Điểm chuẩn trúng tuyến lớp 10 Quảng Nam 2016


Điểm chuẩn trúng tuyến lớp 10 Quảng Nam 2016

XemĐiểm chuẩn trúng tuyến lớp 10 Quảng Nam 2016,Soạn tinSoạn HS Mã trường gửi 8785

Mã trường và cách soạn tin xem điểm chuẩn mỗi trường như sau:

STT Trường THPT Soạn tin
1 Cao Bá Quát 33652 Soạn: HS 33652 gửi 8785
2 Chu Văn An 33653 Soạn: HS 33653 gửi 8785
3 Đỗ Đăng Tuyển 33654 Soạn: HS 33654 gửi 8785
4 Duy Tân 33655 Soạn: HS 33655 gửi 8785
5 Hiệp Đức 33656 Soạn: HS 33656 gửi 8785
6 Hoàng Diệu 33657 Soạn: HS 33657 gửi 8785
7 Hùng Vương 33658 Soạn: HS 33658 gửi 8785
8 Huỳnh Ngọc Huệ 33659 Soạn: HS 33659 gửi 8785
9 Huỳnh Thúc Kháng 33660 Soạn: HS 33660 gửi 8785
10 Lê Hồng Phong 33661 Soạn: HS 33661 gửi 8785
11 Lê Quý Đôn 33662 Soạn: HS 33662 gửi 8785
12 Lương Thế Vinh 33663 Soạn: HS 33663 gửi 8785
13 Lương Thúc Kỳ 33664 Soạn: HS 33664 gửi 8785
14 Lý Tự Trọng 33665 Soạn: HS 33665 gửi 8785
15 Nguyễn Dục 33666 Soạn: HS 33666 gửi 8785
16 Nguyễn Duy Hiệu 33667 Soạn: HS 33667 gửi 8785
17 Nguyễn Hiền 33668 Soạn: HS 33668 gửi 8785
18 Nguyễn Huệ 33669 Soạn: HS 33669 gửi 8785
19 Nguyễn Khuyến 33670 Soạn: HS 33670 gửi 8785
20 Nguyễn Thái Bình 33671 Soạn: HS 33671 gửi 8785
21 Nguyễn Văn Cừ 33672 Soạn: HS 33672 gửi 8785
22 NguyễnTrãi 33673 Soạn: HS 33673 gửi 8785
23 Núi Thành 33674 Soạn: HS 33674 gửi 8785
24 Phạm Phú Thứ 33675 Soạn: HS 33675 gửi 8785
25 Phan Bội Châu 33676 Soạn: HS 33676 gửi 8785
26 Phan Châu Trinh 33677 Soạn: HS 33677 gửi 8785
27 Quế Sơn 33678 Soạn: HS 33678 gửi 8785
28 Sào Nam 33679 Soạn: HS 33679 gửi 8785
29 Thái Phiên 33680 Soạn: HS 33680 gửi 8785
30 Tiểu La 33681 Soạn: HS 33681 gửi 8785
31 Trần Cao Vân 33682 Soạn: HS 33682 gửi 8785
32 Trần Đại Nghĩa 33683 Soạn: HS 33683 gửi 8785
33 Trần Hưng Đạo 33684 Soạn: HS 33684 gửi 8785
34 Trần Phú 33685 Soạn: HS 33685 gửi 8785
35 Trần Quý Cáp 33686 Soạn: HS 33686 gửi 8785
36 Trần Văn Dư 33687 Soạn: HS 33687 gửi 8785

 

 


Tìm theo từ khóa: ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan