DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 6 – THCS – Phần 3


 

 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 6 – THCS – Phần 3STT  TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 6 – THCS – Phần 3 Tải về
1

TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 6 :  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I – TOÁN 6

(Tài  liệu gồm 9 trang)

( Tài liệu sát chuẩn kiến thức kĩ năng dành cho giáo viên giảng dạy Toán THCS , phụ huynh và  học sinh yêu thích môn Toán THCS tham khảo và tự rèn luyện)

 

Chi tiết

2  

TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 6 : CÁC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – TOÁN 6

(Tài  liệu gồm 9 trang)

( Tài liệu sát chuẩn kiến thức kĩ năng dành cho giáo viên giảng dạy Toán THCS , phụ huynh và  học sinh yêu thích môn Toán THCS tham khảo và tự rèn luyện)

 

Chi tiết

3  

TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 6 : DÃY SỐ VIẾT THEO QUY LUẬT ( CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN 6 ) ( Có bài giải mẫu minh họa chi tiết )

(Tài  liệu gồm 9 trang)

( Tài liệu sát chuẩn kiến thức kĩ năng dành cho giáo viên giảng dạy Toán THCS , phụ huynh và  học sinh yêu thích môn Toán THCS tham khảo và tự rèn luyện)

 

Chi tiết

4  

TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 6 : CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI PHẦN SỐ HỌC 6( Có bài giải mẫu minh họa chi tiết )

(Tài  liệu gồm 28 trang)

 ( Tài liệu sát chuẩn kiến thức kĩ năng dành cho giáo viên giảng dạy Toán THCS , phụ huynh và  học sinh yêu thích môn Toán THCS tham khảo và tự rèn luyện)

 

Chi tiết

5  

TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 6 : ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN 6 (Có đáp án và biểu điểm)

(Tài  liệu gồm 4 trang)

 ( Tài liệu sát chuẩn kiến thức kĩ năng dành cho giáo viên giảng dạy Toán THCS , phụ huynh và  học sinh yêu thích môn Toán THCS tham khảo và tự rèn luyện)

 

Chi tiết

 

 


Tìm theo từ khóa: , , , , , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan