DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKHSPUD MÔN TOÁN HỌC 10 – PHẦN 1


DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKHSPUD  MÔN TOÁN HỌC  10 – PHẦN 1images (1)
 

STT

ĐỀ TÀI NCKHSPUD  MÔN TOÁN HỌC  10 – PHẦN 1images (1)

TẢI VỀ

1  

Đề tài NCKHSPUD Môn Toán học  10:images (1) MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG ỨNG DỤNG CỦA ĐỊNH LÝ VIET CHO PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

chi tiết

2  

Đề tài NCKHSPUD Môn Toán học  10: images (1) RÈN LUYỆN CHO HỌC SINH LỚP 10 KỸ NĂNG GIẢI TOÁN VEC-TƠ VÀ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP VEC-TƠ ĐỂ GIẢI TOÁN.

chi tiết

3

Đề tài NCKHSPUD Môn Toán học  10: images (1)PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI  PHƯƠNG TRÌNH BẬC BỐN CHO HỌC SINH LỚP 10 NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN

chi tiết

4  

Đề tài NCKHSPUD Môn Toán học  10:  images (1)PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN ĐỊNH LÝ CÔSIN TRONG TAM GIÁC  VÀ KHAI THÁC ĐỊNH LÝ MỘT CÁCH CÓ HIỆU QUẢ.

 

chi tiết

5  

Đề tài NCKHSPUD Môn Toán học  10: images (1)RÈN LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI TOÁN CHO HỌC SINH THÔNG QUA VIỆC TRÌNH BÀY MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH

 

chi tiết

 

 


Tìm theo từ khóa: , , , , , , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan