DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 6 – THCS – Phần 1


 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 6 – THCS – Phần 1  

STT  TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 6 – THCSimages (1)– Phần 1 Tải về
1  21 ĐỀ THI HỌC KÌ II – TOÁN 6  images (1)    (Tài  liệu gồm 17 trang)

( Tài liệu sát chuẩn kiến thức kĩ năng dành cho giáo viên giảng dạy Toán THCS , phụ huynh và  học sinh yêu thích môn Toán THCS tham khảo)

 

Chi tiết

2  BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI -TOÁN 6 images (1)(Tài  liệu gồm 75 trang)(Tập tài liệu dành cho các thầy cô giáo ôn học sinh Giỏi THCS  và phụ huynh và các em học sinh yêu thích môn Toán)

 

Chi tiết

3  CÁC CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG  -TOÁN 6  images (1)(Tài  liệu gồm 27 trang)

(Tập tài liệu dành cho các thầy cô giáo ôn học sinh Giỏi THCS Toán 6 và phụ huynh và các em học sinh yêu thích môn Toán)

 

Chi tiết

4  CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG  -TOÁN 6: Dãy số viết theo quy luật  (Tài  liệu gồm 9 trang)

(Tập tài liệu dành cho các thầy cô giáo ôn học sinh Giỏi THCS Toán 6 và phụ huynh và các em học sinh yêu thích môn Toán)

 

Chi tiết

5  CÁC CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO  -TOÁN 6images (1)(Tài  liệu gồm 30 trang)

(Tập tài liệu dành cho các thầy cô giáo ôn học sinh Giỏi THCS Toán 6 và phụ huynh và các em học sinh yêu thích môn Toán)

 

Chi tiết

 

 

Danh mục, Danh mục Toán 6, Danh mục tài liệu Toán 6 ,Toán 6, Toán THCS,Tài liệu tham khảo, Đề thi, Chuyên đề , Bài tập 


Tìm theo từ khóa: , , , , , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan