Điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 năm học 2017-2018 Đồng Tháp


Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018 tại Đồng Tháp bạn soạn tin như sau:Cách soạn tin xem điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Nguyễn Quang Diệu, chuyên Nguyễn Đình Chiểu năm học 2017-2018 như sau:

Xem điểm chuẩn trường không chuyên, bấm vào đây

 

Soạn: HS daucach mãlớp gửi 8785

Lưu ý: dấu cách là khoảng trống

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 trường chuyên

 

STT Chuyên Nguyễn Quang Diệu Soạn tin
1 Chuyên Toán 33414 Soạn: HS 33414 gửi 8785
2 Chuyên Lý 33415 Soạn: HS 33415 gửi 8785
3 Chuyên Hóa 33416 Soạn: HS 33416 gửi 8785
4 Chuyên Sinh 33417 Soạn: HS 33417 gửi 8785
5 Chuyên Văn 33418 Soạn: HS 33418 gửi 8785
6 Chuyên Tiếng Anh 33419 Soạn: HS 33419 gửi 8785
7 Chuyên Tin 33420 Soạn: HS 33420 gửi 8785
8 Lớp không chuyên 33421 Soạn: HS 33421 gửi 8785
9 Chuyên Nguyễn Đình Chiểu -
10 Chuyên Toán 33422 Soạn: HS 33422 gửi 8785
11 Chuyên Lý 33423 Soạn: HS 33423 gửi 8785
12 Chuyên Hóa 33424 Soạn: HS 33424 gửi 8785
13 Chuyên Sinh 33425 Soạn: HS 33425 gửi 8785
14 Chuyên Văn 33426 Soạn: HS 33426 gửi 8785
15 Chuyên Địa 33427 Soạn: HS 33427 gửi 8785
16 Chuyên Sử 33428 Soạn: HS 33428 gửi 8785
17 Chuyên Tiếng Anh 33429 Soạn: HS 33429 gửi 8785
18 Chuyên Tin 33430 Soạn: HS 33430 gửi 8785
19 Lớp không chuyên 33431 Soạn: HS 33431 gửi 8785

Dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập tỉnh Đồng Tháp năm học 2017-2018.

Sau khi biết điểm thi vào lớp 10, bạn muốn biết điểm chuẩn trúng tuyển để xem điểm của mình có thể trúng tuyển hay không. Việc ước lượng, dự kiến điểm chuẩn giúp bạn có thể làm điêu đó và có những phương án dự phòng sớm.

Để tham khảo điểm chuẩn dự kiến, thứ tự điểm chuẩn (cao nhất xếp thứ 1, tiếp theo là DC thấp hơn) trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2017-2018 tỉnh Đồng Tháp soạn tin:

 

Soạn: HS dấu cách Mã trường gửi 8785

Lưu ý: dấu cách là khoảng trống

STT Tên trường THPT Soạn tin
1 Bình Thạnh Trung Soạn: HS 30894 gửi 8785
2 Cao Lãnh – Thành phố Soạn: HS 30895 gửi 8785
3 Cao Lãnh 1 Soạn: HS 30896 gửi 8785
4 Cao Lãnh 2 Soạn: HS 30897 gửi 8785
5 Châu Thành 1 Soạn: HS 30898 gửi 8785
6 Châu Thành 2 Soạn: HS 30899 gửi 8785
7 Chu Văn An Soạn: HS 30900 gửi 8785
8 Đỗ Công Tường Soạn: HS 30901 gửi 8785
9 Đốc Bình Kiều Soạn: HS 30902 gửi 8785
10 Giồng Thị Đam Soạn: HS 30903 gửi 8785
11 Hòa Bình Soạn: HS 30904 gửi 8785
12 Hồng Ngự 1 Soạn: HS 30905 gửi 8785
13 Hồng Ngự 2 Soạn: HS 30906 gửi 8785
14 Hồng Ngự 3 Soạn: HS 30907 gửi 8785
15 Kiến Văn Soạn: HS 30908 gửi 8785
16 Lai Vung 1 Soạn: HS 30909 gửi 8785
17 Lai Vung 2 Soạn: HS 30910 gửi 8785
18 Lai Vung 3 Soạn: HS 30911 gửi 8785
19 Lấp Vò 1 Soạn: HS 30912 gửi 8785
20 Lấp Vò 2 Soạn: HS 30913 gửi 8785
21 Lấp Vò 3 Soạn: HS 30914 gửi 8785
22 Long Khánh A Soạn: HS 30915 gửi 8785
23 Mỹ Quí Soạn: HS 30916 gửi 8785
24 Nguyễn Du Soạn: HS 30917 gửi 8785
25 Nguyễn Trãi Soạn: HS 30918 gửi 8785
26 Nguyễn Văn Khải Soạn: HS 30919 gửi 8785
27 Phú Điền Soạn: HS 30920 gửi 8785
28 Tam Nông Soạn: HS 30921 gửi 8785
29 Tân Hồng Soạn: HS 30922 gửi 8785
30 Tân Phú Trung Soạn: HS 30923 gửi 8785
31 Tân Thành Soạn: HS 30924 gửi 8785
32 Thanh Bình 1 Soạn: HS 30925 gửi 8785
33 Thanh Bình 2 Soạn: HS 30926 gửi 8785
34 Tháp Mười Soạn: HS 30927 gửi 8785
35 Thị xã Sa Đéc Soạn: HS 30928 gửi 8785
36 Thiên Hộ Dương Soạn: HS 30929 gửi 8785
37 Thống Linh Soạn: HS 30930 gửi 8785
38 Tràm Chim Soạn: HS 30931 gửi 8785
39 Trần Quốc Toản Soạn: HS 30932 gửi 8785
40 Trần Văn Năng Soạn: HS 30933 gửi 8785
41 Trường Xuân Soạn: HS 30934 gửi 8785

Lưu ý: dữ liệu hiện tại chúng tôi Căn cứ vào lịch sử điểm chuẩn (LSDC) trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập tỉnh Đồng Tháp các năm 2014, 2015, 2016; tỉ lệ chọi vào 10; – Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018 tỉnh Đồng Tháp, Đề thi và đáp án các môn thi … để phân tích, đưa dự kiến. Khi có dữ liệu từ SGD Đồng Tháp, chúng tôi sẽ cập nhạt sớm nhất vẫn với cú pháp nhắn tin như trên.

 

Trong khi chờ đợi, bạn có thể tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 tại Đồng Tháp 
năm 2016 hoặc tham khảo thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 tại Đồng Tháp  nhiều năm liên tiếp (bấm vào đây để xem)

Điểm chuẩn vào lớp 10 Đồng Tháp năm học 2016-2017

Để xem điểm chuẩn lớp 10 Đồng Tháp năm 2016-2017, bạn Soạn tin như sau:

 

Để biết điểm chuẩn mỗi trường THPT tại Đồng Tháp, bạn soạn tin theo quy ước như sau

Sở GD&ĐT Đồng Tháp đã hoàn thành việc chấm thi, xét điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 năm học 2016-2017 của tất cả các trường THPT trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, gồm điểm chuẩn các trường không chuyên và điểm chuẩn hai trường chuyên trường  Chuyên Nguyễn Quang Diệu và Nguyễn Đình Chiểu – Đồng Tháp

 

I. Để biết điểm chuẩn trường chuyên Đồng Tháp, bạn soạn tin như sau:

 

Trường THPT Soạn tin
Chuyên Nguyễn Quang Diệu
Chuyên Toán Soạn: HS 200070 gửi 8785
Chuyên Lý Soạn: HS 200071 gửi 8785
Chuyên Hóa Soạn: HS 200072 gửi 8785
Chuyên Sinh Soạn: HS 200073 gửi 8785
Chuyên Văn Soạn: HS 200074 gửi 8785
Chuyên Tiếng Anh Soạn: HS 200075 gửi 8785
Chuyên Tin Soạn: HS 200076 gửi 8785
Lớp không chuyên Soạn: HS 200077 gửi 8785
Chuyên Nguyễn Đình Chiểu
Chuyên Toán Soạn: HS 200078 gửi 8785
Chuyên Lý Soạn: HS 200079 gửi 8785
Chuyên Hóa Soạn: HS 200080 gửi 8785
Chuyên Sinh Soạn: HS 200081 gửi 8785
Chuyên Văn Soạn: HS 200082 gửi 8785
Chuyên Địa Soạn: HS 200083 gửi 8785
Chuyên Sử Soạn: HS 200084 gửi 8785
Chuyên Tiếng Anh Soạn: HS 200085 gửi 8785
Chuyên Tin Soạn: HS 200086 gửi 8785
Lớp không chuyên Soạn: HS 200087 gửi 8785

 

II. Để biết điểm chuẩn các trường THPT tại Đồng Tháp bạn soạn tin như sau:

 

Trường THPT Soạn tin
Bình Thạnh Trung Soạn: HS 23789 gửi 8785
Giồng Thị Đam Soạn: HS 23790 gửi 8785
Hòa Bình Soạn: HS 23791 gửi 8785
Hồng Ngự 1 Soạn: HS 23792 gửi 8785
Hồng Ngự 2 Soạn: HS 23793 gửi 8785
Hồng Ngự 3 Soạn: HS 23794 gửi 8785
Kiến Văn Soạn: HS 23795 gửi 8785
Lai Vung 1 Soạn: HS 23796 gửi 8785
Lai Vung 2 Soạn: HS 23797 gửi 8785
Lai Vung 3 Soạn: HS 23798 gửi 8785
Lấp Vò 1 Soạn: HS 23799 gửi 8785
Cao Lãnh – Thành phố Soạn: HS 23800 gửi 8785
Lấp Vò 2 Soạn: HS 23801 gửi 8785
Lấp Vò 3 Soạn: HS 23802 gửi 8785
Long Khánh A Soạn: HS 23803 gửi 8785
Mỹ Quí Soạn: HS 23804 gửi 8785
Nguyễn Du Soạn: HS 23805 gửi 8785
Nguyễn Trãi Soạn: HS 23806 gửi 8785
Nguyễn Văn Khải Soạn: HS 23807 gửi 8785
Phú Điền Soạn: HS 23808 gửi 8785
Tam Nông Soạn: HS 23809 gửi 8785
Tân Hồng Soạn: HS 23810 gửi 8785
Cao Lãnh 1 Soạn: HS 23811 gửi 8785
Tân Phú Trung Soạn: HS 23812 gửi 8785
Tân Thành Soạn: HS 23813 gửi 8785
Thanh Bình 1 Soạn: HS 23814 gửi 8785
Thanh Bình 2 Soạn: HS 23815 gửi 8785
Tháp Mười Soạn: HS 23816 gửi 8785
Thị xã Sa Đéc Soạn: HS 23817 gửi 8785
Thiên Hộ Dương Soạn: HS 23818 gửi 8785
Thống Linh Soạn: HS 23819 gửi 8785
Tràm Chim Soạn: HS 23820 gửi 8785
Trần Quốc Toản Soạn: HS 23821 gửi 8785
Cao Lãnh 2 Soạn: HS 23822 gửi 8785
Trần Văn Năng Soạn: HS 23823 gửi 8785
Trường Xuân Soạn: HS 23824 gửi 8785
Châu Thành 1 Soạn: HS 23825 gửi 8785
Châu Thành 2 Soạn: HS 23826 gửi 8785
Chu Văn An Soạn: HS 23827 gửi 8785
Đỗ Công Tường Soạn: HS 23828 gửi 8785
Đốc Bình Kiều Soạn: HS 23829 gửi 8785

 


Tìm theo từ khóa: , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan