DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKHSPUD MÔN TIẾNG ANH 12 THPT – PHẦN 1


DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKHSPUD  MÔN TIẾNG ANH 12 THPT images (1) - PHẦN 1STT ĐỀ TÀI NCKHSPUD  MÔN TIẾNG ANH 12 THPTimages (1) – PHẦN 1

TẢI VỀ

1  

Đề tài NCKHSPUD Môn  Tiếng Anh 12 : images (1)PHÁT HIỆN VÀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIẾNG ANH   (gồm 14 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Tiếng Anh THPT tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Tiếng Anh.

chi tiết

2  

Đề tài NCKHSPUD Môn  Tiếng Anh 12 :images (1) NÂNG CAO HỨNG THÚ VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP TRONG CÁC GIỜ HỌC NÓI TIẾNG ANH THÔNG  QUA CÁC TRÒ CHƠI.   (gồm 33 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Tiếng Anh THPT tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Tiếng Anh.

chi tiết

3

Đề tài NCKHSPUD Môn  Tiếng Anh 12 :MỘT GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC CHỮA BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN TIẾNG ANH 12 TẠI TRƯỜNG THPT(gồm 10 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Tiếng Anh THPT tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Tiếng Anh.

chi tiết

4  

Đề tài NCKHSPUD Môn  Tiếng Anh 12 :images (1) NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH CỦA HỌC SINH LỚP 12 THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG CÁC TRÒ CHƠI TRONG CÁC GIỜ HỌC (gồm 30 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Tiếng Anh THPT tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Tiếng Anh.

chi tiết

5  

Đề tài NCKHSPUD Môn  Tiếng Anh 12 :images (1) UNITY AND COHERENCE IN WRITING IN ENGLISH (Tính thống nhất và liên kết trong bài viết tiếng Anh) (gồm 14 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Tiếng Anh THPT tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Tiếng Anh.

chi tiết

 

 


Tìm theo từ khóa: , , , , , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan