Đề cương ôn THPT Quốc gia ngữ văn| ĐỌC THÊM: DỌN VỀ LÀNG (NÔNG QUỐC CHẤN)


Đề cương ôn THPT Quốc gia ngữ văn| ĐỌC THÊM:  DỌN VỀ LÀNG
(NÔNG QUỐC CHẤN)

Đọc- hiểu văn bản:
            Nội dung
         – Cuộc sống khổ nhục của nhân dân Cao- Bắc- Lạng, tội ác của giặc: phân tích nỗi khổ của nhân dân do tội ác của kẻ thù gây ra. Chú ý những chi tiết giặc cướp phá, bắn giết, cuộc sống li tán.
          – Niềm vui khi được giải phóng: chú ý những câu thơ diễn tả niềm vui, những hình ảnh so sánh, tâm trạng của nhân vật trữ tình
          Nghệ thuật
          Lựa chọn từ ngữ, cách nói của đồng bào các dân tộc.
          Ý nghĩa văn bản
          Hình ảnh quê hương Cao- Bắc – Lạng trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp đau thương mà anh dũng.
Tìm theo từ khóa: , , , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan