn HS 23382 gửi 8785
33 Tứ Kiệt Soạn HS 23383 gửi 8785
34 Vĩnh Bình Soạn HS 23384 gửi 8785
35 Vĩnh Kim  Soạn HS 23385 gửi 8785
36 Chuyên Tiền Giang Soạn HS 23386 gửi 8785
37 Chuyên Ngữ văn Soạn HS 23387 gửi 8785
38 Chuyên Toán Soạn HS 23388 gửi 8785
39 Chuyên Tiếng Anh Soạn HS 23389 gửi 8785
40 Chuyên Địa Soạn HS 23390 gửi 8785
41 Chuyên Lý Soạn HS 23391 gửi 8785
42 Chuyên Tin học Soạn HS 23392 gửi 8785
43 Chuyên Hóa Soạn HS 23393 gửi 8785
44 Chuyên Sinh Soạn HS 23394 gửi 8785
45 Hệ Không chuyên Soạn HS 23395 gửi 8785

Tìm theo từ khóa: , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan