DANH MỤC BÀI DỰ THI TÍCH HƠP LIÊN MÔN ( PHẦN 9)


DANH MỤC BÀI DỰ THI TÍCH HƠP LIÊN MÔNimages (1) ( PHẦN 9)STT

DANH MỤC BÀI DỰ THI TÍCH HƠP LIÊN MÔN ( PHẦN 9)

Tải về
1

BÀI DỰ THI TÍCH HỢP LIÊN MÔN – Ngữ Văn 8 :images (1) Tiết 49 – Văn bản : Ôn dịch ,thuốc lá( Gồm 28 trang)

( Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên THCS tham dự thi dạy học tích hợp liên môn, soạn giáo án, sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHUDSP )

 

Chi tiết
2

BÀI DỰ THI TÍCH HỢP LIÊN MÔN –Lịch sử 8:images (1) Tích hợp kiến thức  liên môn trong giảng dạy bộ môn Lịch sử ở trường THCS   (Gồm 24 trang)

( Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên THCS tham dự thi dạy học tích hợp liên môn, soạn giáo án, sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHUDSP )

 

Chi tiết
3

BÀI DỰ THI TÍCH HỢP LIÊN MÔN – Âm nhạc: images (1) Bài 3- tiết 9 : Học hát bài: Tuổi hồng  ( Gồm 11 trang)

( Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên THCS tham dự thi dạy học tích hợp liên môn, soạn giáo án, sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHUDSP )

 

Chi tiết
4

BÀI DỰ THI TÍCH HỢP LIÊN MÔN –images (1) Xây dựng và thử nghiệm một số chủ đề tích hợp liên môn Lịch sử và Địa lý ở trường trung học cơ sở  ( Gồm 5 trang)

( Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên THCS tham dự thi dạy học tích hợp liên môn, soạn giáo án, sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHUDSP )

 

Chi tiết
5

BÀI DỰ THI TÍCH HỢP LIÊN MÔN – Âm nhạc 7 :images (1) Tích hợp kiến thức liên môn vào giảng dạy môn âm nhạc 7   “Học hát bài: Ca-chiu-sa” ( Gồm 23 trang)

 ( Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên THCS tham dự thi dạy học tích hợp liên môn, soạn giáo án, sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHUDSP )

Chi tiết

 

 

 

 

 


Tìm theo từ khóa: , , , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan