Điểm chuẩn Đại học Bách khoa – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh 2017


Khác với kỳ thi những năm trước đây, năm 2017, lần đầu tiên thí sinh có thể dự thi để lấy kết quả xét tuyển vào đại học, cao đẳng ngay tại các điểm thi được tổ chức ở các trường và liên trường phổ thông của tỉnh.
Năm nay, do điểm thi khá cao với những cơn mưa điểm 10 (Xem tại đây) và phổ điểm chi tiết từng khối thi (xem tại đây) nên dự đoán điểm chuẩn xét tuyển vào các trường đại học năm nay có thể tăng so với năm trước.

Chúng tôi phân tích dữ liệu lịch sử điểm chuẩn Đại học Bách Khoa – ĐH QG HCM(QSB) ), tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017 và có nhận định về dự kiến điểm chuẩn của Đại học Bách Khoa – ĐH QG HCM(QSB). Để xem dự kiến điểm chuẩn Học viện ngoại giao của chúng tôi bạn thự hiện như sau:

Soạn HS QSB+Mã ngành gửi 8785

Trong đó

QSB: Là mã trường ĐH bách khoa HCM

Mã ngành: Là mã ngành bạn muốn xem

Ví dụ:  Xem điểm mã ngành 106 Soạn HS QSB106 gửi 8785

Cụ thể cách xem dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh  như sau:

TT Nhóm ngành/Ngành Soạn tin
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
1 106 Nhóm ngành máy tính và công nghệ thông tin Soạn QSB106 gửi 8785
2 108 Nhóm ngành điện-điện tử Soạn QSB108 gửi 8785
3 109 Nhóm ngành cơ khí-cơ điện tử Soạn QSB109 gửi 8785
4 112 Nhóm ngành dệt-may Soạn QSB112 gửi 8785
5 114 Nhóm ngành hóa-thực phẩm-sinh học Soạn QSB114 gửi 8785
6 115 Nhóm ngành Xây dựng Soạn QSB115 gửi 8785
7 117 Kiến trúc (môn Toán x 2) Soạn QSB117 gửi 8785
8 120 Nhóm ngành kỹ thuật địa chất-dầu khí Soạn QSB120 gửi 8785
9 123 Quản lý công nghiệp Soạn QSB123 gửi 8785
10 125 Nhóm ngành môi trường Soạn QSB125 gửi 8785
11 126 Nhóm ngành kỹ thuật giao thông Soạn QSB126 gửi 8785
12 127 Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp Soạn QSB127 gửi 8785
13 129 Kỹ thuật Vật liệu Soạn QSB129 gửi 8785
14 130 Kỹ thuật Trắc địa – bản đồ Soạn QSB130 gửi 8785
15 131 Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng Soạn QSB131 gửi 8785
16 136 Nhóm ngành vật lý kỹ thuật-cơ kỹ thuật Soạn QSB136 gửi 8785
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHẤT LƯỢNG CAO (GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH)
17 206 Khoa học máy tính (chất lượng cao) Soạn QSB206 gửi 8785
18 207 Kỹ thuật máy tính (chất lượng cao) Soạn QSB207 gửi 8785
19 208 Kỹ thuật điện, điện tử (tiên tiến) Soạn QSB208 gửi 8785
20 209 Kỹ thuật cơ khí (chất lượng cao) Soạn QSB209 gửi 8785
21 210 Kỹ thuật cơ – điện tử (chất lượng cao) Soạn QSB210 gửi 8785
22 214 Kỹ thuật hoá học (chất lượng cao) Soạn QSB214 gửi 8785
23 215 Kỹ thuật công trình xây dựng (chất lượng cao) Soạn QSB215 gửi 8785
24 216 Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng (chất lượng cao) Soạn QSB216 gửi 8785
25 219 Công nghệ thực phẩm (chất lượng cao) Soạn QSB219 gửi 8785
26 220 Kỹ thuật dầu khí (chất lượng cao) Soạn QSB220 gửi 8785
27 223 Quản lý công nghiệp (chất lượng cao) Soạn QSB223 gửi 8785
28 225 Quản lý tài nguyên và môi trường (chất lượng cao) Soạn QSB225 gửi 8785
29 241 Kỹ thuật môi trường (chất lượng cao) Soạn QSB241 gửi 8785
30 242 Công nghệ kỹ thuật ô tô (chất lượng cao) Soạn QSB242 gửi 8785
31 245 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chất lượng cao) Soạn QSB245 gửi 8785
CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
32 C65 Bảo dưỡng công nghiệp (Cao đẳng) Soạn QSBC65 gửi 8785

Lưu ýDữ liệu hiện tại là dự kiến của chúng tôi. Điểm chuẩn chính thức năm 2017 của Đại học Bách Khoa – ĐH QG HCM(QSB) sẽ được cập nhật sớm nhất khi Đại học Bách Khoa – ĐH QG HCM(QSB) công bố. Khi có điểm chuẩn, bạn vẫn nhắn tin với cú pháp như trên

Điểm chuẩn Đại học 2017, Ngành Kỹ thuật

Chú ý: Để tránh soạn tin lỗi dẫn tới không nhận được điểm, bạn có thể xem bài viết này. (Bấm vào đây để xem) 

Xem trường khác, bấm vào đây

Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

CHÍNH QUY NĂM 2017

* Ký hiệu trường: QSB

* Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, TP.Hồ Chí Minh;
* Điện thoại: (08) 38654087; Fax: (08) 38637002
* Website: http://www.aao.hcmut.edu.vn

STT Mã QSB Nhóm ngành/Ngành Tổ hợp môn thi Chỉ tiêu
A. ĐẠI HỌC CHÍNH QUY  
1 106 Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin (Khoa học Máy tính; Kỹ thuật Máy tính) A00, A01 240
2 108 Nhóm ngành Điện – Điện tử (KT Điện – Điện tử; KT Điện tử – Truyền thông; KT Điều khiển và Tự động hóa) A00, A01 570
3 109 Nhóm ngành Cơ khí – Cơ điện tử (KT Cơ khí; KT Cơ điện tử;KT Nhiệt) A00, A01 410
4 112 Nhóm ngành Dệt – May (KT Dệt; Công nghệ May) A00, A01 70
5 114 Nhóm ngành Hóa – Thực phẩm – Sinh học (KT Hóa học; Công nghệ Thực phẩm; Công nghệ Sinh học) A00, D07, B00 365
6 115 Nhóm ngành Xây dựng (KT Công trình Xây dựng; KT Xây dựng Công trình Giao thông; KT Công trình thủy; KT Công trình Biển;KT Cơ sở Hạ tầng) A00, A01 450
7 117 Kiến trúc V00, V01 60
8 120 Nhóm ngành Địa chất – Dầu khí (KT Địa chất; KT Dầu khí) A00, A01 105
9 123 Quản lý Công nghiệp A00, A01, D01, D07 115
10 125 Nhóm ngành Môi trường (KT Môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường) A00, A01, D07, B00 100
11 126 Nhóm ngành Giao thông (CN KT Ô tô; KT Tàu thủy; KT Hàng không) A00, A01 135
12 128 Nhóm ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp (KT Hệ thống Công nghiệp; Logistics và Quản lý chuỗi Cung ứng) A00, A01 80
13 129 Kỹ thuật Vật liệu A00, A01, D07 200
14 130 Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ A00, A01 70
15 131 Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu xây dựng A00, A01 35
16 137 Vật lý Kỹ thuật A00, A01 90
17 138 Cơ Kỹ thuật A00, A01 60
B. ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (CT TIÊN TIẾN, CL CAO GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH)
1 206 Khoa học Máy tính A00, A01 45
2 207 Kỹ thuật Máy tính A00, A01 45
3 208 Kỹ thuật Điện – Điện tử A00, A01 90
4 210 Kỹ thuật Cơ điện tử A00, A01 45
5 209 Kỹ thuật Cơ khí A00, A01 45
6 214 Kỹ thuật Hoá học A00, D07, B00 45
7 215 Kỹ thuật Công trình Xây dựng A00, A01 45
8 216 Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng A00, A01 35
9 219 Công nghệ Thực phẩm A00, D07, B00 20
10 220 Kỹ thuật Dầu khí A00, A01 45
11 223 Quản lý Công nghiệp A00, A01, D01, D07 45
12 225 Quản lý Tài nguyên và Môi trường A00, A01, D07, B00 30
13 242 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô A00, A01 45
14 241 Kỹ thuật Môi trường A00, A01, D07, B00 30
15 245 Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông A00, A01 35
C. CAO ĐẲNG CHÍNH QUY    
1 C65 Bảo dưỡng Công nghiệp A00, A01 150

- Riêng ngành Kiến Trúc, thí sinh phải dự thi môn Năng khiếu (Vẽ đầu tượng và Bố cục tạo hình) do trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG HCM tổ chức (không chấp nhận kết quả môn Năng khiếu từ các trường khác) (chi tiết).

- Tiêu chí phụ để xét tuyển là môn Toán (áp dụng cho tất cả các ngành khi có nhiều thí sinh cùng mức điểm xét tuyển và số thí sinh vượt quá chỉ tiêu).

Tổ hợp môn thi

A00 Toán – Lý – Hóa V00 Toán – Lý – Vẽ
A01 Toán – Lý – Anh V01 Toán – Văn – Vẽ
D01 Toán – Văn – Anh B00 Toán – Hóa – Sinh
D07 Toán – Hóa – Anh    

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH 2017

Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG HCM (mã trường QSB) áp dụng nhiều phương thức xét tuyển với chỉ tiêu tương ứng, áp dụng cho tất cả các nhóm ngành/ngành.

Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bằng một hoặc kết hợp nhiều phương thức xét tuyển.

Điều kiện chung (áp dụng cho tất cả phương thức xét tuyển)

- Tốt nghiệp THPT

- Có trung bình cộng của các điểm trung bình năm học lớp 10, 11, 12 đạt từ 6,5 trở lên  đối với bậc đại học và từ 6,0 trở lên đối với bậc cao đẳng

Các phương thức xét tuyển

1. Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia 2017 (80 – 85% chỉ tiêu)

2. Ưu tiên xét tuyển học sinh các trường THPT chuyên, năng khiếu và các trường đạt kết quả cao trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2015, 2016 (15 – 20% chỉ tiêu)

3. Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh (2 – 5% chỉ tiêu)

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG VIỆT (học phí khoảng 4,4 triệu/học kỳ):

- Chương trình chính quy

- Chương trình Kỹ sư tài năng

- Chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao PFIEV (Việt – Pháp)

Tư vấn, giải đáp thắc mắc

VĂN PHÒNG TƯ VẤN TUYỂN SINH VÀ VIỆC LÀM

[O]: Kios 78, Cổng trường ĐH Bách Khoa, 142A Tô Hiến Thành, Quận 10, Tp.HCM

[T]: (08) 2214 6888

[E]: tuyensinh@hcmut.edu.vn

[F]: /tuvantuyensinhbachkhoa

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH (học phí khoảng 30 triệu/học kỳ)

- Chương trình chính quy Tiên tiến, Chất lượng cao

- Chương trình Liên kết quốc tế (Đại học nước ngoài cấp bằng)

Tư vấn, giải đáp thắc mắc

VĂN PHÒNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

[O]: Phòng 306, nhà A4, trường ĐH Bách Khoa, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp.HCM

[T]: (08) 3865 4183 – Hotline: 016 9798 9798

[E]: tuvan@oisp.edu.vn

[F]: /bkquocte

[Youtube]: /bkoisp

[W]: www.oisp.hcmut.edu.vn


Tìm theo từ khóa: ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan