DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKHSPUD MÔN NGỮ VĂN 7 THCS – PHẦN 1


DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKHSPUD  MÔN NGỮ VĂN 7 THCS – PHẦN 1

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn  Ngữ Văn THCS  tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Ngữ Văn.STT

ĐỀ TÀI NCKHSPUD  MÔN NGỮ VĂN 7 THCS – PHẦN 1

TẢI VỀ

1  

Đề tài NCKHSPUD Môn Ngữ Văn 7:  NÂNG CAO HIỆU QUẢ  GIỜ DẠY VĂN BẢN NHẬT DỤNG VĂN BẢN: CA HUẾ TRÊN SÔNG HƯƠNG (NGỮ VĂN 7- TẬP 2)  (gồm 19 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn  Ngữ Văn THCS  tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Ngữ Văn.

chi tiết

2  

Đề tài NCKHSPUD Môn Ngữ Văn 7:  XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TÍCH HỢP TRONG MÔN NGỮ VĂN LỚP 7  (gồm 13 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn  Ngữ Văn THCS  tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Ngữ Văn.

chi tiết

3  

Đề tài NCKHSPUD Môn Ngữ Văn 7: ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA MỘT SỐ THỂ THƠ TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 7  (gồm 8 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn  Ngữ Văn THCS  tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Ngữ Văn.

chi tiết

4  

Đề tài NCKHSPUD Môn Ngữ Văn 7: MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY THƠ TỨ TUYỆT HỒ CHÍ MINH Ở KHỐI 7, 8. (gồm 14 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn  Ngữ Văn THCS  tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Ngữ Văn.

chi tiết

5  

Đề tài NCKHSPUD Môn Ngữ Văn 7: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIẢNG DẠY THƠ ĐƯỜNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ  VĂN 7  (gồm 16 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn  Ngữ Văn THCS  tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Ngữ Văn.

chi tiết

 


Tìm theo từ khóa: , , , , , , , , , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan