DANH MỤC CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC LỚP 9 THCS – Phần 4


DANH MỤC CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC LỚP 9 THCS – Phần 4images (1)

CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC LỚP 9 THCS gồm có 20 chuyên đề gồm 259 trang
Tài liệu định dạng Word
(Tập tài liệu bao gồm tóm tắt lí thuyết, bài tập minh họa, bài tập vân dung. Tài liệu dành cho giáo viên ôn luyện nâng cao và học sinh yêu thích môn Hóa học tham khảo  )  STT

DANH MỤC CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC LỚP 9 THCS – Phần 4images (1)

TẢI VỀ
1 CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC LỚP 9:Chuyên đề 16:images (1)

VIẾT PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC ĐỂ ĐIỀU CHẾ CHẤT VÔ CƠ VÀ THỰC HIỆN SƠ ĐỒ CHUYỂN HOÁ

 (Tập tài liệu bao gồm tóm tắt lí thuyết, bài tập minh họa, bài tập vân dung. Tài liệu dành cho giáo viên ôn luyện nâng cao và học sinh yêu thích môn Hóa học tham khảo  )  

chi tiết
2 CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC LỚP 9:Chuyên đề 17:images (1)

VIẾT CTCT, VIẾT PTHH THEO CHUỖI PHẢN ỨNG – ĐIỀU CHẾ, NHẬN BIẾT – PHÂN BIỆT – TÁCH CÁC CHẤT HỮU CƠ. 

(Tập tài liệu bao gồm tóm tắt lí thuyết, bài tập minh họa, bài tập vân dung. Tài liệu dành cho giáo viên ôn luyện nâng cao và học sinh yêu thích môn Hóa học tham khảo  )

chi tiết
3 CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC LỚP 9:Chuyên đề 18:images (1)

TOÁN HIĐROCACBON

 (Tập tài liệu bao gồm tóm tắt lí thuyết, bài tập minh họa, bài tập vân dung. Tài liệu dành cho giáo viên ôn luyện nâng cao và học sinh yêu thích môn Hóa học tham khảo  )   

chi tiết
4 CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC LỚP 9:Chuyên đề 19:images (1)

 RƯỢU

 (Tập tài liệu bao gồm tóm tắt lí thuyết, bài tập minh họa, bài tập vân dung. Tài liệu dành cho giáo viên ôn luyện nâng cao và học sinh yêu thích môn Hóa học tham khảo  )   

chi tiết
5 CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC LỚP 9:Chuyên đề 20:images (1)

AXIT VÀ ESTE

 (Tập tài liệu bao gồm tóm tắt lí thuyết, bài tập minh họa, bài tập vân dung. Tài liệu dành cho giáo viên ôn luyện nâng cao và học sinh yêu thích môn Hóa học tham khảo  )   

chi tiết

Mời các bạn tham khảo thêm CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC LỚP 8 THCS : tại đây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bài liên quan