DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKHSPUD MÔN Mĩ thuật THCS – PHẦN 2


 

 DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKHSPUD  MÔN Mĩ thuật THCS – PHẦN 2STT

ĐỀ TÀI NCKHSPUD  MÔN Mĩ thuật THCS – PHẦN 2

Tải về

1

Đề tài NCKHSPUD môn  Mĩ thuật THCS  :   Phương pháp rèn luyện khả năng kí họa cho học sinh trung học cơ sở

( gồm 18 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Mĩ thuật THCS tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Mĩ thuật .

Chi tiết

2

Đề tài NCKHSPUD môn  Mĩ thuật THCS  :   Phương pháp dạy học trong phân môn vẽ theo mẫu.

( gồm 15 trang)

 

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Mĩ thuật THCS tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Mĩ thuật .

 

Chi tiết

3

Đề tài NCKHSPUD môn  Mĩ thuật THCS  : Phương pháp dạy “thường thức Mĩ thuật”  ở THCS

( gồm 8 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Mĩ thuật THCS tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Mĩ thuật .

 

Chi tiết

4

Đề tài NCKHSPUD môn  Mĩ thuật THCS  :  “Phương pháp giúp học sinh học tốt phân môn vẽ tranh”.

( gồm 12 trang)

 

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Mĩ thuật THCS tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Mĩ thuật .

 

Chi tiết

 


Tìm theo từ khóa: , , , , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan