DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKHSPUD MÔN TOÁN HỌC 11 – PHẦN 2


DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKHSPUD  MÔN TOÁN HỌC  11 – PHẦN 2STT

       ĐỀ TÀI NCKHSPUD  MÔN TOÁN HỌC  11 – PHẦN 2

TẢI VỀ

1  

Đề tài NCKHSPUD Môn Toán học  11:  MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH (gồm 42 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Toán THPT tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Toán.

 

chi tiết

2  

Đề tài NCKHSPUD Môn Toán học  11:  NÂNG CAO HỨNG THÚ  VÀ KẾT QUẢ HỌC TOÁN THÔNG QUA VIỆC GIẢI BÀI TOÁN  TÍNH LÃI SUẤT GIÀNH CHO HỌC SINH LỚP 11. (gồm 15 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Toán THPT tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Toán.

chi tiết

3

 

Đề tài NCKHSPUD Môn Toán học  11:NÂNG CAO HỨNG THÚ VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP BÀI “ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ” CHO HỌC SINH LỚP 11 BẰNG  HÌNH ẢNH VÀ PHÉP THỬ THỰC TẾ (gồm 17 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Toán THPT tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Toán.

 

chi tiết

4  

Đề tài NCKHSPUD Môn Toán học  11: MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA HỆ THỨC LƯỢNG GIÁC ĐỂ CHỨNG MINH ĐẲNG THỨC, BẤT ĐẲNG THỨC ĐẠI SỐ VÀ CỰC TRỊ  (gồm 28 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Toán THPT tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Toán.

chi tiết

5  

Đề tài NCKHSPUD Môn Toán học  11: GIÚP HỌC SINH RÈN LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI TOÁN “CHƯƠNG II: ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ SONG SONG(gồm 28 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Toán THPT tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Toán.

 

chi tiết

 

 Danh mụcdanh mục NCKHSPUDDanh mục NCKHSPUD Toán 11Danh mục SKKN Toán 11KHSPUD Toán 11NCKHSPUDNCKHSPUD Toán 11SKKN Toán 11SKKN Toán THPT


Tìm theo từ khóa: , , , , , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan