DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 6 – THCS – Phần 2


 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 6 – THCS – Phần 2 

STT

 TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 6 – THCS – Phần 2

Tải về

1  TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 6 : CHUYÊN ĐỀ TẬP HỢP

(Tài  liệu gồm 6 trang)

( Tài liệu sát chuẩn kiến thức kĩ năng dành cho giáo viên giảng dạy Toán THCS , phụ huynh và  học sinh yêu thích môn Toán THCS tham khảo)

 

Chi tiết

2  TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 6 : CHUYÊN ĐỀ SỐ TỰ NHIÊN. CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN

                                  (Tài  liệu gồm 3 trang)

(Tập tài liệu dành cho các thầy cô giáo ôn học sinh Giỏi THCS  và phụ huynh và các em học sinh yêu thích môn Toán)

 

Chi tiết

3  

TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 6 : CHUYÊN ĐỀ CÁC BÀI TOÁN VỀ SỰ CHIA HẾT CỦA SỐ NGUYÊN                                  

(Tài  liệu gồm 10 trang)

 (Tập tài liệu dành cho các thầy cô giáo ôn học sinh Giỏi THCS Toán 6 và phụ huynh và các em học sinh yêu thích môn Toán)

 

Chi tiết

4  

TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 6 : CÁC DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN TRONG CHƯƠNG I- TOÁN 6

                                  (Tài  liệu gồm 3 trang)

 (Tập tài liệu dành cho các thầy cô giáo ôn học sinh Giỏi THCS Toán 6 và phụ huynh và các em học sinh yêu thích môn Toán)

 

Chi tiết

5  

TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 6 : CHUYÊN ĐỀ SỐ CHÍNH PHƯƠNG

                                  (Tài  liệu gồm 13 trang)

 (Tập tài liệu dành cho các thầy cô giáo ôn học sinh Giỏi THCS Toán 6 và phụ huynh và các em học sinh yêu thích môn Toán)

 

Chi tiết

6  

TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 6 :  CÁC DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN TRONG CHƯƠNG II- TOÁN 6

                                  (Tài  liệu gồm 11 trang)

 (Tập tài liệu dành cho các thầy cô giáo ôn học sinh Giỏi THCS Toán 6 và phụ huynh và các em học sinh yêu thích môn Toán)

 

Chi tiết

 

 


Tìm theo từ khóa: , , , , , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan