Đề cương ôn thi THPT Quốc gia Tiếng Anh: Phần I-Các chuyên đề|CHUYÊN ĐỀ 1: CÁC THÌ (TENSES): X- The Future Continuous tense:


Đề cương ôn thi THPT Quốc gia Tiếng Anh: Phần I-Các chuyên đề|CHUYÊN ĐỀ 1: CÁC THÌ (TENSES): X- The Future Continuous tense:1) Cách thành lập:

- Câu khẳng định S + will/shall + be + V-ing

- Câu phủ định S + will/shall + not + be + V-ing

- Câu hỏi Will/Shall + S + be + V-ing?

2) Cách dùng chính: Thì TLTD dùng để diễn tả một hành động sẽ đang diễn ra ở một thời điểm hay một khoảng thời gian trong tương lai.

E.g: – This time next week I will be playing tennis.

- We’ll be working hard all day tomorrow.


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan