DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKHSPUD MÔN Sinh học THCS – PHẦN 1


 

DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKHSPUD  MÔN Sinh học THCS – PHẦN 1 STT

  ĐỀ TÀI NCKHSPUD  MÔN Sinh học THCS – PHẦN 1

Tải về

1

Đề tài NCKHSPUD môn   Sinh học THCS  :  PHƯƠNG PHÁP  DẠY BÀI THỰC HÀNH SINH HỌC 7

(Gồm 9 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn  Sinh học THCS tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn  Sinh học .

 

Chi tiết

2

Đề tài NCKHSPUD môn   Sinh học THCS  :   SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN TRONG GIẢNG DẠY SINH HỌC

(Gồm 12 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn  Sinh học THCS tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn  Sinh học .

 

 

Chi tiết

3

Đề tài NCKHSPUD môn   Sinh học THCS  :   DẠY HỌC TÍCH CỰC BẰNG PHƯƠNG PHÁP HOẠT ĐỘNG NHÓM , ÁP DỤNG VÀO BÀI “ BIẾN DẠNG CỦA LÁ ‘’SINH HỌC 6

(Gồm 16 trang)

 

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn  Sinh học THCS tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn  Sinh học .

 

Chi tiết

4

Đề tài NCKHSPUD môn   Sinh học THCS  :   SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRỰC QUAN KHI DẠY SINH HỌC LỚP 6

(Gồm 6 trang)

 

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn  Sinh học THCS tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn  Sinh học .

 

 

Chi tiết

5

Đề tài NCKHSPUD môn   Sinh học THCS  :   SỬ DỤNG SƠ ĐỒ HOÁ TRONG DẠY HỌC PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

(Gồm 14 trang)

 

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn  Sinh học THCS tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn  Sinh học .

 

Chi tiết

 


Tìm theo từ khóa: , , , , , , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan