DANH MỤC CÁC TÌNH HUỐNG ỨNG XỬ SƯ PHẠM (P1)


DANH MỤC CÁC TÌNH HUỐNG ỨNG XỬ SƯ PHẠM (P1) 

 

STT downloadTÌNH HUỐNG ỨNG XỬ SƯ PHẠM (P1) 

TẢI VỀ

1 TÌNH HUỐNG ỨNG XỬ SƯ PHẠM- Phần 1 download(Các tình huống thường gặp trong các kì thi giáo viên Giỏi, giáo viên chủ nhiệm Giỏi, thi nghiệp vụ sư phạm )  (Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên và sinh viên sư phạm) 

 

chi tiết

2 TÌNH HUỐNG ỨNG XỬ SƯ PHẠM- Phần 2 download(Các tình huống thường gặp trong các kì thi giáo viên Giỏi, giáo viên chủ nhiệm Giỏi, thi nghiệp vụ sư phạm )  (Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên và sinh viên sư phạm) 

 

chi tiết

3

TÌNH HUỐNG ỨNG XỬ SƯ PHẠM- Phần 3download (Các tình huống thường gặp trong các kì thi giáo viên Giỏi, giáo viên chủ nhiệm Giỏi, thi nghiệp vụ sư phạm )  (Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên và sinh viên sư phạm)

 

chi tiết

4

TÌNH HUỐNG ỨNG XỬ SƯ PHẠM- Phần 4download (Các tình huống thường gặp trong các kì thi giáo viên Giỏi, giáo viên chủ nhiệm Giỏi, thi nghiệp vụ sư phạm )  (Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên và sinh viên sư phạm)

 

chi tiết

5

TÌNH HUỐNG ỨNG XỬ SƯ PHẠM- Phần 5 download(Các tình huống thường gặp trong các kì thi giáo viên Giỏi, giáo viên chủ nhiệm Giỏi, thi nghiệp vụ sư phạm )  (Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên và sinh viên sư phạm)

 

chi tiết

 

 


Tìm theo từ khóa: , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan