DANH MỤC TÀI LIỆU MÔN TOÁN LỚP 5 – PHẦN 2


DANH MỤC TÀI LIỆU MÔN TOÁN LỚP 5 – PHẦN 2STT
TÀI LIỆU MÔN TOÁN LỚP 5 – PHẦN 2
Tải về
1  

TÀI LIỆU MÔN TOÁN LỚP 5 : TOÁN VỀ SỐ THẬP PHÂN ( Có lời giải chi tiết) (gồm 8 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên tiểu học , phụ huynh và học sinh yêu thích toán tiểu học tham khảo)

2  

TÀI LIỆU MÔN TOÁN LỚP 5 : TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM (%)
( gồm 8  trang)

Tài liệu dành cho giáo viên tiểu học , phụ huynh và học sinh yêu thích toán tiểu học tham khảo)

3  

TÀI LIỆU MÔN TOÁN LỚP 5 : TOÁN VỀ CHỮ SỐ VÀ TRANG SÁCH( Có lời giải chi tiết) ( gồm 4 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên tiểu học , phụ huynh và học sinh yêu thích toán tiểu học tham khảo)

4  

TÀI LIỆU MÔN TOÁN LỚP 5 : TOÁN VỀ HÌNH TRÒN
 ( gồm 5 trang)  

Tài liệu dành cho giáo viên tiểu học , phụ huynh và học sinh yêu thích toán tiểu học tham khảo)

5  

TÀI LIỆU MÔN TOÁN LỚP 5 : BÀI TOÁN “ KIM ĐỒNG  HỒ”
( gồm 4 trang)  

Tài liệu dành cho giáo viên tiểu học , phụ huynh và học sinh yêu thích toán tiểu học tham khảo)

 

 


Tìm theo từ khóa: , , , , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan