Điểm chuẩn học viên An ninh nhân dân năm 2017-Mã ANH


Điểm chuẩn học viên An ninh nhân dân năm 2017-Mã ANH: Đa số giáo viên, giảng viên đều cho rằng đề thi các môn năm nay khá nhẹ nhàng, không đánh đố thí sinh nên sẽ không quá khó để có được điểm trung bình ở các môn. Chính vì vậy, dự kiến điểm chuẩn đại học năm nay sẽ cao hơn năm ngoái.Để xem dự kiến điểm chuẩn Học viện An ninh nhân dân năm 2017 của chúng tôi bạn thự hiện như sau:

                             Soạn HS ANHMãngành+STTngành gửi 8785

Trong đó

ANH là mã trường Học viện An ninh nhân dân

Mã ngành là mã ngành bạn xem

Cụ thể như sau:
Xem trường khác, bấm vào đây

TT Ngành Giới Mã ngành Tổ hợp Soạn tin
1 An toàn thông tin Nam 52480202 A1 Soạn HS ANH524802021 gửi 8785
2 An toàn thông tin Nữ 52480202 A1 Soạn HS ANH524802022 gửi 8785
3 An toàn thông tin Nam 52480202 D1 Soạn HS ANH524802023 gửi 8785
4 An toàn thông tin Nữ 52480202 D1 Soạn HS ANH524802024 gửi 8785
5 Ngôn ngữ Anh Nam 52220201 D1 Soạn HS ANH522202015 gửi 8785
6 Ngôn ngữ Anh Nữ 52220201 D1 Soạn HS ANH522202016 gửi 8785
 Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh
8 Điều tra Hình sự Nam 52860100 A Soạn HS ANH528601008 gửi 8785
9 Điều tra Hình sự Nữ 52860100 A Soạn HS ANH528601009 gửi 8785
10 Điều tra Hình sự Nam 52860100 A1 Soạn HS ANH5286010010 gửi 8785
11 Điều tra Hình sự Nữ 52860100 A1 Soạn HS ANH5286010011 gửi 8785
12 Điều tra Hình sự Nam 52860100 C03 Soạn HS ANH5286010012 gửi 8785
13 Điều tra Hình sự Nữ 52860100 C03 Soạn HS ANH5286010013 gửi 8785
14 Điều tra Hình sự Nam 52860100 D1 Soạn HS ANH5286010014 gửi 8785
15 Điều tra Hình sự Nữ 52860100 D1 Soạn HS ANH5286010015 gửi 8785
16 Tham mưu chỉ huy Công an nhân dân Nam 52860100 A Soạn HS ANH5286010016 gửi 8785
17 Tham mưu chỉ huy Công an nhân dân Nữ 52860100 A Soạn HS ANH5286010017 gửi 8785
18 Tham mưu chỉ huy Công an nhân dân Nam 52860100 A1 Soạn HS ANH5286010018 gửi 8785
19 Tham mưu chỉ huy Công an nhân dân Nữ 52860100 A1 Soạn HS ANH5286010019 gửi 8785
20 Tham mưu chỉ huy Công an nhân dân Nam 52860100 C03 Soạn HS ANH5286010020 gửi 8785
21 Tham mưu chỉ huy Công an nhân dân Nữ 52860100 C03 Soạn HS ANH5286010021 gửi 8785
22 Tham mưu chỉ huy Công an nhân dân Nam 52860100 D1 Soạn HS ANH5286010022 gửi 8785
23 Tham mưu chỉ huy Công an nhân dân Nữ 52860100 D1 Soạn HS ANH5286010023 gửi 8785
24 Quản lý nhà nước về An ninh trật tự Nam 52860100 A Soạn HS ANH5286010024 gửi 8785
25 Quản lý nhà nước về An ninh trật tự Nữ 52860100 A Soạn HS ANH5286010025 gửi 8785
26 Quản lý nhà nước về An ninh trật tự Nam 52860100 A1 Soạn HS ANH5286010026 gửi 8785
27 Quản lý nhà nước về An ninh trật tự Nữ 52860100 A1 Soạn HS ANH5286010027 gửi 8785
28 Quản lý nhà nước về An ninh trật tự Nam 52860100 C03 Soạn HS ANH5286010028 gửi 8785
29 Quản lý nhà nước về An ninh trật tự Nữ 52860100 C03 Soạn HS ANH5286010029 gửi 8785
30 Quản lý nhà nước về An ninh trật tự Nam 52860100 D1 Soạn HS ANH5286010030 gửi 8785
31 Quản lý nhà nước về An ninh trật tự Nữ 52860100 D1 Soạn HS ANH5286010031 gửi 8785
32 Trinh sát An ninh Nam 52860100 A1 Soạn HS ANH5286010032 gửi 8785
33 Trinh sát An ninh Nữ 52860100 A1 Soạn HS ANH5286010033 gửi 8785
34 Trinh sát An ninh Nam 52860100 C03 Soạn HS ANH5286010034 gửi 8785
35 Trinh sát An ninh Nữ 52860100 C03 Soạn HS ANH5286010035 gửi 8785
36 Trinh sát An ninh Nam 52860100 D1 Soạn HS ANH5286010036 gửi 8785
37 Trinh sát An ninh Nữ 52860100 D1 Soạn HS ANH5286010037 gửi 8785
38 Trinh sát An ninh Nam 52860100 A Soạn HS ANH5286010038 gửi 8785
39 Trinh sát An ninh Nữ 52860100 A Soạn HS ANH5286010039 gửi 8785

 

 

Xem trường khác, bấm vào đây


Lưu ý: Dữ liệu hiện tại là dự kiến của chúng tôi. Điểm chuẩn chính thức năm 2017 của Học viện An ninh nhân dân sẽ được chúng tôi cập nhật sớm nhất, khi trường Học viện An ninh nhân dân  công bố.

Chú ý: Để tránh soạn tin lỗi dẫn tới không nhận được điểm, bạn có thể xem bài viết này. (Bấm vào đây để xem) 


Học viện An ninh Nhân dân - THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017

*******

* Tên trường: HỌC VIỆN AN NINH  NHÂN DÂN

* Ký hiệu: ANH

* Địa chỉ: Km9 đường Nguyễn Trãi, Q.Hà Đông, Hà Nội.

* Điện thoại: 069.45541

* Tổng chỉ tiêu ĐH chính quy năm 2017: 260

 

Ngành đào tạo Tổ hợp xét tuyển Mã ngành ĐKXT Chỉ tiêu
Ngôn ngữ Anh D01 52220201 20
An toàn thông tin D01, A01 52480202 20
Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh A01, C03, D01 52860100 220
- Trinh sát An ninh      
- Điều tra Hình sự      
- Tham mưu chỉ huy Công an nhân dân      
- Quản lý nhà nước về An ninh trật tự      

- A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh),

- C03 (Ngữ văn, Toán, Lịch sử).

- D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh),
Xem trường khác, bấm vào đây

 


Tìm theo từ khóa: ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan