Điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 Tỉnh Bình Dương năm học 2017-2018


Xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Bình Dương năm học 2017-2018
Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018 Tỉnh Bình Dương bạn soạn tin như sau:Soạn: HS mãtrường gửi 8785

 

Mã trường và cách soạn tin cụ thể để lấy điểm chuẩn từng trường được quy ước như sau:

Dữ liệu đang cập nhât. 

Chúng tôi Căn cứ vào:

 

- Lịch sử điểm chuẩn (LSDC) trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập tỉnh Bình Dương các năm 2014, 2015, 2016; tỉ lệ chọi vào 10 năm 2016;

- Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018 tỉnh Bình Dương,

- Đề thi và đáp án các môn thi …

 

Chúng tôi phân tích những yếu tố trên và đưa ra dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm học 2017-2018 tỉnh Bình Dương, đồng thời xếp thứ tự điểm chuẩn dự kiến để các bạn học sinh và các bậc PHHS dễ dàng so sánh mức độ điểm chuần cao – thấp giữa các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Để tham khảo điểm chuẩn dự kiến, thứ tự điểm chuẩn (cao nhất xếp thứ 1, tiếp theo là DC thấp hơn) trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2017-2018 tỉnh Bình Dương soạn tin:

Soạn: HS dấu cách Mã trường gửi 8785

Lưu ý: dấu cách là khoảng trống

Cách soạn tin xem điểm chuẩn dự kiến trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2017-2018 THPT công lập tỉnh Bình Dương như sau:

STT Trường THPT Soạn tin
1 An Mỹ Soạn: HS 30340 gửi 8785
2 Bến Cát Soạn: HS 30341 gửi 8785
3 Bình An Soạn: HS 30342 gửi 8785
4 Bình Phú Soạn: HS 30343 gửi 8785
5 Bàu Bàng Soạn: HS 30344 gửi 8785
6 Dầu Tiếng Soạn: HS 30345 gửi 8785
7 Dĩ An Soạn: HS 30346 gửi 8785
8 Huỳnh Văn Nghệ Soạn: HS 30347 gửi 8785
9 Long Hòa Soạn: HS 30348 gửi 8785
10 Lê Lợi Soạn: HS 30349 gửi 8785
11 Nguyễn An Ninh Soạn: HS 30350 gửi 8785
12 Nguyễn Đình    Chiểu Soạn: HS 30351 gửi 8785
13 Nguyễn Huệ Soạn: HS 30352 gửi 8785
14 Nguyễn Trãi Soạn: HS 30353 gửi 8785
15 Phước Vĩnh Soạn: HS 30354 gửi 8785
16 Phan Bội Châu Soạn: HS 30355 gửi 8785
17 Phước Hòa Soạn: HS 30356 gửi 8785
18 Tân Bình Soạn: HS 30357 gửi 8785
19 Tân Phước Khánh Soạn: HS 30358 gửi 8785
20 Tây Nam Soạn: HS 30359 gửi 8785
21 Tây Sơn Soạn: HS 30360 gửi 8785
22 Thái Hoà Soạn: HS 30361 gửi 8785
23 Thanh Tuyền Soạn: HS 30362 gửi 8785
24 Thường Tân Soạn: HS 30363 gửi 8785
25 Trần Văn Ơn Soạn: HS 30364 gửi 8785
26 Trịnh Hoài Đức Soạn: HS 30365 gửi 8785
27 Võ Minh Đức Soạn: HS 30366 gửi 8785

Dự kiến điểm chuẩn Chuyên Hùng Vương – Bình Dương 2017

 

STT Chuyên Hùng Vương Soạn tin
1 Chuyên Toán Soạn: HS 30367 gửi 8785
2 Chuyên Tin Soạn: HS 30368 gửi 8785
3 Chuyên Lí Soạn: HS 30369 gửi 8785
4 Chuyên Hóa Soạn: HS 30370 gửi 8785
5 Chuyên Sinh Soạn: HS 30371 gửi 8785
6 Chuyên Anh Soạn: HS 30372 gửi 8785
7 Chuyên Văn Soạn: HS 30373 gửi 8785
8 Chuyên Sử Soạn: HS 30374 gửi 8785
9 Chuyên Địa Soạn: HS 30375 gửi 8785

 

Trong khi chờ đợi, bạn có thể tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Bình Dương

năm 2016 hoặc tham khảo thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Bình Dương nhiều năm liên tiếp (bấm vào đây để xem)

Để biết điểm chuẩn mỗi trường THPT tại Bình Dương, bạn soạn tin theo quy ước như sau

STT Trường THPT Soạn tin
1 An Mỹ Soạn: HS 23875 gửi 8785
2 Bến Cát Soạn: HS 23876 gửi 8785
3 Bình An Soạn: HS 23877 gửi 8785
4 Bình Phú Soạn: HS 23878 gửi 8785
5 Bàu Bàng Soạn: HS 23879 gửi 8785
6 Dầu Tiếng Soạn: HS 23880 gửi 8785
7 Dĩ An Soạn: HS 23881 gửi 8785
8 Huỳnh Văn Nghệ Soạn: HS 23882 gửi 8785
9 Long Hòa Soạn: HS 23883 gửi 8785
10 Lê Lợi Soạn: HS 23884 gửi 8785
11 Nguyễn An Ninh Soạn: HS 23885 gửi 8785
12 Nguyễn Đình Chiểu Soạn: HS 23886 gửi 8785
13 Nguyễn Huệ Soạn: HS 23887 gửi 8785
14 Nguyễn Trãi Soạn: HS 23888 gửi 8785
15 Phước Vĩnh Soạn: HS 23889 gửi 8785
16 Phan Bội Châu Soạn: HS 23890 gửi 8785
17 Phước Hòa Soạn: HS 23891 gửi 8785
18 Tân Bình Soạn: HS 23892 gửi 8785
19 Tân Phước Khánh Soạn: HS 23893 gửi 8785
20 Tây Nam Soạn: HS 23894 gửi 8785
21 Tây Sơn Soạn: HS 23895 gửi 8785
22 Thái Hoà Soạn: HS 23896 gửi 8785
23 Thanh Tuyền Soạn: HS 23897 gửi 8785
24 Thường Tân Soạn: HS 23898 gửi 8785
25 Trần Văn Ơn Soạn: HS 23899 gửi 8785
26 Trịnh Hoài Đức Soạn: HS 23900 gửi 8785
27 Võ Minh Đức Soạn: HS 23901 gửi 8785

 

STT Chuyên Hùng Vương Soạn tin
1 Chuyên Toán Soạn: HS 23902 gửi 8785
2 Chuyên Tin Soạn: HS 23903 gửi 8785
3 Chuyên Lí Soạn: HS 23904 gửi 8785
4 Chuyên Hóa Soạn: HS 23905 gửi 8785
5 Chuyên Sinh Soạn: HS 23906 gửi 8785
6 Chuyên Anh Soạn: HS 23907 gửi 8785
7 Chuyên văn Soạn: HS 23908 gửi 8785
8 Chuyên Sử Soạn: HS 23909 gửi 8785
9 Chuyên địa Soạn: HS 23910 gửi 8785

Tìm theo từ khóa: , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan